Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

För oss är det superviktigt att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter. På den här sidan har vi samlat allt du kan behöva veta (och antagligen lite till) om vilka uppgifter vi samlar in, hur länge vi sparar dem och varför vi gör det.

När du blir kund
hos oss

Här kan du se vilka personuppgifter vi behandlar i samband med att du blir kund hos oss.

Om du är kund
hos oss

Har du redan ett sparande, bolån eller tjänstepension hos oss? Se hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du nås av vår kommunikation

Tar du del av kommunikation från oss, deltar på events eller kontaktar vår kundservice?

Om vi är i kontakt på andra sätt

Du som är samarbetspartner, leverantör eller besökare på kontoret kan se mer här.
 

När du blir kund hos oss

När du registrerar dig blir du antingen kund hos Avanza Bank eller Avanza Pension beroende på vilka tjänster du använder. Det avgör i sin tur vilka personuppgifter som vi kommer behandla.

Avanza Bank

För dig som har investeringar, bolån, värdepapperskredit eller sparkonto hos oss.

Avanza Pension

För dig som har din tjänstepension hos oss eller om du är företagskund.
 

Om du är kund hos oss

Här kan du som redan är kund se vilka personuppgifter vi behandlar utifrån vilka tjänster du använder.

Sparande och investeringar

Bolån och värdepapperskredit

Pension och tjänstepension

Tjänster genom samarbetspartners

Sparande och investeringar

Bolån och värdepapperskredit

Tjänster genom samarbetspartners

Pension och tjänstepension

 

Om du nås av vår kommunikation

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som kund genom kundservice och marknadsföring. Här kan du se mer om hur det fungerar.

Kontakt med vår
kundservice

Om du är i kontakt med vår kundservice – antingen via telefon, elektronisk kommunikation eller chatt.

Marknadsföring och kommunikation

Om du tar del av kommunikation från oss via våra digitala kanaler eller om du får marknadsföring från oss.

Enkäter, undersökningar och event

Om du deltar i våra undersökningar, svarar på enkäter eller anmäler dig till något av våra events.
 

Om vi är i kontakt på andra sätt

Kanske är du i kontakt med oss på andra sätt än som en kund. Här kan du se hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du är leverantör
eller samarbetspartner

Om du besöker
vårt kontor

Om du hanterar våra
tjänster åt någon annan

 

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet

Vanliga frågor och svar

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Säkerheten av din information och dina personuppgifter är alltid av högsta prioritet hos oss. Vi har ett strukturerat säkerhetsarbete för att hantera säkerhetsrisker och implementera lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi säkerställer att din information och dina personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Vi bevakar och följer omvärlden avseende säkerhetshot och sårbarheter. Säkerhetsarbetet är både förebyggande och vi har även förmågan att upptäcka, hantera, begränsa och återställa verksamheten vid en incident.

Säkerhetsarbetet genomsyrar hela banken och all personal utbildas i dataskydd och säkerhet för att kontinuerligt utbilda om risker, hot och interna rutiner.

Hur ofta förändras dataskyddsinformationen?
Vi förbättrar och utvecklar våra tjänster regelbundet och därför kan innehållet i dataskyddsinformationen ändras. Spana gärna in vår dataskyddsinformation emellanåt för att hålla dig uppdaterad om ändringar.
Hur jobbar ni med kameraövervakning?

Vi använder oss av kamerabevakning inne i våra lokaler för att säkerställa säkerheten för anställda, kunder och besökare. Det är även en del av säkerhetsarbetet för att förebygga och utreda brott.

Här kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi behandlar i samband med kameraövervakningen.

Hur kontaktar man oss eller Integritetsskyddsmyndigheten?

Kontakta vår kundservice om du har fler frågor om hur vi behandlar dina uppgifter. Det kan du göra via telefon eller meddelande i inloggat läge.

Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud genom att maila till dataskyddsombud@avanza.se eller via post till Dataskyddsombud, Avanza Bank AB, Box 1399, 111 39 Stockholm.

Du kan även framföra ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten, besök imy.se för att se hur du gör.

I vilket land behandlas mina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra leverantörer.

Det kan till exempel hända om vi samarbetar med en leverantör för att få tillgång till tjänster och funktionalitet från andra företag som vi själva inte kan erbjuda.

För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, så som nödvändiga avtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör, samt lämpliga säkerhetsåtgärder.

Vill du ha mer information? Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Hur gör jag för att sluta få marknadsföring från er?
Du kan tacka nej till olika typer av kommunikation från oss i din profil under dina inställningar. Om du vill ha hjälp med detta kan du självklart kontakta kundservice så hjälper vi dig.
Hur ändrar jag mina kontaktuppgifter?

Under din profil hittar du Sajtinställningar, där kan du bland annat ändra inloggningsuppgifter. Om du vill ändra mailadress eller byta telefonnummer gör du det via Mina uppgifter.

För att ändra din adress behöver du först kontakta Skatteverket och uppdatera din folkbokföringsadress. Varje tisdag uppdaterar Avanza registret och tar information från SPAR, statens personadressregister vilket Skatteverket är huvudman för.

Från SPAR kan vi även hämta hela ditt namn till din profil. Du kan inte välja ett enskilt namn eftersom vi inte kan påverka registret. Vill du ändra det namn som står först i din profil behöver du kontakta Skatteverket.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20