Aktie- och fondkonto


Om du vill kvitta vinster mot förluster
Om du vill kvitta vinster
mot förluster
  • Skatta först när du säljer

    Skatta först när du säljer

  • Rösträtt på aktier

    Rösträtt på aktier

  • Inga avgifter

    Inga avgifter

Letar du efter våra blanketter? Här hittar du dem!

Snabba fakta om aktie- och fondkonto

Snabba fakta om
aktie- och fondkonto

För privatpersoner och företag
Ett aktie- och fondkonto kan öppnas av både privatpersoner och företag. Kontot kan även öppnas åt minderåriga personer.
Kan samägas av flera personer

Ett samägt konto fungerar precis som ett vanligt Aktie- och fondkonto förutom att ni är fler delägare till kontot.

Alla delägare måste vara myndiga privatpersoner, folkbokförda i Sverige och vara kunder hos Avanza. De som inte redan är kunder kan bli det via avanza.se/bli-kund.

Öppna ett samägt konto.

Avgiftsfritt
Alla våra konton är helt gratis och vi tar inte ut några årliga avgifter. Det enda du betalar på ett aktie- och fondkonto är den skatt på 30% som uppstår när du säljer dina värdepapper med vinst, och eventuella avgifter som är förknippade med din handel som till exempel courtage. Du betalar även en årlig schablonskatt på fonderna som du äger på aktie- och fondkonto, så kallad fondskatt. Skatten uppgår totalt till 0,12% av fondandelarnas värde.
Rösträtt vid årsstämman
När du äger aktier på ett Aktie- och fondkonto står du som ägare till dem och är inskriven i aktieboken. Därmed har du rätt att delta och rösta på bolagsstämman.
Deklarera själv

Alla försäljningar på ett Aktie- och fondkonto rapporterar vi till Skatteverket. När det är dags att deklarera finns dina försäljningar därför förtryckta i din deklaration. Din uppgift är att ange omkostnadsbelopp, det vill säga vad du har köpt de sålda aktierna för.

Har du gjort alla värdepappersaffärer hos oss hittar du enkelt dina köpnotor i transaktionshistoriken. För dig som har gjort många försäljningar finns vår tjänst Avanza K4 som sammanställer dina affärer och beräknar vinster och förluster.

Läs mer och beställ en K4.

Flytta värdepapper till aktie- och fondkonto

Värdepapper som du har på en depå/VP-konto hos en annan bank går i de flesta fall bra att flytta till ditt aktie- och fondkonto hos oss.

Du begär enkelt en flytt direkt på sajten under Flytta hit värdepapper där du uppger vilka värdepapper som ska flyttas och från vilket institut. Ska både aktier och fonder flyttas behöver du registrera två uppdrag - ett för aktier och ett för fonder.

Vissa banker accepterar inte elektroniska uppdrag och i de fallen behöver du skicka in en fysisk blankett till oss. Fyll i överföringsfullmakten för aktier eller överföringsuppdraget för fonder och skicka den till oss per post.

Vi tar inte ut någon avgift när du flyttar värdepapper till oss. Däremot kan banken som flytten sker från debitera en avgift och vi rekommenderar därför att du kontrollerar eventuella avgifter från deras sida.

Belåna ditt innehav

Har du värdepapper på ditt Aktie- och fondkonto kan du ansöka om en kredit. Innehavet fungerar då som säkerhet för lånet och deras belåningsvärde styr hur mycket du kan låna. Det kostar självklart ingenting att ansöka om kredit och du betalar bara ränta för de dagar du lånar pengar.

Läs mer om våra värdepapperslån.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Aktie- och fondkonto omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om vi skulle gå i konkurs träder insättningsgarantin in, och ersätter icke-investerade pengar på ditt Aktie- och fondkonto upp till ett värde av 1 050 000 SEK. 

Självklart är även dina investerade pengar skyddade. Vi är nämligen skyldiga att hålla dina värdepapper avskilda från bankens tillgångar, och på det sättet kan aldrig dina tillgångar blandas ihop med bankens tillgångar. Om vi skulle gå i konkurs har du rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet och flytta dem till en annan bank.

Det finns även ytterligare säkerhet via det så kallade investerarskyddet. Det ersätter värdepapper upp till 250 000 kr, och träder i kraft om det exempelvis inte går att avgöra vem som ägde värdepappret om en konkurs inträffar.

De vanligaste frågorna om aktie- och fondkonto

De vanligaste frågorna om
aktie- och fondkonto

När ska jag välja ett aktie- och fondkonto?

Du ska välja ett Aktie- och fondkonto om du föredrar att betala 30 % i reavinstskatt när du säljer värdepapper, istället för att betala en årlig schablonskatt som baseras på hela kontots värde (0,375 % år 2021). På ett Aktie- och fondkonto skattar du alltså endast när du säljer ditt innehav. Du ska även välja ett Aktie- och fondkonto om du föredrar att kunna kvitta vinster och förluster.

Du bör även välja ett Aktie- och fondkonto om du vill blanka aktier, eftersom det inte är tillåtet på något annat konto.

Vad är skillnaden mellan ett aktie- och fondkonto och ett ISK?

Den största skillnaden mellan att Aktie- och fondkonto och ett ISK är hur du skattar för dina affärer. ISK är schablonbeskattat (0,375 % år 2021). Skatten du betalar baseras alltså inte på den avkastning du faktiskt får, utan på en förväntad genomsnittlig avkastning - schablonintäkt. Skatten baseras på kontots värde och insättningar under året. Eftersom kontot schablonbeskattas behöver du inte redovisa enskilda värdepapperstransaktioner i din deklaration.

På Aktie- och fondkontot skattar du enbart när du säljer ett innehav och betalar då 30 % i skatt på den vinst som realiseras. De aktieförsäljningar du gör på ett Aktie- och fondkonto behöver du ange på en K4 i samband med deklarationen. Med vår tjänst Avanza K4 hjälper vi dig att skapa en K4-blankett så du slipper sammanställa uppgifterna för hand. Fondaffärer kommer förtryckta i deklarationen.

Vilket konto passar mig - aktie- och fondkonto, ISK eller kapitalförsäkring?
Här kan du jämföra aktie- och fondkonto med ISK och kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring
ISK
Aktie- och fondkonto
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Kapital-
försäkring
ISK
Aktie- och fondkonto
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Hur öppnar jag ett samägt konto?

Det konto du kan samäga hos oss är ett Aktie- och fondkonto. För att öppna ett samägt konto fyller du i dina uppgifter på länken nedan.

Öppna ett samägt konto.

Kan jag få hjälp att deklarera mina försäljningar?

Om du har sålt värdepapper på ett Aktie- och fondkonto måste det redovisas till Skatteverket på en K4-blankett. Med vår tjänst Avanza K4 slipper du räkna ut och sammanställa uppgifterna för hand. Vi gör jobbet åt dig!

Läs mer och skapa en K4.

Kan jag få hjälp av er med att placera mina pengar?

Vi på Avanza tror inte på rådgivning eftersom det ofta är förknippat med dyra avgifter och rekommendationer på placeringar som banken själv tjänar stora pengar på. Hos oss hittar du istället olika verktyg och tjänster som underlättar för dig och ditt sparande. Med dessa verktyg vill vi ge våra kunder en möjlighet att bli sin egen bästa rådgivare och fatta investeringsbeslut på egen hand.

För den som vill ha ett sparande i fonder har vi t ex Portföljgeneratorn där du enkelt kan skapa ett månadssparande i en femstjärnig fondportfölj utan att behöva betala en rådgivare dyra pengar eller riskera att enbart få råd utifrån en banks egna fonder. Varför betala för dyr rådgivning när du kan göra det bättre själv?

Vill du ha uppslag på nya spännande bolag? Under Aktieinspiration kan du snegla på intressanta personers innehav eller inspireras av olika temalistor.

Sist men inte minst har vi även tagit fram Avanza Akademin där du kan lära dig mer om olika typer av värdepapper, handel, hur man skattar och deklarerar och mycket mer.

Fördjupad information om Aktie- och fondkonto

Fördjupad information om
Aktie- och fondkonto

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier och fonder

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier