Företagswebben

Här kan du som företag logga in för att administrera dina anställdas tjänstepensioner. Det gör du med hjälp av BankID.

Företagswebben

Här kan du som företag logga in för att administrera dina anställdas tjänstepensioner. Det gör du med hjälp av BankID.

Vill du komma igång med företagswebben?

Du kan anmäla dig som administratör genom att fylla i en blankett och skicka den till oss. Om ni är flera som behöver tillgång till tjänsterna går det bra att registrera flera användare. Kom ihåg att låta företagets firmatecknare underteckna blanketten! Anmälan Företagswebb

Företagswebbens Lathund

Vi har samlat all information om hur du administrerar på Företagswebben i en smidig lathund. Företagswebbens Lathund

Vill du komma igång med företagswebben?

Du kan anmäla dig som administratör genom att fylla i en blankett och skicka den till oss. Om ni är flera som behöver tillgång till tjänsterna går det bra att registrera flera användare. Kom ihåg att låta företagets firmatecknare underteckna blanketten! Anmälan Företagswebb

Företagswebbens Lathund

Vi har samlat all information om hur du administrerar på Företagswebben i en smidig lathund. Företagswebbens Lathund

Tips till dina anställda

Om du vill ge de anställda på företaget lite mer information om deras tjänstepension kan du tipsa dem att kolla in den här sidan till anställda. Där berättar vi mer om fördelarna med att ha fått en tjänstepension och vad den anställde kan göra själv.

Tips till dina anställda

Om du vill ge de anställda på företaget lite mer information om deras tjänstepension kan du tipsa dem att kolla in den här sidan till anställda. Där berättar vi mer om fördelarna med att ha fått en tjänstepension och vad den anställde kan göra själv.

Utnyttja avdragsrätten före årsskiftet

Du har väl inte missat att du som företagskund kan göra extra avsättningar till tjänstepensionen? Dessa är avdragsgilla i bokföringen med upp till 35 % av lönen, dock max 10 PBB (455 000 SEK år 2018).

Senast den 18/12 behöver du beställa engångsfakturan

För att göra en extra avsättning beställer du en engångsfaktura genom att skicka ett mejl till oss på tjanstepension@avanza.se senast den 18/12 (sista dag för att vi ska kunna garantera att pengarna kommer in år 2017 har med andra ord passerat). Där uppger du företagets namn, vem eller vilka anställda som avses samt belopp per person. Om den anställde har flera försäkringar, uppge även försäkringsnummer. Vi skickar sedan ut en engångsfaktura på önskat belopp med förfallodatum 27 december.

Vanliga frågor och svar

Inloggning på företagswebben

Varför kan jag inte logga in med användarnamn och lösenord?
Den 25 maj 2018 började GDPR att gälla. På grund av den nya lagen behövde vi ändra inloggningen till företagswebben, eftersom användarnamn och lösenord inte längre anses vara tillräckligt säkert. Därför kan du nu numera bara logga in med Mobilt BankID.
Hur loggar jag in på företagswebben?

Du loggar in med hjälp av mobilt BankID eller BankID på fil. Har du inte Mobilt BankID än? Det är enkelt och gratis ladda ner.  


Beställ Mobilt BankID

Kan du av någon anledning inte ha Mobilt BankID så kommer du inte kunna använda tjänsterna på företagswebben. Då behöver du istället göra eventuella ändringar via blanketterna längst ner på den här sidan. 

Lägga till fler anställda

Hur lägger jag till en anställd som ska ha tjänstepension?

Du loggar in på företagswebben för att lägga till en anställd. I menyn "Anställda" klickar du på ”Lägg till ny försäkring”. Där fyller du i den anställdes uppgifter och vilken löpande premie som ska gälla. Om den anställde ska ha sjukförsäkring fyller du också i månadslön (i så fall måste sjukförsäkring vara tillagt på förmånsgruppen).

Om det finns en premietrappa upplagd för tjänstepensionen fyller du istället i månadslönen för den anställde, så räknas premien ut automatiskt.

Ska den anställde ha sjuk- och/eller premiebefrielseförsäkring så måste du intyga att den anställde är fullt arbetsför vid tidpunkten för nyanmälan. Det kan tidigast göras 60 dagar innan försäkringen ska börja gälla.

För att vi ska kunna garantera att premien för den anställde är med på nästa månadsfaktura ska en nyanmälan göras senast den 25:e månaden innan.

Har du inte tillgång till företagswebben?

På företagswebben kan du själv lägga till fler anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av företagswebb. När din användare är upplagd kan du enkelt lägga till fler anställda.

Vill du lägga till en anställd innan du fått tillgång till företagswebben kan du använda den här blanketten. Skicka sedan blanketten till oss.

Vad menas med begreppet "fullt arbetsför?"

Om du vill teckna premiebefrielse eller sjukförsäkring för en anställd ska du som arbetsgivare intyga att den anställde är fullt arbetsför. Intyget används istället för en hälsodeklaration från varje anställd och gör det enklare att teckna en försäkring.

Definition av fullt arbetsför
Med fullt arbetsför menas att man kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte betalas ut.

För att vara fullt arbetsför krävs också att arbetsskadelivränta inte betalas ut och att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad.

För företag med mellan 1 och 4 försäkrade gäller också att arbetsgivaren ska intyga att den anställde inte varit sjukskriven längre än 5 sammanhängande dagar under de senaste 12 månaderna.

Administrera dina anställdas tjänstepensioner

Hur kan jag lägga till fler administratörer till företagswebben?
Ditt företag kan ha flera administratörer till företagswebben och alla får samma behörighet. För att lägga till en ny administratör fyller du bara i den här blanketten och postar den till oss.
Hur gör jag om en administratör har slutat?
Om en administratör har slutat behöver du meddela oss det, så ordnar vi det. Mejla bara till tjanstepension@avanza.se och uppe vilken administratör som ska tas bort. Den som mejlar behöver antingen vara administratör till företagswebben eller firmatecknare.
När behöver jag senast göra ändringar för att de ska komma med på fakturan nästa månad?
För att vi ska kunna garantera att ändringen är med på nästa månadsfaktura behöver ändringen göras senast den 25:e i månaden innan. Gör du ändringar efter den 25:e kan vi tyvärr inte garantera att de finns med på nästa faktura.
Hur ändrar jag månadspremien för en anställd?

För att ändra månadspremien för en anställd loggar du in på företagswebben. I menyn "Anställda" klickar du på ”Ändra månadspremie”. Fyll sen i den anställdes nya månadspremie och bekräfta ändringen. Om premieändringen är en retroaktiv höjning fakturerar vi höjningen på nästa faktura.

Tänk på att det inte går att sänka månadspremien retroaktivt.

Har du inte tillgång till företagswebben?

På företagswebben kan du själv göra ändringar för de anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av företagswebb. När du är är upplagd som användare får du ett brev av oss och kan sen enkelt ändra premier.

Vill du istället göra ändringen genom att använda en blankett kan du göra det här.

Hur gör jag om det har betalats in för mycket pension till en anställd?

Om det har betalats in för mycket pension är det oftast enklast att vi hjälper till med att korrigera beloppet. Skicka ett mejl till tjanstepension@avanza.se och uppge vilken anställd (namn och försäkringsnummer) samt vilket belopp som ska korrigeras, så ordnar vi det.

Har den anställde slutat?

Det går att göra en återbetalning upp till tre månaders inbetalda pensionspremier. Har den anställde sjukförsäkring och premiebefrielse så går det däremot inte att återbetala den kostnaden.

Skicka ett mejl till tjanstepension@avanza.se och uppge vilken anställd det gäller (namn och försäkringsnummer), samt vilka månader ni vill få återbetalda. Skriv också till vilket bankkonto eller bankgiro som återbetalningen ska göras. Kontot behöver stå i företagets namn.

Viktigt att veta

Om premier återbetalas är det den anställde som står för hela risken vid en eventuell kursförlust. Avanza Pension kan endast återbetala värdet av inbetalda premier. Värdet av premierna kan både ha ökat och minskat i värde vid tidpunkten för återbetalningen. Det är ni som arbetsgivare som behöver informera den anställde om det.

Hur ändrar jag lönen för en anställd?

För att anmäla ny månadslön på företagswebben så loggar du in och klickar på menyn ”Anställda” och sen ”Ändra månadslön”. Där fyller du i den nya lönen och bekräftar sen ändringen.

Det går bra att höja men inte att sänka en lön retroaktivt.

Har du inte tillgång till företagswebben?

På företagswebben kan du själv göra ändringar för de anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av Företagswebb. När du är upplagd som användare så får du ett brev från oss och kan enkelt enkelt logga in med Mobilt Bank ID och göra ändringar.

Vill du istället göra ändringen genom att använda en blankett kan du göra det här.

Hur avslutar jag en anställds pensionssparande?
Du kan avanmäla en anställd på företagswebben. Logga in och klicka på menyn  "Anställda” och välj sen på ”På-/Avanmäl försäkring”. Välj att den anställde ska avanmälas samt från vilken månad det ska gälla och sen bekräftar du. Tänk på att du inte kan avsluta ett pensionssparande retroaktivt.

Har du inte Företagswebben?

Med Företagswebben kan du själv ändra månadspremien för de anställda direkt på sajten. För att komma igång fyller du bara i och skickar in blanketten Avtal om användare av Företagswebb. När din användare är upplagd kan du enkelt ändra premier.

Vill du istället göra ändringen genom att använda en blankett kan du göra det här.

Ska vi betala in tjänstepension till en anställd som är föräldraledig?
Det är ni som företag som bestämmer vad som ska gälla vid föräldraledigheter, men vanligtvis brukar arbetsgivaren betala för den anställdes försäkringar under 360 dagar (och som längst till dess att den anställdes barn är 18 månader gammalt).
Hur mycket ska en anställd som jobbar deltid få i tjänstepension?
Det är ni som företag som bestämmer hur mycket en anställd som jobbar deltid ska få i tjänstepension, men vanligtvis justeras tjänstepensionssparandet för den anställde till den procent som personen arbetar.
Vad gör jag om jag har en anställd som är sjukskriven?

Om ni har en anställd som har sjukförsäkring och eller premiebefrielse ska en skadeanmälan göras till Euro Accident för att den anställde ska få sin ersättning. Det går att göra digitalt på Euro Accidents sajt. Den anställde kan även fylla i blanketten skadeanmälan och posta den till Euro Accident.

Har ni premiebefrielse för en sjukskriven anställd ska ni fortsätta betala premien som vanligt även efter att skadeanmälan har skickats in. Premierna regleras i efterhand när vi har tagit emot ersättning från Euro Accident.

I sjukförsäkringen finns också en rehabiliteringsförsäkring (Comeback) till stöd för er, om ni har en anställd som är sjukskriven eller riskerar att bli långvarig sjukskriven. Anmälan till Comeback gör ni på Euro Accidents sajt.

Kom ihåg att anmälan till Comeback behöver göras innan sjukdag 30.

Hur byter jag kostnadsställe på en anställd?
För att byta kostnadsställe på en anställd skickar du ett mejl till tjanstepension@avanza.se och anger till vilket kostnadsställe ni vill flytta den anställde. Mejlet ska skickas av en administratör till Företagswebben eller en firmatecknare.

Fakturering och insättningar

Hur gör jag en engångsinsättning till tjänstepensionen?

För att göra en engångsinsättning så loggar du in på företagswebben med Mobilt BankID. Där är det enkelt att ta fram en engångsfaktura, som ni sen använder för själva inbetalningen. 

Under menyn anställda väljer du engångsinbetalning. Fyll i önskat belopp per försäkring och klicka på fortsätt. kontrollera att allt ser rätt ut och bekräfta. Fakturan kommer nu i PDF redo att betalas.

Om inte du eller någon annan på företaget tillgång till Företagswebben så kan du lägga till en administratör genom att skicka in den här blanketten.

Hur ändrar jag fakturaadress?
Om du vill ändra fakturaadressen så kan du eller en annan administratör logga in med Mobilt BankID på Företagswebben. Gå sen in under Företaget (uppe i vänstra hörnet) och välj Företagsuppgifter. Där kan du enkelt ändra till den nya fakturaadressen.
Kan jag få fakturan på mejlen?
Japp, det kan du! Logga in på företagswebben och klicka på Ändra fakturaadress, där kan du lägga in en mejladress dit du vill att fakturan ska gå. Då får du en sammanställning med totalt belopp, specifikationerna hittar du på företagswebben.
Hur betalar jag min autogirofaktura om jag inte hade pengar på kontot vid förfallodatumet?
Det går att göra en manuell inbetalning till bankgiro 5274-7896 och ange det OCR-nummer som står på fakturan.
Kan jag betala fakturan via autogiro?

Det går bra att betala via autogiro och betalningen dras då på fakturans förfallodag. För att lägga upp att ni vill betala med autogiro fyller ni i och skickar in blanketten Anmälan om autogiro – TJP.

Tänk på att det kan ta upp till 10 dagar innan betalningen med autogiro börjar gälla, från det att blanketten kommit in till oss.

Min faktura verkar inte stämma, vad gör jag då?

För att vi ska kunna garantera att en ändring som påverkar fakturabeloppet är med på nästa månadsfaktura ska ändringen vara gjord senast den 25:e månaden innan. Har du gjort ändringar efter den 25:e kan det vara en orsak till att alla ändringar inte finns med på din faktura. Det kommer såklart istället att vara med på nästa faktura.

Om du vill avanmäla en anställd som finns med på fakturan går du in på Företagswebben och tar bort den anställde från och med nästa månad. Sen kan du mejla oss på tjanstepension@avanza.se och be om en ny faktura. Vänta med att betala tills du har fått den nya fakturan.

Kan jag ändra förfallodatumet på fakturan?
På fakturor för löpande insättningar är det alltid sista kalenderdagen i månaden som är förfallodatum. Om du skapar en engångsfaktura på företagswebben innan den 22:a så blir förfallodaumet den sista kalenderdagen i den månaden. Om du skapar en engångsfaktura efter den 22:a så kommer förfallodagen bli den sista kalenderdagen nästkommande månad. Du kan självklart betala innan förfallodatumet också.
Var hittar jag gamla fakturor?
Du kan hitta gamla fakturor i Företagswebben. Titta under Företaget och sen Fakturor. Där ser ni alla utställda fakturor upp till 18 månader tillbaka.
Var hittar jag underlag på inbetalda pensionspremier?
Du kan hitta underlagen i Företagswebben. Titta under Företaget och sen Årssammanställning. Där ser ni underlag på de premier som ni har betalat in under varje kalenderår.

Ordlista

Ålderspension
När det gäller tjänstepension så är ålderspension den del som betalas in till de anställda, och som sen betalas ut när de går i pension.
Sjukförsäkring
Sjukförsäkringen ersätter en del av din lön om du skulle bli långtidssjuk. Det finns två varianter av det, som kallas ITP och Max. ITP täcker tillsammans med Försäkringskassan ungefär 80 % av lönen och Max täcker ungefär 90 % av lönen. Kostnaden för försäkringen baseras på ålder och lön. Läs mer här
Premiebefrielseförsäkring
Premiebefrielseförsäkring är en försäkring som betalar ålderspensionspremien om en anställd skulle bli långtidssjukskriven. Läs mer här
Premietrappa
Premietrappa är ett sätt att bestämma vilken ålderspensionspremie som en anställd ska ha utifrån den anställdes lön och/eller ålder. Ett alternativ till det kan vara att istället sätta en fast premie som inte påverkas av lön och ålder.
Förmånsgrupp
Ni kan kategorisera era anställda i olika förmånsgrupper, där varje grupp kan ha olika villkor. För varje förmånsgrupp kan ni bestämma pensionsålder, utbetalningstid, fondfördelning och premietrappa. Ni kan också bestämma om förmånsgruppen ska ha sjuk- och/eller premiebefrielse.
Kostnadsställe
En tjänstepensionsförsäkring är kopplad till ett kostnadsställe och varje kostnadsställe får en egen specifikation på företagets faktura. Du kan enkelt lägga upp nya kostnadsställen själv i Företagswebben.

Villkor och blanketter

Här hittar du alla blanketter och villkor som är relevanta för dig som administrerar företagets tjänstepension.
Villkor
Blanketter

Våra kundansvariga hjälper dig!

Vi har en dedikerad support för våra företagskunder med tjänstepension så att ditt företag alltid ska få snabb och personlig service. Har du några frågor och funderingar tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig gärna!

Ring oss på 08-409 421 80

Eller mejla till tjanstepension@avanza.se - kom ihåg att ange ditt organisationsnummer.

Ring oss på
08-409 421 00

Just nu är det många som hör av sig till oss. Vi har därför längre svarstider än vanligt. Försök gärna hitta svaret på din fråga i vanliga frågor och svar här ovanför, där finns svaren på det mesta!