Avanza Auto

Avanza Auto

Med Avanza Autos specialfonder får du en smart och automatisk förvaltning av dina pengar. Riktigt billigt dessutom!

Enkelt

Välj den Auto 1-6 som passar dina behov bäst. Sen är du klar - sparandet kommer sköta sig självt.

Automatiskt

Den Auto 1-6 du väljer kommer löpande optimeras utifrån modern portföljteori. Helt automatiskt.

Billigt

Oavsett vilken Auto 1-6 du väljer betalar du bara låga 0,35 % i förvaltningsavgift.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. 

Varför Avanza Auto?

Varför Avanza Auto? Varför Avanza Auto?

Många har varken tiden, intresset eller kunskapen att själv ta hand om sina pengar på bästa sätt, och de som vill ha hjälp får ofta betala dyrt för den. Det tycker vi är fel.

Vårt fondbolag har därför utvecklat Avanza Auto så att du inte själv ska behöva vara aktiv. Istället kommer de pengar du väljer att investera att förvaltas enligt modern portföljteori framtagen av nobelpristagare och världens ledande forskning inom området. Den Auto du väljer rebalanseras löpande och hittar vi billigare eller bättre alternativ kommer innehaven bytas ut. Allt detta utan att du behöver göra någonting. Kan det bli mer automatiskt?

Hur fungerar det?

Hur fungerar det? Hur fungerar det?

Du tar bara ställning till hur länge du vill spara och väljer sedan den Auto-portfölj som passar dig och din spartyp bäst. Självklart kan du både månadsspara och köpa vid ett tillfälle. Du bestämmer!

Avanza Auto består av sex olika specialfonder som alla baserar sin förvaltning på modern portföljteori istället för en enskild förvaltares kunskaper. Syftet med varje Auto är att optimera fördelningen av innehaven för att nå högsta möjliga förväntade avkastning till lägsta möjliga risk. Detta till en förvaltningsavgift så låg som bara 0,35 %. De underliggande förvaltningsavgifter som tillkommer har vi förhandlat ned kraftigt och kommer därför aldrig överstiga 0,15 %. Det kan ibland tillkomma transaktionsavgifter.

Självklart låser du inte dina pengar utan du kan när du vill sälja av hela eller delar av din Auto.

De vanligaste frågorna
om Avanza Auto

De vanligaste frågorna om Avanza Auto De vanligaste frågorna om Avanza Auto

Vad är Avanza Auto för produkt?

Avanza Auto är ett samlingsnamn på sex olika specialfonder (Avanza Auto 1-6), där risk och förväntad avkastning ökar för varje Auto. Varje enskild specialfond investerar huvudsakligen i andra fonder med så låga avgifter som möjligt. Namnet "Auto" kommer från att fondförvaltningen är automatisk för dig som sparare.

De fonder som Avanza Auto investerar i kan investera i olika tillgångsslag; olika typer av aktieslag, korta och långa räntor samt alternativa investeringar i form av råvaror. Aktier för att öka avkastningen, räntepapper för att minska risken och eventuella alternativa investeringar för att diversifiera innehållet. Självklart får du en exakt beskrivning av innehållet i din Auto innan du gör ditt köp.

Specialfonderna förvaltas av Avanza Fonder AB. Förvaltningen är inte personlig rådgivning.

Vad innebär det att förvaltningen bygger på "modern portföljteori som utvecklats av nobelpristagare och världsledande forskning"?
Det innebär att vi inte hittar på egna strategier över hur vi ska förvalta dina pengar, eller tar beslut baserade på vad vi själva tror. Istället utgår förvaltningen från en grundläggande matematisk investeringsmodell, framtagen av nobelpristagare och världsledande forskning, för att räkna fram den bästa möjliga innehållsfördelningen i portföljen.
Vilken portföljteori används till Avanza Auto?

Avanza Auto bygger på Black-Littermanmodellen. Den togs fram under 1990-talet av två ekonomer, Fischer Black och Robert Litterman, och är en vidareutveckling av Markowitz klassiska portföljvalsmetod. Markowitzs tilldelades Nobelpriset år 1990 för sin metod, som bygger på att hitta den optimala avvägningen mellan risk och avkastning, beroende på vilken risk investeraren vill ta. Det visade sig dock att Markowitzs modell var svår att använda i praktiken, vilket Black och Litterman hittade en lösning på.

Kortfattat innebär Black-Littermanmodellen att man i en matematisk modell kombinerar Markowitzs klassiska portföljteori med en subjektiv tro på hur underliggande marknader ska utvecklas. På så sätt fås en optimal innehållsfördelning fram, som ger högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk.

Hur kan det vara så billigt?

Vi har förhandlat ned förvaltningsavgifterna för de underliggande fonderna kraftigt, och har dessutom satt en gräns för att förvaltningsavgiften för dessa aldrig får överstiga 0,15 %. De rabatter som fås från de underliggande fonderna återinvesteras i respektive Auto, vilket innebär att kostnaderna för dig som sparare blir motsvarande lägre. Du kan alltså inte köpa samma underliggande fonder för samma låga kostnad på egen hand.

Den avgift Avanza Fonder tar för att ta fram rätt allokering, rebalansera och optimera fördelningen ligger på låga 0,35 %. För denna avgift får du alltså en automatisk förvaltning av din valda Auto, baserad på modern portföljteori. Något helt unikt!

Vilka konton kan jag handla på?
Du kan köpa Auto på alla våra olika kontotyper!
Hur mycket måste jag köpa för?
I det sista steget får du välja hur mycket och hur ofta du vill spara. Vill du investera en summa på en gång kan du göra det från bara 1 kr. Ett månadssparande startar du för minst 100 kr.

Avanza Auto är ett fondfiltreringsverktyg som är framtaget av, och på initiativ av, Avanza Bank AB (Avanza). Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. I Avanza Auto får användaren själv välja en Auto-fond vilket innebär att det inte är ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet i verktyget är inte framtaget av analytiker och är därmed inte från en oberoende investeringsanalys.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig information från Avanza Fonder AB och Morningstar. Källorna bedöms som tillförlitliga men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid. Avanza Bank (som distribuerar fonderna) ingår i samma koncern som Avanza Fonder (som förvaltar fonderna). Mellan dessa bolag finns ett avtal om distributionen av fonderna, och för denna distribution får Avanza Bank en procentsats från fondernas förvaltningsavgift. Den är samma för alla Auto-fonder och dras löpande från respektive fonds fondförvaltningsavgift. Distributionsersättningen dras från den förvaltningsavgift kunden redan betalat och innebär ingen ytterligare kostnad för Avanzas kunder. Innehållet spreds den 21/9 2017 kl 20.00. Faktablad och informationsbroschyr finns på avanzafonder.se
Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer.