Warranttorget

Mini futures
Warranter

Så fungerar en Mini future

En Mini future är ett hävstångsinstrument med vilken du kan spekulera i både upp- och nedgång. Likt övriga Börshandlade produkter är varje instrument kopplat till en underliggande tillgång, t.ex. en råvara (olja eller guld), ett index (OMXS30 eller DAX), en valuta eller en aktie. Minilong drar nytta av en stigande marknad och en Minishort drar nytta av en fallande marknad. En Mini Future har en inbyggd Stop-loss nivå som garanterar att värdet på produkten aldrig blir negativt. När priset på Stop-lossen nås kommer produkten att sluta handlas och ett eventuellt restvärde betalas ut.

Observera att en Mini Future är uppbyggd av två delar; en del eget kapital som du själv investerar och en finansieringsdel som emittenten lånar upp för att du ska få full exponering på den underliggande tillgången. För denna del betalar du en ränta som varje dag tas ut på priset i produkten. I en Mini Future är hävstången linjär vilket innebär att den hävstång som gäller när du köper värdepappret är den hävstång som gäller under hela perioden du äger värdepappret. Det innebär således att en investering i samma produkt vid två olika tidpunkter kan innebära olika hävstänger.

Varje Mini Future har även olika hävstänger och därmed olika fallhöjd till stop-loss nivån. Därför är det viktigt att du väljer den Mini Future med rätt hävstång som passar just din investering.

Hävstång:    Ja.

Kostnader:   Courtage, ränta och spread.

Så fungerar en Warrant

En Warrant är ett hävstångsinstrument där du som innehavare har rätten att antingen köpa eller sälja underliggande tillgång till ett på förhand bestämt pris och lösendag. Den underliggande tillgången kan t.ex. vara en aktie eller ett index. Man kan säga att en Warrant är en typ av option, men de allra flesta Warranter som på lösendagen har ett realvärde avräknas kontant, vilket betyder att man istället för att få köpa eller sälja underliggande tillgång, får ett belopp motsvarande värdet på din Warrant.

Observera att varje utfärdare av Warranter tillämpar olika villkor för hur värdet på din Warrant räknas fram varför det är viktigt att du tar del av Warrantens slutliga villkor innan du investerar dina pengar.

Hävstång:    Ja.

Kostnader:   Courtage, ränta och spread.

Vi erbjuder Börshandlade produkter från följande samarbetspartners

Lär dig mer i NDX-skolorna

Vill du lära dig mer om de olika warranternas för- och nackdelar? Ta del av tre olika warrantskolor från NDX Education.