Välkommen till Avanza Förmedlartjänst

Att öppna en försäkring hos oss kostar ingenting för kunden, medan du som förmedlare kan ta ut ett arvode som baseras på den faktiska hjälp och konsultation du erbjuder. Och det till ett pris du själv anger.
Är ditt förmedlarföretag inte registrerat än? Registrera dig här!

Vad erbjuder vi dig som förmedlare?

  • När du loggar in har du möjlighet att hämta beståndsfiler och försäkringsrapporter för de kunder som du har en registrerad fullmakt på. Beståndsfilerna levereras i XML-format och försäkringsrapporterna i pdf-format.
  • Huvudadministratören kan även administrera behörigheter för förmedlare och assistenter när han/hon är inloggad.
  • Vi hjälper dig även med kostnadsförslag på en tjänstepensionslösning med riskförsäkringsuppgifter åt ditt kundföretag, du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med detta.
  • Support via telefon och mejl.

 

Viktig information till dig som distribuerar Avanza Pensions försäkringsprodukter

I dokumentet Information till dig som förmedlare har vi samlat information om våra försäkringsprodukters målmarknader samt hänvisning till mer detaljerad information om produkten. Där finns vägledning om hur det säkerställs att kunden har ett behov av den försäkring du förmedlar. I respektive produkts ansökningshandling eller digital ansökningsprocess finns en inbakad behovsprövning. Detta gäller också den passandeprövning som behöver göras för kapitalförsäkringen. Vid distribution utanför den angivna målmarknaden ska detta rapporteras till oss i dokumentet Rapportering vid avvikelse från målmarknad.

Information till dig som förmedlare 
Rapportering vid avvikelse från målmarknad

Vill du bli partner?

Registrera dig här och sen kan du se ditt bestånd och hämta information i både xml- och pdf-format

Fullmaktshantering

I november 2012 förändrade vi på Avanza Bank hanteringen av försäkringsfullmakter. Vi accepterar endast den av Avanza Bank framtagna fullmakten som befintliga kunder hittar då de loggar in på sin kontoöversikt. För nya kunder lämnas fullmakten i samband med ansökan.

Mer information hittar ni i dokumentet, Avanzas fullmaktshantering. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss.

Vill du ha hjälp?

Du är varmt välkommen att kontakta förmedlarekanalen på Avanza Pension för att få svar på alla dina frågor.
Ring 08-409 421 55 eller skicka ett mejl till forsakringsformedlare@avanza.se