Handla aktier i övriga världen


Bara ett samtal bort
Varför inte investera i Sydafrika, Japan eller Hong Kong? Via vårt mäkleri kan du handla aktier på de flesta av världens börser.

Handla via våra mäklare, vardagar 08:30-22:00 på 08-562 250 00 Handla via våra mäklare, vardagar 08:30-22:00 på 08-562 250 00

Se priser för handel med utländska aktier i prislistan

De vanligaste frågorna om aktiehandel i övriga världen

På vilka konton kan jag handla på dessa marknader?
Du kan alltid handla på ditt aktie- och fondkonto. På ISK och kapitalförsäkring gäller lite andra regler, men vi utreder alltid alla alternativ för att kunna erbjuda handel även på dessa kontotyper. Hör av dig till vårt mäkleri på 08-562 250 00 för att se över möjligheterna.
Vad kostar det att handla med aktier utanför Europa?

Courtaget för aktier i övriga världen varierar beroende på vilken marknad du handlar på, och även vilken courtageklass du har. Du kan se alla priser i vår prislista för utländska aktier.  

Eftersom utländska aktier handlas i en annan valuta än SEK tillkommer utöver courtage även en växlingsspread på ungefär 0,5% då vi gör växlingen automatiskt åt dig. Spreaden, dvs skillnaden mellan köpkursen och säljkursen i valutan tas alltså ut 0,25% per riktning, både vid köp och vid sälj.

Vilken kurs sker valutaväxlingen till?
Växlingen sker efter att den lokala marknaden har stängt, vilket innebär att du inte vet exakt vilken växlingskurs du får när du handlar en utländsk aktie. Vid orderläggningen ser du dock en ungefärlig ordersumma i SEK (exklusive courtage) som baseras på en preliminär växlingskurs.

Den faktiska växlingskursen inklusive spread ser du på din nota för affären under Mina sidor och Transaktioner. Precis som vid handel med svenska aktier dras courtaget först efter börsens stängning.
Vad är utländsk källskatt och hur betalar jag det?

Aktie- och fondkonto

Vid utdelning från en utländsk aktie betalar du utländsk källskatt. På ett aktie-och fondkonto dras som vanligt 30% i skatt, vanligtvis 15% preliminärskatt och 15% utländsk källskatt.

ISK

På ISK dras bara utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt. Sparar du på ett ISK-konto så kommer den utländska källskatten automatiskt att rapporteras till Skatteverket och vara förtryckt i din deklaration. Den räknas då av mot din schablonintäkt.

Om landet har en högre skattesats på utdelningarna än de 15% som Skatteverket räknar med så kan du själv ansöka om resterande del från respektive lands skatteverk.

Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt på ISK-konton på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring

På kapitalförsäkring dras endast utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt. Du som kund behöver inte göra något utan vi söker tillbaka källskatten hos svenska Skatteverket. De ger oss avräkning i enlighet med de dubbelbeskattningsavtal som finns med respektive land. Det finns däremot ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att vi får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats på din kapitalförsäkring. Utöver den del vi söker tillbaka från Skatteverket har vi möjlighet att begära avräkning från ursprungslandet förutsatt att utrymme finns. För länder utanför Norden och USA begär vi dock inte i dagsläget tillbaka överskjutande del, utom för Tyskland och Frankrike. Vilka länder vi begär tillbaka ifrån kan förändras.

Från och med 2023 så kommer vi betala tillbaka källskatten varje år. Pengarna betalas ut automatiskt någon gång under februari/mars. Så betalar du källskatt 2023 får du tillbaka pengarna 2024. Här kan du läsa mer om hur utbetalningen av utländsk källskatt går till hos oss.

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier