Fördjupad information ISK

Detaljerad information

Vad är ett investeringssparkonto (ISK)?

ISK är en kontotyp för privatpersoner som schablonbeskattas. Skatten du betalar baseras alltså inte på den avkastning du faktiskt får, utan på en förväntad genomsnittlig avkastning (schablonintäkt). Eftersom kontot beskattas på det sättet slipper du krånglet med att redovisa varje kapitalvinst och kapitalförlust i deklarationen.

Värt att veta

Insättningsgarantin

Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om vi skulle gå i konkurs träder insättningsgarantin in, och ersätter icke-investerade pengar på ditt ISK upp till ett värde av 1 050 000 SEK. 

Självklart är även dina investerade pengar skyddade. Vi är nämligen skyldiga att hålla dina värdepapper avskilda från bankens tillgångar, och på det sättet kan aldrig dina tillgångar blandas ihop med bankens tillgångar. Om vi skulle gå i konkurs har du rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet och flytta dem till en annan bank.

Det finns även ytterligare säkerhet via det så kallade investerarskyddet. Det ersätter värdepapper upp till 250 000 kr, och träder i kraft om det exempelvis inte går att avgöra vem som ägde värdepappret om en konkurs inträffar.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att insättningsgarantin ska träda in.

Jämförelse mellan ISK, Kapitalförsäkring och Aktie- och fondkonto

De två schablonbeskattade kontotyperna ISK och kapitalförsäkring liknar varandra på många sätt, men det ena är en bankprodukt och det andra är en försäkring. Om du har något av dessa konton slipper du deklarera dina affärer. Det gör du däremot inte om du har ett aktie- & fondkonto, som är kapitalvinstbeskattat. Där måste du skatta 30 % på den vinst du gör vid försäljning av värdepapper, liksom för utdelningar och inkomsträntor.

Om du har ISK äger du ditt innehav och får rösta vid bolagsstämmor. Samma sak gäller om du har ett aktie- & fondkonto, men inte om du har en kapitalförsäkring.

Du kan koppla kredit till alla tre kontotyper.

Så gör du insättningar till ditt ISK

Direktinsättning
Med en direktinsättning via vår sida får du pengarna direkt (i realtid) till ditt konto. Du gör en direktinsättning här.
Överför pengar från din andra bank

Du kan göra en banköverföring till ditt investeringssparkonto via din internetbank eller ditt bankkontor. När du sätter in pengar till ditt investeringssparkonto har du normalt tillgång till pengarna samma dag eller dagen efter insättningen.

Här kan du se ditt clearing- och kontonummer.

Autogiro
Via autogiro kan du göra smidiga engångsinsättningar eller automatiskt sätta in pengar på ditt konto varje månad. Sätt in pengar via autogiro.

Regler & priser

Fast avgift
0 kr
Insättningsavgift
0 kr
Uttagsavgift
0 kr
Vid aktiehandel betalar du courtage och vid fondhandel betalar du fondbolagens egna avgifter. För aktuella priser se vår prislista.

Handelsregler

Du kan handla med:
Du kan inte handla med:
Vi tillåter inte inflytt av onoterade värdepapper då det är en kontofrämmande tillgång på ISK.
Övrigt:

Skatteregler

Skatten beräknas årligen utifrån en fjärdedel av summan för:

Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med (statslåneräntan per 30 november året före beskattningsåret + ett tillägg på 1 procentenhet).

Summan du får fram beskattas med 30 %.

Vi kommer att räkna ut din schablonintäkt och lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Schablonintäkten är förtryckt i din deklaration.

Överföring av värdepapper

Du kan flytta värdepapper från ditt Aktie- & fondkonto eller ett annat investeringssparkonto till ditt investeringssparkonto. Värdepapper som flyttas från ett Aktie- & fondkonto till ett investeringssparkonto ses som en insättning och inkluderas i det kapitalunderlag som schablonskatten beräknas på. Flyttar du däremot från ett investeringssparkonto till ett annat investeringssparkonto räknas det inte som en nyinsättning. Läs mer under avsnittet ”Skatteregler” ovan hur skatten beräknas.

Vid flytt av värdepapper från ett Aktie- & fondkonto till ett investeringssparkonto ses detta skattemässigt som en försäljning, även om dina värdepapper alltså inte säljs av, och kontrolluppgift kommer att skickas till Skatteverket. Vi bokar överföringen som om det vore en affär med flytt av försäljningslikviden. Överföringens värde sätts till senast betald kurs vid den tidpunkt som Avanza genomför överföringen. Det är även den kurs som registreras som säljkurs på ditt aktie- & fondkonto.

Om du vill flytta värdepapper från en depå hos en annan bank till ett investeringssparkonto hos Avanza, måste du börja med att flytta dem till ett Aktie- & fondkonto hos Avanza och därefter till ditt investeringssparkonto. Avanza tar inte ut några avgifter i samband med flytt av värdepapper till Avanza. För avgifter i samband med flytt från Avanza, se vår prislista.

Läs mer under avsnittet ”Handelsregler” ovan om vilka värdepapper du kan flytta till ett investeringssparkonto.

Statslåneräntan (slr)

Statslåneräntan används som en referenssiffra när man räknar ut skatt. Statslåneräntan per 30 november 2020 var -0,09 %, vilket ligger till grund för beskattningen för investeringssparkontot år 2021. Schablonskatten är 30 % av statslåneräntan + 1 procentenhet. Eftersom det finns en lägre gräns på 1,25 % blir schablonskatten 1,25 % 2021.

Belåning

Om du har ett investeringssparkonto kan du koppla ett kreditkonto till det. Innehaven på investeringssparkontot fungerar då som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme med utgångspunkt i belåningsvärdet för dina värdepappersinnehav. Tillgångarna på investeringssparkontot blir därmed pantsatta till Avanza Bank som beviljar krediten.

Så fungerar krediten

Kreditkontot regleras inte automatiskt efter handelsdagens slut. Eftersom insättningar beskattas kan det leda till att samma pengar beskattas många gånger på ett år. En insättning från kreditkontot sker bara automatiskt om det inte finns tillräckligt med likvida medel på investeringssparkontot. Uttag till kreditkontot sker aldrig automatiskt.

Om du nettosålt under handelsdagen ligger likviden kvar på investeringssparkontot. Detta för att undvika att du beskattas nästa gång du nettoköper, vilket vid daglig reglering av kreditkontot skulle leda till en insättning.

Likvider som på det här sättet ligger kvar på investeringssparkontot löper med samma ränta som motsvarande belopp på kreditkontot för att det inte ska uppstå någon extra kostnad för dig. Den faktiskt utnyttjade belåningen löper givetvis fortfarande med den utlåningsränta som gäller för dig enligt ordinarie prislista. Du kan alltid reglera kreditkontot själv om du vill.

Vill du ha ännu utförligare information om belåning och kredit, läs mer om hur vår belåning kopplad till ISK fungerar.

Särskilda placeringsregler för värdepapperskredit

Särskilt viktigt att uppmärksamma är att om du lånar mer än det angivna kreditutrymmet för ränterabatt, eller om innehavet inte längre följer placeringsreglerna för ränterabatt, så börjar hela lånet istället att följa Avanzas ordinarie kreditvillkor. För de allra flesta utgör detta i realiteten inget problem, men de kunder som föredrar att utnyttja rabatten maximalt, bör noggrant följa kursrörelserna i de värdepapper som fungerar som säkerhet för lånet. Detta för att undvika att låneräntan plötsligt höjs i samband med att en given aktiekurs rör sig hastigt upp eller ner.

Du kan se ditt kreditutrymme för ränterabatt på din kontoöversikt.

Så här ansöker du om belåning/kredit

Innan du kan ansöka om kredit, måste du först öppna ett investeringssparkonto.

Har du redan ISK hos oss?

För att du ska kunna belåna ditt innehav och utnyttja kreditutrymmet måste du först ansöka om kredit genom att fylla i ett kreditavtal och skicka in det till oss.

Här kan du se våra aktuella räntor.

Villkor & Blanketter

Här har vi samlat relevant information och våra villkor för dig som har eller funderar på att öppna ett investeringssparkonto hos oss.
Innan du öppnar ett ISK
Flytta värdepapper och likvider mellan ISK
Flytt mellan dina egna ISK

Ska du flytta värdepapper mellan dina egna ISK hos oss? Använd flyttfunktionen.

För att flytta värdepapper från ett ISK i annan bank till ditt ISK hos oss använder du enklast flyttfunktionen på sajten. Annars går det bra att använda blanketten nedan. Observera att för flytt mellan minderårigas konton måste blanketten användas.

Överföring av värdepapper från ditt ISK till annan persons ISK

Du kan överföra värdepapper från ditt ISK hos Avanza till en annan persons ISK hos Avanza. Det går däremot inte att göra en sådan överföring om den andre personen inte har sitt ISK hos Avanza. Det går inte heller att överföra värdepapper från en persons ISK hos en annan bank, till en annan persons ISK hos Avanza.

För att göra överföringen kan du skicka in ett meddelande i inloggat läge där du anger vad som ska flyttas samt namn, personnummer och kontonummer till den det ska flyttas till. Välj "Överföring av aktier" som ämne meddelandet handlar om.

Observera att en sådan flytt innebär att hela värdet av innehavet som flyttas skattemässigt räknas som en insättning på den nya ägarens ISK, och ligger därmed till grund för skatten som ska betalas. Det tas ut en kostnad för denna typ av överföring, se pris i vår prislista.

För företag, organisation samt konton med fullmakt behöver du skicka in en blankett:
Andra överföringsuppdrag
För uttag av pengar från minderårigs konto till icke minderårigs konto i annan bank:
Ska du ta ut pengar från minderårigs konto till den minderåriges konto använder du uttagsfunktionen på sajten
Allmänna villkor
Kredit och belåning
Du ansöker om kredit direkt på sajten. Om du saknar BankID kan du ansöka om kredit via blankett och då behöver du skicka ett meddelande till oss. 
Handel med derivat i ISK
Om du vill handla med derivat på ditt ISK-konto så behöver du först få en godkänd kredit både på ditt ISK och ditt Aktie- och fondkonto. När det är klart eller om du redan har en godkänd kredit så är det bara att skicka ett meddelande till oss.

Välj kategori ”Belåning, kredit och räntor” och ange i droplistan vilket konto det gäller. Sen skriver du att du vill ha ett avtal för derivathandel, så kommer vi svara med en länk till avtalet som du enkelt signerar med BankID.
Övrigt

Använd fullmakten nedan för att ansöka om fullmakt på ISK, aktie- och fondkonto, IPS och sparkonto (ej sparkonto+).

OBS! Fullmakt för kapitalförsäkring, tjänstepension, pensionsförsäkring och kapitalpension finns här.

Övriga blanketter och villkor