Börsintroduktioner och emissioner

Här hittar du aktuella emissioner och börsintroduktioner som du kan delta i, där vi hjälper till som exempelvis finansiell rådgivare eller selling agent.

Transcendent Group ska noteras på Nasdaq First North Premier!

Transcendent Group är ett snabbväxande specialistbolag inom Governance (organisationsstyrning och internkontroll), Risk (riskhantering) och Compliance (regelefterlevnad) även benämnt som GRC. Bolagets primära uppdrag är att för sina klienters räkning skapa trygghet i en ständigt föränderlig värld av ökad komplexitet med större operationella risker och växande regulatoriska krav med ökat behov av professionell styrning och riskhantering. Trancendent Group är experter på att göra det svåra enkelt.

Akelius noterar stamaktier av serie D på First North Growth Market!

Akelius är ett svenskt bostadsfastighetsbolag. Verksamheten startade 1994 och sedan dess har Bolaget vuxit till att omfatta 47 436 lägenheter per 30 juni 2019 till ett totalt fastighetsvärde om cirka 12,2 miljarder euro. Bolaget äger fastigheter i Berlin, Hamburg, München, Stockholm, Malmö, New York, Boston, Washington D.C., Toronto, Montreal, London, Paris och Köpenhamn och hade per 30 juni 2019 1 403 anställda.

6,25 % årlig ränta plus möjlig värdetillväxt - kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 3

Estea är ett oberoende fastighetsbolag som sedan starten 2002 framgångsrikt förvaltat och utvecklat kommersiella fastigheter. Bolaget har genomfört fastighetstransaktioner för över 11 miljarder kronor vilket har genererat god avkastning till Estea och dess externa investerare. Verksamheten är fokuserad på att i olika underliggande verksamhetsbolag, tillika investeringsfonder, äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter i Sverige.
Håll ögonen öppna, vi lägger snart ut nya erbjudanden.

Vill ditt företag ha hjälp av oss?

Vi hjälper till vid börsintroduktioner, nyemissioner och ägarspridningar och kan erbjuda en unik helhetslösning.

Vanliga frågor

När och var måste jag ha pengar tillängligt för att vara säker på att delta i erbjudandet?
I samtliga erbjudanden behöver pengarna finnas tillgängliga senast på den sista svarsdagen och hela tiden fram till likviddagen. Pengarna måste finnas tillgängliga på det konto som du har anmält teckning på. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta hänsyn till pengar som finns på något annat konto än det du har anmält teckning på (undantaget är om du har ett kreditkonto kopplat till ISK eller kapitalförsäkring, då går det bra att ha pengar tillgängliga på det kopplade kreditkontot).
Hur ser jag vad och om jag har svarat på ett erbjudande?
Om du har svarat i ett erbjudande och det fortfarande är aktivt hittar du det under Mina sidor - Nyintroduktioner & emissioner ”Aktuella erbjudanden som du har besvarat”. För att se vad du har svarat eller ändra ditt svar så klickar du på ”Visa/Ändra Svar”. Efter att anmälningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ditt svar. För att se vad du har svarat på ett erbjudande där anmälningstiden har gått ut tittar du under Historik.
Varför ligger inte alla erbjudanden på samma sida?
På den här sidan ligger samtliga erbjudanden som Avanza är delaktiga i på något sätt. Under ”Övriga erbjudanden som vi inte är involverade i som finansiell rådgivare eller selling agent” finns erbjudanden där Avanza inte är delaktiga i själva erbjudandet, men där det går att få aktier/units inbokade på ett konto hos oss.

Avanza Akademin - Lär dig allt om nyintroduktioner och emissioner

Avanza Akademin

- Lär dig allt om nyintroduktioner och emissioner