Vårt mest populära konto

ISK - Investeringssparkonto

ISK - Investeringssparkonto

På ett ISK sparar du enkelt i aktier, fonder och andra värdepapper och du behöver inte tänka på att deklarera. Det är gratis att öppna och ha kontot hos oss och du betalar ingen vinstskatt, istället dras en årlig schablonskatt automatiskt.

0 kr i avgift

Andra banker tar ut kontoavgifter men hos oss är det helt gratis

Passar privatpersoner

Ett stort sparutbud och smarta verktyg hjälper dig komma igång

Slipp deklarera dina affärer

Istället dras skatt automatiskt, så när du tar ut dina pengar är de skattade och klara
Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början.

Fler fakta om ISK

Om du har aktier på din ISK så får du möjlighet att vara med och påverka bolagets framtid genom att delta och rösta på bolagsstämmor  
Hos oss hittar du ett stort utbud och kan spara i fonder, aktier och andra värdepapper
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin och har ett investerarskydd
På en ISK kan du ansöka om belåning - med kredit kan du få hävstång på ditt sparande till en låg ränta

De vanligaste frågorna om ISK

När ska jag välja ISK?
Du ska välja ett ISK om du tror att din avkastning under året kommer att bli högre än årets schablonintäkt, vad den är kan du läsa mer om här.

Det finns även ett skattegolv på 1,25% som man behöver ta hänsyn till. Schablonintäkten kan alltså aldrig bli lägre än 1,25%.

Skatten är sedan 30% på schablonintäkten (brytgränsen), och om du har högre avkastning än brytgränsen skattar du därför mindre än om du hade haft värdepapperna på ett aktie- & fondkonto där du betalar 30% i reavinstskatt. Se räkneexempel här nedanför under "Räkneexempel för ISK och kapitalförsäkring jämfört med aktie- och fondkonto".
Vilket konto passar mig - ISK, kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto?
Här kan du jämföra ISK med kapitalförsäkring och aktie- och fondkonto.

Aktie- och fondkonto
Kapitalförsäkring
ISK
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Aktie- och fondkonto
Kapitalförsäkring
ISK
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Finns det några nackdelar med ISK?

Det finns några faktorer som kan vara bra att känna till. En av dem är att du behöver betala skatt för ditt ISK även om du skulle ha negativ avkastning under året, till skillnad mot aktie- och fondkonto där du bara betalar skatt när du säljer innehav med vinst. Du kan inte heller göra skatteavdrag om du sålt värdepapper med förlust.

Det finns några typer av värdepapper som du inte kan handla på ISK. Det går till exempel inte att handla onoterade värdepapper eller att blanka aktier. Se alla handelsregler.

Du betalar skatt på insättningar av pengar och överföringar av värdepapper till ditt ISK. 

Juridiska personer kan inte öppna ISK, utan får istället skaffa exempelvis kapitalförsäkring eller aktie- och fondkonto.

Hur räknar jag fram skatten?
Så här räknar du fram hur stor skatten på ditt ISK blir år 2024:

1. Ta fram det totala värdet på ditt ISK-konto

För att få fram det totala värdet på ditt ISK-konto för hela året börjar vi med att ta fram värdet på kontot vid ingången av varje kvartal. I värdet ingår både saldo och värdepappersinnehav.

T ex: Den 1 januari har du 10 000 kr i likvider på kontot och 8 000 kr i värdepapper. Totalt är då värdet den 1 januari 18 000 kr.

Q1. Under första kvartalet görs en insättning på 1000 kr samtidigt som värdet på dina värdepapper har ökat. Det totala värdet den 1 april är 21 000 kr.

Q2. Under andra kvartalet görs inga insättningar men värdepapperna ökar i värde. Värdet den 1 juli är 21 800 kr.

Q3. Under tredje kvartalet sätts 2000 kr in och värdepapperna ökar ytterligare i värde. Det totala kontovärdet den 1 oktober är 25 000 kr.

Q4. Under årets fjärde kvartal görs ytterligare en insättning på 1000 kr.

Nu har vi all den information vi behöver.

Först summerar vi det totala kontovärdet för varje kvartal: 18 000 + 21 000 + 21 800 + 25 000 = 85 800 kr.
Därefter summerar vi alla insättningar som gjorts under året: 1000 + 2000 + 1000 = 4000 kr.

2. Kapitalunderlaget

Nästa steg är att få fram ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget är en fjärdedel av årets totala kontovärde och alla årets insättningar. (85 800 + 4000) / 4 = 22 450 kr.

3. Schablonintäkten

Genom att multiplicera kapitalunderlaget med statslåneräntan per den sista november året innan, (år 2023 2,62%) plus 1 procentenhet fås schablonintäkten fram. Det finns ett skattegolv som gör att schablonintäkten aldrig kan bli lägre än 1,25%. Schablonintäkten för 2024 är därför 2,62% + 1% = 3,62%

Schablonintäkten 2024 = 3,62% * 22 450 kr = 812,7

4. Schablonskatten

Den skatt du ska betala är 30% av schablonintäkten.

Schablonintäkten = 812,7
Schablonskatt = 243,8kr (812,7 * 30%)
Går det att flytta värdepapper från en annan bank till ett ISK-konto?

Flytta ISK till ISK
Värdepapper som du har på en annan bank går i regel bra att flytta till ett ISK hos oss. Du flyttar ditt ISK här. En sån här flytt är skattefri. 

Flytta depå till ISK
Om dina värdepapper finns på en depå hos en annan bank behöver flytten ske i två steg, först till ett aktie- och fondkonto och sedan vidare till investeringssparkontot. Via vår flyttfunktion registrerar du enkelt ett flyttuppdrag till ditt aktie- och fondkonto hos oss genom att ange vilka värdepapper som ska flyttas och från vilken bank. När flytten är klar kan du enkelt överföra innehavet till ISK här.

Tänk på att en flytt av värdepapper från ett aktie- och fondkonto till ett ISK betraktas som en försäljning från ditt aktie- och fondkonto och beskattas precis som om du själv skulle ha genomfört en försäljning. Värdet av de inflyttade värdepapperna räknas även som en insättning till ditt investeringssparkonto och kommer att ligga till grund för beskattning.

Kan jag öppna flera ISK?
Ja. Om du vill kunna separera ditt sparande med exempelvis pensionskonto, utdelningsportfölj, långsiktig och kortsiktig portfölj kan du göra det genom att ha flera ISK. Det blir inte någon skattemässig skillnad och kostar såklart ingenting. Vill du flytta pengar, aktier eller fonder mellan dina ISK hos oss kan du enkelt göra det på sajten, utan att det blir någon skatteeffekt.

Fördjupad information om ISK

Vill du veta ännu mer om regler, priser och belåning eller hitta villkor och blanketter?

Fördjupad information om ISK

Vill du veta ännu mer om regler, priser och belåning eller hitta villkor och blanketter?

Avanza Akademin

Lär dig allt om sparande

Så här kan du komma igång med ditt sparande

Vilket konto ska jag handla aktier på?

Hur beskattas ett ISK-konto?