Börsintroduktioner och emissioner

Här hittar du aktuella emissioner och börsintroduktioner som du kan delta i, där vi hjälper till i egenskap av exempelvis finansiell rådgivare till bolagen.
Har du funderingar kring hur det funkar? Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

Storskogen noteras på Nasdaq Stockholm!

Storskogen är en privatägd bolagsgrupp som förvärvar och driver välskötta och lönsamma bolag med ledande ställning på sin marknad. Det gemensamma hos Storskogens bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch. Storskogen har ett långsiktigt perspektiv vid förvärv och stöttar bolagen i deras fortsatta utveckling, utan någon bortre gräns för hur länge Storskogen finns kvar som ägare.

Albert noteras på Nasdaq First North!

Albert grundades 2015 och är en app-baserad utbildningsplattform för barn i åldersintervallet 3-16 år. Bolaget erbjuder digitala utbildningstjänster på prenumerationsbasis. Tjänsterna tillhandahålls mot en fast månadsavgift genom appar. Sedan Bolaget grundades har Albert hjälpt över 275 000 familjer med deras barns utbildning.

Emilshus noteras på Nasdaq First North!

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med affärsmodell att förvärva, förvalta och utveckla högavkastande kommersiella fastigheter. Emilshus grundades 2018 av företagare med anknytning till Småland i syfte att genom förvärv av kommersiella fastigheter i närmiljön etablera ett större fastighetsbolag med stark lokal förankring. Bolagets fokus ligger på hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. 

Fastighetsbolaget Emilshus noterar preferensaktier på Nasdaq First North!

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med affärsmodell att förvärva, förvalta och utveckla högavkastande kommersiella fastigheter. Emilshus grundades 2018 av företagare med anknytning till Småland i syfte att genom förvärv av kommersiella fastigheter i närmiljön etablera ett större fastighetsbolag med stark lokal förankring. Bolagets fokus ligger på hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga. 

Occlutech noteras på Nasdaq First North Premier!

Occlutech är en ledande specialiserad leverantör inom minimalt invasiva hjärtimplantat, för behandling av medfödda hjärtfel, strokeprevention och hjärtsvikt. Sedan 2003 har Occlutech utvecklat, tillverkat och kommersialiserat ockluderare, produkter för att stänga hålrum mellan två delar av hjärtat och interatriella shuntenheter, produkter för att öka blodflödet mellan förmaken. 

Linkfire noteras på Nasdaq First North Premier!

Linkfire tillhandahåller digitala marknadsföringstjänster för underhållnings- och musikindustrin. Bolagets erbjudande består av två lösningar: Linkfire Marketing Platform och Linkfire Discovery Network. Genom sitt erbjudande förenklar bolaget för konsumenter att upptäcka musik och underlättar trafikgenerering för leverantörer av digitalt musikinnehåll.

Profoto noteras på Nasdaq Stockholm!

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Ljus är det som gör skillnaden mellan en bra bild och en fantastisk bild. Världens ledande fotografer är Profotos kunder och bolaget finns idag representerat i över 50 marknader globalt.

Just nu har vi inga aktuella erbjudanden

Men håll utkik för vi lägger snart ut nya. Under tiden kan du besöka sidan där vi lägger ut övriga erbjudanden som vi inte är involverade i.

Vill ditt företag ha hjälp av oss?

Vi hjälper till vid börsintroduktioner, nyemissioner och ägarspridningar och kan erbjuda en unik helhetslösning.

Vanliga frågor

När och var måste jag ha pengar tillängligt för att vara säker på att delta i erbjudandet?
I samtliga erbjudanden behöver pengarna finnas tillgängliga senast på den sista svarsdagen och hela tiden fram till likviddagen. Pengarna måste finnas tillgängliga på det konto som du har anmält teckning på. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta hänsyn till pengar som finns på något annat konto än det du har anmält teckning på (undantaget är om du har ett kreditkonto kopplat till ISK eller kapitalförsäkring, då går det bra att ha pengar tillgängliga på det kopplade kreditkontot).
Hur ser jag vad och om jag har svarat på ett erbjudande?
Om du har svarat i ett erbjudande och det fortfarande är aktivt hittar du det under Mina sidor - Nyintroduktioner & emissioner ”Aktuella erbjudanden som du har besvarat”. För att se vad du har svarat eller ändra ditt svar så klickar du på ”Visa/Ändra Svar”. Efter att anmälningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ditt svar. För att se vad du har svarat på ett erbjudande där anmälningstiden har gått ut tittar du under Historik.
Varför ligger inte alla erbjudanden på samma sida?
På den här sidan ligger samtliga erbjudanden som Avanza är delaktiga i på något sätt. Under ”Övriga erbjudanden som vi inte är involverade i som finansiell rådgivare eller selling agent” finns erbjudanden där Avanza inte är delaktiga i själva erbjudandet, men där det går att få aktier/units inbokade på ett konto hos oss.
Om jag köper teckningsrätten/uniträtten, behöver jag göra något mer då?
Ja, om du köper rätter och vill delta i erbjudandet måste du också gå till erbjudandesidan och uppdatera ditt svar. Om du inte uppdaterar svaret kommer de teckningsrätter du köpt att förfalla utan värde efter sista anmälningsdag.
Vad är en teckningsoption (TO)?
En teckningsoption är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att köpa en nyemitterad aktie till ett förutbestämt pris under en bestämd tid i framtiden. Information om den specifika teckningsoptionen finns i bolagets prospekt/pressmeddelande. Här kan du läsa mer om vad en teckningsoption är.
Vad är en TR respektive BTA?

Om du äger aktier i det bolag som ska genomföra en nyemission på avstämningsdagen har du företrädesrätt och får automatiskt teckningsrätter (TR) inbokade på det konto där du har aktierna. Teckningsrätterna ger dig sedan rätt att teckna nya aktier i bolaget.

BTA står för "betald tecknad aktie" och bokas in till din depå efter att du anmält dig för att teckna fler aktier i ett bolag genom en emission. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter (TR) ut. BTA bokas automatiskt om till den vanliga stamaktien så snart aktiekapitalhöjningen är klar hos Bolagsverket.

Hur lång tid tar omvandlingen/processen?
Omvandlingen av BTA sker automatiskt och brukar vara efter ca 2-4 veckor, beroende på hur lång tid det tar för bolaget att få aktiekapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket.

Hur nyttjar jag min TO? (både sista teckningsperioden samt om det är en tidigare lösenperiod)

En anmälningsperiod: Förutsatt att aktien handlas på högre nivåer än villkorskursen för teckningsoptionen kommer ett erbjudande finnas tillgängligt under anmälningsperioden för teckningsoptionen via erbjudandesidorna som du måste besvara för att nyttja teckningsoptionen och teckna nya aktier i bolaget.

Flera anmälningsperioder: Förutsatt att aktien handlas på högre nivåer än villkorskursen för teckningsoptionen kommer ett erbjudande finnas tillgängligt under anmälningsperioden för teckningsoptionen via erbjudandesidorna under den sista anmälningsperioden.

Erbjudandet måste besvaras för att nyttja teckningsoptionen och teckna nya aktier i bolaget. Om aktien handlas under villkorskursen för teckningsoptionen finns inget erbjudande och då förfaller teckningsoptionen.

Vill du nyttja teckningsoptionen innan den sista anmälningsperioden skickar du ett meddelande till "Emissioner/Företagshändelser" med information om vilket värdepapper det gäller, på vilket konto det gäller samt antal du önskar nyttja/teckna.

Meddelandet måste skickas, och pengar måste finnas tillgängligt på kontot, senast per näst sista svarsdag i anmälningsperioden.

Är det en väldigt lång anmälningsperiod som sträcker sig över flera år så gäller ovanstående förfarande med mejl i inloggat läge innan sista månaden då ett erbjudande läggs upp via erbjudandesidorna.

Handlas aktien under villkorskursen för teckningsoptionen finns inget erbjudande och då förfaller teckningsoptionen.

Hur och när får jag besked om tilldelning?
Besked om tilldelning får man på tilldelningsdagen, vilken dag detta är brukar framgå i erbjudandet man väljer att acceptera på sajten för att delta. Tilldelningsbeskedet brukar komma i form av ett meddelande i inloggat läge.
Var hittar jag information om villkoren för en teckningsoption?
Då vi inte alltid har villkoren för en teckningsoption på vår hemsida är det lättaste sättet att hitta dessa att googla teckningsoptionen och på så vis finna villkoren för dessa, alternativt kolla bolagets hemsida och under avsnitten på deras IR sida brukar de kunna ha dessa upplagda.
Vad innebär uppköp/tvångsinlösen och vad kommer hända om jag väljer att delta kontra avstår från att delta?

Om ett annat bolag ska köpa upp ett bolag du äger aktier i får du ett uppköpserbjudande på sajten. I erbjudandet framgår till vilket pris man kan lösa in sina aktier eller om man kan lösa in dessa mot nya aktier i det andra bolaget. Om man ej väljer att delta och erbjudandet accepteras till 90% så kommer detta leda till en tvångsinlösenprocess.

Under hela denna process kommer ens aktier ligga låsta och inte gå att sälja samt att bolaget kommer att avnoteras från börsen, efter tvångsinlösenprocessen är klar så får man en likvid utbetalad för sina aktier. Denna brukar i de flesta fall vara den samma som i uppköpserbjudandet.

Kan jag sälja mina teckningsrätter efter jag valt att delta i erbjudandet?
Nej, om du önskar att delta i erbjudandet och få nya aktier i bolaget kan du inte sälja av teckningsrätterna efter att du valt att acceptera erbjudandet. Säljer du teckningsrätterna kommer erbjudandet att försvinna på sajten.

Hittade du inte vad du letade efter?

Ingen fara! Här kan du skriva din fråga direkt i sökfältet och få svaret på det mesta.

Avanza Akademin – lär dig allt om nyintroduktioner och emissioner

Hur kan jag vara med
i en börsnotering?

Vad är en nyemission och
varför gör man det?

Hur går en
börsnotering till?