Om du besöker vårt kontor

När du besöker vårt kontor

Om du besöker vårt kontor kommer vi behandla dina personuppgifter för att administrera mötesbokningar och ha en förteckning över vilka som befinner sig i Avanzas lokaler om det skulle börja brinna.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna ta emot dig som besökare på Avanzas kontor.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i 30 dagar efter besöket.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vi kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.
 

När du befinner dig i våra lokaler

Vi använder oss av kamerabevakning inne i våra lokaler för att säkerställa säkerheten för anställda, kunder och besökare. Det är även en del av säkerhetsarbetet för att förebygga och utreda brott.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna kamerabevaka inne i våra lokaler.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar inspelat bildmaterial i 60 dagar.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vid misstanke om brott kan inspelat material lämnas ut till polisen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20