Prislista för handel i Sverige -
Private Banking

Prislista för handel i Sverige Private Banking


Här ser du priserna för handel med värdepapper för dig som är Private Banking-kund. Letar du efter priser för utlandshandel? Se prislistan för handel i utlandet.

Aktier

Gäller även rätter, teckningsoptioner, BTA och konvertibler

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Stockholmsbörsen & First North
Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0 %
Lägsta courtage
1 SEK
59 SEK
99 SEK
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
59 SEK
198 SEK
NGM, Nordic MTF, Pepmarket & Spotlight Stock Market
Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Lägsta courtage
19 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
69 SEK
198 SEK
Inofficiella (beQuoted)
Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Lägsta courtage
119 SEK
119 SEK
119 SEK
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
119 SEK
198 SEK
Blankning och aktielån, svenska aktier
Blankning
Courtage enligt ovan
Aktielån (tillkommer vid blankning över natten)
199 SEK samt minst 1,50 % ränta på lånat belopp i OMXS30-aktier och minst 3 % ränta i övriga blankningsbara aktier.

Information om nota per order

Lägger du en order som går till avslut skapas en avräkningsnota vilket innebär att du debiteras ett courtage. En köp- eller säljorder kan ändras oändligt antal gånger och generera obegränsat antal avslut på oändligt antal kursnivåer under en handelsdag utan att du debiteras mer än ett courtage. Detta gäller för det värdepapper och den handelsriktning (köp eller sälj) du lagt din order. Order i USA och Kanada kan däremot inte ändras. Då behöver du ta bort ordern och lägga en ny, och därmed debiteras ett nytt courtage. Exempel på när det skapas en ny avräkningsnota vilket innebär att du debiteras ett nytt courtage:

  • Om du lägger ny order 
  • Får avslut under två olika dagar 
  • Handlar ett värdepapper i en ny handelsinriktning 
  • Handlar ett nytt värdepapper

Fonder

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Vanliga fonder*
Rörligt courtage
0 %
0 %
0 %
Lägsta courtage
0 SEK
0 SEK
0 SEK
Telefonhandel via mäklare
99 SEK
99 SEK
99 SEK
Börshandlade fonder
Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Lägsta courtage
1 SEK
59 SEK
99 SEK
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
59 SEK
198 SEK
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer (undantag gäller Brummerfonder och Lynx där 1% köpavgift tas ut som courtage på köpet). Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under utlandshandel.

Ränte- och valutabevis

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Rörligt courtage
0,01 %
0,01%
0,01%
Lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,01%
0,55%
0,01%
Telefonorder via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
69 SEK
198 SEK

Certifikat

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Lägsta courtage
19 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
69 SEK
198 SEK

Warranter

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Lägsta courtage
19 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,045 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
69 SEK
198 SEK

Avanza Markets

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Rörligt courtage*
0 %
0 %
0 %
Lägsta courtage*
0 SEK
0 SEK
0 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0 %
0,045 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
0 SEK
198 SEK

*Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, Online Trader eller SIX Edge, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Läs mer om Avanza Markets

Optioner och terminer

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Aktie- & indexoptioner
Rörligt courtage
0,75 %
0,60 %
0,60 %
Lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,75 %
0,60 %
0,60 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Aktieterminer
Rörligt courtage
0,085 %
0,060 %
0,060 %
Lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,085 %
0,060 %
0,060 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Indexterminer/kontrakt
Rörligt courtage
18 SEK/st
15 SEK/st
15 SEK/st
Lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
18 SEK/st
15 SEK/st
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK

Information om handel med optioner och terminer

Clearingavgift för derivataffärer tillkommer enligt nedan:

  • Indexoptioner: 3,50 SEK per kontrakt.
  • Aktieoptioner: 0,75 % per kontrakt (min 1 SEK max 14 SEK).
  • Indexterminer: 3,50 SEK per kontrakt.
  • Aktieterminer: 0,02 % per kontrakt.
 
Vid lösen av aktieoptioner utgår clearingavgift på köpeskillingen med 0,075 %, dock minst 99 SEK. Clearingavgiften har ett tak på maximalt 10 000 SEK/affär.

Vid lösen av indexoptioner och indexfutures utgår courtage och clearingavgift enligt ordinarie prislista för optioner.

Premieobligationer & företagsobligationer

PB Mini

PB

PB Fast Pris

Premieobligationer & företagsobligationer
Rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,15 %
Lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,15 %
0,055 %
0,15 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
69 SEK
198 SEK

Övriga obligationer & kapitalandelsbevis

PB Mini

PB

PB Fast Pris

SOX- och NDX-obligationer & kapitalandelsbevis
Rörligt courtage
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Lägsta courtage
99 SEK
69 SEK
99 SEK
Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,055 %
0,055 %
0,055 %
Telefonhandel via mäklare, lägsta courtage
198 SEK
69 SEK
198 SEK