Börsintroduktioner & Emissioner Börsintroduktioner & Emissioner

Börsintroduktioner & Emissioner

1. Vad är en börsnotering och varför gör man det?

Att börsnoteras innebär att göra bolagets aktier tillgängliga för handel på en marknadsplats. Vad finns det egentligen för motiv till att vilja börsnoteras?

2. Vilka företag får göra en börsnotering?

Vad är ett börsnoterat företag och vilka företag får göra en börsnotering? Här lär du dig vilka krav som uppstår på ett börsnoterat företag.

3. Hur går en börsnotering till?

Lär dig om de olika steg och processer ett företag ska gå igenom inför en notering och hur prissättningen går till.

4. Hur kan jag vara med i en börsnotering?

Hur vet jag när en börsnotering ska genomföras och hur anmäler jag mitt intresse att teckna aktier?

5. Kan ett företag avnoteras från börsen?

Med avnotering menas att ett bolag, vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, slutar handlas där.

6. Vad är en nyemission och varför gör man det?

Nyemission kallas det när ett bolag ger ut nya aktier i syfte att få in mer kapital. Få svar på alla funderingar kring nyemissioner!

7. Vad är en fondemission och hur funkar det?

Fondemission är en transaktion där bolag omvandlar sina befintliga medel till aktiekapital. Varför gör bolag egentligen fondemissioner och hur går det till?

8. Vad är en split och omvänd split?

Vid en split delas en aktie upp i flera, medan omvänd split innebär att flera aktier läggs samman till en. Oftast är syftet att få ett attraktivare pris på aktien.

9. Vad är en emission av teckningsoptioner?

En emission av teckningsoptioner är ett av flera sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital. Lär dig hur du som aktieägare kan agera!

10. Vad är en emission av konvertibler?

En konvertibel är ett räntebärande skuldebrev som ges ut av ett företag till aktieägare. Men varför gör företag det?

11. Vad är återköp av aktier?

När ett företag gör ett återköp av egna aktier leder det till en värdeöverföring till aktieägarna. Lär dig mer om hur det går till!

12. Vad är inlösen av aktier?

Ett företag kan erbjuda inlösen av aktier, vilket tyder på att kassan i bolaget är bra och att de vill överföra värde till aktieägarna.

13. Vad är uppköp?

Om ett bolag vill köpa upp ett annat går ett erbjudande ut till alla aktieägare i det bolaget. Lär dig mer om uppköp här!

14. Vad händer med mina aktier vid konkurs?

Ett bolag kan tvingas försättas i konkurs av olika anledningar. Få reda på vad som händer med dina aktier om bolaget du investerat i går i konkurs.

15. Vad är SPAC och hur funkar det?

SPAC, eller Special Purpose Acquisition Company som akronymen står för, är ett icke verksamhetsdrivande bolag vars syfte är att köpa upp ett onoterat bolag som blir noterat i samband med köpet.