Börsintroduktioner (IPO) och emissioner

Här kan du se emissioner och börsintroduktioner som du kan ansöka om att delta i. Vi hjälper de bolag som presenteras här, till exempel som finansiell rådgivare.
Har du funderingar kring hur det funkar? Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Cinclus Pharma noteras på Nasdaq Stockholm!

Cinclus Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas, med säte i Stockholm, som fokuserar på utveckling av läkemedelskandidaten linaprazan glurate, en patentskyddad ”prodrug” av molekylen linaprazan, som ursprungligen utvecklades av AstraZeneca. Molekylen har potential att möjliggöra behandling av magsyrarelaterade sjukdomar såsom gastroesofageal refluxsjukdom (”GERD”). GERD är en sjukdom som kännetecknas av ett tillbakariktat läckage av surt och frätande maginnehåll in i matstrupen, vilket orsakar besvärande symtom, inklusive halsbränna och sura uppstötningar. Bolagets huvudsakliga målgrupp är patienter som lider av svår GERD, där det finns en brist på tillfredsställande behandlingsalternativ.

Prisma Properties noteras på Nasdaq Stockholm!

Prisma är en snabbväxande fastighetsägare och fastighetsutvecklare inom modern behovsdriven lågprishandel med fokus på utveckling och långsiktig förvaltning av fastigheter avsedda för lågprisbutiker, dagligvaruhandel och snabbmatsrestauranger i Norden. Prismas fastighetsbestånd finns på strategiskt placerade lägen med hög konsumenttillgänglighet i snabbväxande regioner. Fastigheterna kännetecknas av att de ligger i högtrafikerade lägen i direkt anslutning till motorvägar, riksvägar eller vid handelsplatser.

Nordrest noteras på Nasdaq First North!

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktsbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom segmenten Försvar, Företag, Skolor, Campus, Vård & Omsorg och Resor.

Titania noteras på Nasdaq First North!

Titania är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen. Verksamheten består av projektutveckling, produktion och förvaltning. Titania är med i hela värdekedjan, från tidiga stads- och projektutvecklingsskeden och förvärv av mark, till produktion, uthyrning och slutligen även långsiktig förvaltning. Titania besitter kompetens i alla delarna i värdekedjan och har kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt som adderar värde i form av ökad social och ekonomisk hållbarhet.

Estea Omsorgsfastigheter genomför nyemission!

Estea Omsorgsfastigheter investerar i vård- och omsorgsfastigheter, ett segment som kännetecknas av starkt demografiskt stöd, väletablerade och stabila hyresgäster, långa hyresavtal och stor efterfrågan. Investeringarna sker i fondformat, med en målavkastning om 8-10 % varav 4 % utbetalas som årlig ränta med kvartalsvis utbetalning. Teckning sker till rabatt relativt NAV-värde. Fondförvaltaren Estea AB har över 20 års historik av framgångsrika investeringar, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter. Fonden är sedan oktober 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Fastighetsbolaget Emilshus noterar preferensaktier på Nasdaq First North!

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med affärsmodell att förvärva, förvalta och utveckla högavkastande kommersiella fastigheter. Emilshus grundades 2018 av företagare med anknytning till Småland i syfte att genom förvärv av kommersiella fastigheter i närmiljön etablera ett större fastighetsbolag med stark lokal förankring. Bolagets fokus ligger på hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. 

Viva Wine Group noteras på Nasdaq First North Premier!

Viva Wine Group är Nordens ledande vinkoncern med en stark position på den europeiska e-handelsmarknaden för vin. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer både egna och partners varumärken på flertalet växande marknader. Koncernen består av flera entreprenörsdrivna verksamheter som delar en plattform för stordriftsfördelar, hållbarhet och värdeskapande. Viva Wine Group säljer prisvärda kvalitetsviner från hela världen till konsumenter i bland annat Norden, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike och Nederländerna. Bolagets verksamhet drivs av tio entreprenörsledda bolag baserade i sex länder.

Profoto noteras på Nasdaq Stockholm!

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Ljus är det som gör skillnaden mellan en bra bild och en fantastisk bild. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Just nu finns det inga aktuella erbjudanden

Men håll utkik för snart kommer det ut nya. Under tiden kan du kolla in övriga erbjudanden där vi inte hjälper till som rådgivare.

Vill ditt bolag ha hjälp av oss?

Vi kan hjälpa till vid börsintroduktioner, nyemissioner och ägarspridningar. Hos oss kan du få du en unik helhetslösning.

Vanliga frågor

När och var måste jag ha pengar tillängligt för att vara säker på att delta i erbjudandet?
I samtliga erbjudanden behöver pengarna finnas tillgängliga senast på den sista svarsdagen och hela tiden fram till likviddagen. Pengarna måste finnas tillgängliga på det konto som du har anmält teckning på. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta hänsyn till pengar som finns på något annat konto än det du har anmält teckning på (undantaget är om du har ett kreditkonto kopplat till ISK eller kapitalförsäkring, då går det bra att ha pengar tillgängliga på det kopplade kreditkontot).
Hur ser jag vad och om jag har svarat på ett erbjudande?
Om du har svarat i ett erbjudande och det fortfarande är aktivt hittar du det under Profil - Mina uppgifter - Erbjudanden från bolag ”Aktuella erbjudanden som du har besvarat”. För att se vad du har svarat eller ändra ditt svar så klickar du på ”Visa/Ändra Svar”. Efter att anmälningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ditt svar. För att se vad du har svarat på ett erbjudande där anmälningstiden har gått ut tittar du under Historik.
Varför ligger inte alla erbjudanden på samma sida?
På den här sidan ligger samtliga erbjudanden som Avanza är delaktiga i på något sätt. Under ”Övriga erbjudanden som vi inte är involverade i som finansiell rådgivare eller selling agent” finns erbjudanden där Avanza inte är delaktiga i själva erbjudandet, men där det går att få aktier/units inbokade på ett konto hos oss.
Om jag köper teckningsrätten/uniträtten, behöver jag göra något mer då?
Ja, om du köper rätter och vill delta i erbjudandet måste du också gå till erbjudandesidan och uppdatera ditt svar. Om du inte uppdaterar svaret kommer de teckningsrätter du köpt att förfalla utan värde efter sista anmälningsdag.
Vad är en teckningsoption (TO)?
En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. Här kan du läsa mer om vad en teckningsoption är.
Vad är en TR respektive BTA?

Om du äger aktier i det bolag som ska genomföra en nyemission på avstämningsdagen har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget.

BTA står för "betald tecknad aktie" och bokas in till din depå efter att du anmält dig för att teckna fler aktier i ett bolag genom en emission. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter (TR) ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket.

Hur lång tid tar omvandlingen/processen?
Omvandlingen av BTA sker automatiskt och brukar vara efter ca 2-4 veckor, beroende på hur lång tid det tar för bolaget att få aktiekapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket.

Hur nyttjar jag min TO? (både sista teckningsperioden samt om det är en tidigare lösenperiod)

En anmälningsperiod: Förutsatt att aktien handlas på högre nivåer än villkorskursen för teckningsoptionen kommer ett erbjudande finnas tillgängligt under anmälningsperioden för teckningsoptionen via erbjudandesidorna som du måste besvara för att nyttja teckningsoptionen och teckna nya aktier i bolaget.

Flera anmälningsperioder: Förutsatt att aktien handlas på högre nivåer än villkorskursen för teckningsoptionen kommer ett erbjudande finnas tillgängligt under anmälningsperioden för teckningsoptionen via erbjudandesidorna under den sista anmälningsperioden.

Erbjudandet måste besvaras för att nyttja teckningsoptionen och teckna nya aktier i bolaget. Om aktien handlas under villkorskursen för teckningsoptionen finns inget erbjudande och då förfaller teckningsoptionen.

Vill du nyttja teckningsoptionen innan den sista anmälningsperioden skickar du ett meddelande till "Emissioner/Företagshändelser" med information om vilket värdepapper det gäller, på vilket konto det gäller samt antal du önskar nyttja/teckna.

Meddelandet måste skickas, och pengar måste finnas tillgängligt på kontot, senast per näst sista svarsdag i anmälningsperioden.

Är det en väldigt lång anmälningsperiod som sträcker sig över flera år så gäller ovanstående förfarande med mejl i inloggat läge innan sista månaden då ett erbjudande läggs upp via erbjudandesidorna.

Handlas aktien under villkorskursen för teckningsoptionen finns inget erbjudande och då förfaller teckningsoptionen.

Hur och när får jag besked om tilldelning?
Besked om tilldelning får man på tilldelningsdagen, vilken dag detta är brukar framgå i erbjudandet man väljer att acceptera på sajten för att delta. Tilldelningsbeskedet brukar komma i form av ett meddelande i inloggat läge.
Var hittar jag information om villkoren för en teckningsoption?
Då vi inte alltid har villkoren för en teckningsoption på vår hemsida är det lättaste sättet att hitta dessa att googla teckningsoptionen och på så vis finna villkoren för dessa, alternativt kolla bolagets hemsida och under avsnitten på deras IR sida brukar de kunna ha dessa upplagda.
Vad innebär uppköp/tvångsinlösen och vad kommer hända om jag väljer att delta kontra avstår från att delta?

Om ett annat bolag ska köpa upp ett bolag du äger aktier i får du ett uppköpserbjudande på sajten. I erbjudandet framgår till vilket pris man kan lösa in sina aktier eller om man kan lösa in dessa mot nya aktier i det andra bolaget. Om man ej väljer att delta och erbjudandet accepteras till 90% så kommer detta leda till en tvångsinlösenprocess.

Under hela denna process kommer ens aktier ligga låsta och inte gå att sälja samt att bolaget kommer att avnoteras från börsen, efter tvångsinlösenprocessen är klar så får man en likvid utbetalad för sina aktier. Denna brukar i de flesta fall vara den samma som i uppköpserbjudandet.

Kan jag sälja mina teckningsrätter efter jag valt att delta i erbjudandet?
Nej, om du önskar att delta i erbjudandet och få nya aktier i bolaget kan du inte sälja av teckningsrätterna efter att du valt att acceptera erbjudandet. Säljer du teckningsrätterna kommer erbjudandet att försvinna på sajten.
Hur behandlar ni mina personuppgifter?
För att du ska kunna ansöka om att delta i emissioner och börsintroduktioner så behöver vi behandla dina personuppgifter. På den här sidan har vi samlat allt du behöver veta om vilka uppgifter vi samlar in, hur länge vi sparar dem och varför vi gör det.

Hittade du inte vad du letade efter?

Ingen fara! Här kan du skriva din fråga direkt i sökfältet och få svaret på det mesta.

Avanza Akademin – lär dig allt om nyintroduktioner och emissioner

Hur kan jag vara med
i en börsnotering?

Vad är en nyemission och
varför gör man det?

Hur går en
börsnotering till?