Prislista för administrativa tjänster


Här ser du de administrativa avgifter vi tar ut

Manuella tjänster

Uttag via sajten
0 SEK
Telefonuttag
39 SEK
Avräkningsnota per post
19 SEK
Nytt lösenord
0 SEK
Värdeintyg/Engagemangsbesked
299 SEK, 0 SEK vid dödsbon
Serviceavgift vid tvångsförsäljning
400 SEK (exklusive mäklarcourtage)
Avgift vid övertrassering/överbelåning/säkerhetsbrist
99 SEK
Påminnelseavgift vid fakturautskick
60 kr
Kontosammandrag, deklarationsunderlag, K4-blankett eller årssammandrag per post
149 SEK
Teckning av företagshändelse/erbjudande via telefon
99 SEK

Värdepappersflyttar

Flytt av svenska värdepapper från Avanza
39 SEK per vp-slag, max 399 SEK
0 SEK vid avslut av konto
Flytt av utländska värdepapper från Avanza
Nordiska: 39 SEK per vp-slag
USA och Kanada: 150 SEK per vp-slag
Övriga länder: 450 SEK per vp-slag
Flytt av fonder från Avanza
39 SEK per vp-slag, max 399 SEK
0 SEK vid avslut av konto
Flytt av derivat till och inom Avanza
30 SEK/kontrakt, max 2 500 SEK.
Avgiften tas ut av Nasdaq OMX
Äganderättsöverföring
39 SEK per vp-slag inklusive fonder, max 399 SEK
Flytt av värdepapper till/från Avanza, specialare (DVP i Euroclear Sweden)
150 SEK
Flytt av spanska värdepapper till Avanza 
250 SEK

Avgift för handel som strider mot lag (t.ex. handel mellan egna konton och depåer) eller annan författning

 

349,50 SEK per konto och avslut

Handel mellan egna depåer och konton (även via fullmakt) är enligt lag förbjuden. Eventuella transaktioner makuleras därför och samtidigt debiteras du en administrationsavgift på 349,50 SEK per konto och avslut.

Övriga uttag

Expressuttag (måste begäras innan 15:00)
499 SEK per uttag
Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar
Uttag i utländsk valuta
499 SEK per uttag
Avgiften är direkt kopplad till den manuella hantering som hör samman med denna typ av överföringar

Se övriga priser

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier