Skatt & Deklaration

Hur fungerar skatten på ISK?

Hur fungerar skatten på ett investeringssparkonto?

ISK är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket betyder att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Procentsatsen är baserad på kontots värde istället för på de vinster du gör, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Hur räknas skatten på ett ISK ut?

Du behöver inte själv räkna ut skatten på ett ISK, men om du skulle vilja kontrollräkna har vi beskrivit hur du går tillväga.

Skatten som du betalar för ett visst år utgår från ett så kallat kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för:

Börja alltså med att addera värdet av dina tillgångar på kontot vid början av varje kvartal, alla insättningar som har gjorts till kontot under året och värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot under året.

Summan du får fram ska sedan delas på fyra. Det är för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året. Det genomsnittliga värdet kallas för kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget multipliceras sedan med statslåneräntan per den 30 november året före beskattningsåret + 1 procentenhet (1,94 % år 2022). Det finns en lägre gräns på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %.

Med andra ord så använder du 2022 års statslåneränta om du ska deklarera för år 2023, och själva deklarationen skickas in våren 2024. Produkten av kapitalunderlaget och statslåneräntan + 1 procentenhet kallas för schablonintäkt. Schablonintäkten kommer förtryckt i din deklaration och kommer automatiskt att beskattas med 30 %. Du behöver alltså inte göra någonting själv, förutom att betala din skatt förstås.

Exempel
  • Värde kvartal 1: 5 000 
  • Värde kvartal 2: 5 500 
  • Värde kvartal 3: 11 000 
  • Värde kvartal 4: 20 000 
     
  • Insättningar totalt under året: 15 000 
  • Statslåneräntan 30 nov 2022: 1,94 % + 1,00 % = 2,94 %.

5000 + 5500 + 11 000 + 20 000 + 15 000 = 56 500 kr
56 500 / 4 = 14 125 kr (detta är kapitalunderlaget)
14 125 * 2,94 % = 415,28 kr (detta är schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklaration)
415,28* 30 % = 124,58 kr

Skatten blev alltså cirka 125 kr.

Hur räknar jag ut min schablonintäkt?

Du kan räkna fram schablonintäkten manuellt. Börja med att ta fram dina månadsbesked för:
Ta även fram dina totala insättningar under året. De hittar du i ditt årsbesked från banken. Ersätt sedan exemplet här ovanför med dina egna siffror som du har fått fram i dina års- och månadsbesked.

Räknas utdelningar som en insättning och kommer med i skatteunderlaget?

Nej, utdelningar från värdepapper som du har på ditt ISK räknas inte som en insättning.

Hur fungerar skatten på utdelningar på ett ISK?

Eftersom kontot är schablonbeskattat ingår värdet på utdelningarna i skatteunderlaget, men du betalar inte 30 % direkt på utdelningen, som du hade gjort på ett aktie- & fondkonto. Om du får utdelning från ett utländskt bolag kommer utländsk källskatt att dras direkt vid utdelningstillfället. Beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder kommer procentsatsen för utländsk källskatt att variera, men vanligtvis är det 15 %.
utdelningar

Kan jag få avräkning för utländsk källskatt på mitt ISK?

Ja, du kan få avräkning för utländsk källskatt. Det betalar du när du får utdelning i utländska bolag.

Hur gör man avräkningen av utländsk källskatt på ett ISK?

Du behöver inte göra någonting för att få tillbaka den utländska källskatten eftersom det görs automatiskt av Skatteverket. De räknar ut en utländsk inkomst och utgår från den när de gör avräkningen. Dock får inte den framräknade inkomsten överstiga schablonintäkten. Läs mer om avräkning av utländsk källskatt på Skatteverkets hemsida.

Kom ihåg! Den högre skattesatsen som gäller för finska och norska utdelningar behöver sökas igen mot respektive skatteverk enligt rutinerna som du kan läsa om här och här."

Betalar jag skatt på uttag från ett ISK?

Nej, du betalar inte skatt för uttag från ditt investeringssparkonto.
Tips
Tänk på att om du tar ut dina pengar och sätter in dem igen kommer din schablonskatt att öka eftersom insättningen kommer att ingå i kapitalunderlaget.

Ska jag flytta mina oplacerade pengar från mitt ISK till ett sparkonto?

Ibland har man pengar som ligger oplacerade, som ett saldo, på sitt ISK. På dessa pengar får man vanligtvis ingen ränta. Är det då inte bättre att flytta pengarna till ett sparkonto och på så sätt få ränta? Jo det kan vara en bra idé, men bara om du inte tänkt använda pengarna på ett tag. Eftersom varje insättning till ett ISK ligger till grund för skatten som ska betalas är det inte gynnsamt att flytta pengar ut och in till ett ISK.
Exempel

Här ser du ett exempel på när det lönar sig att flytta ut pengarna från ett ISK:

Ränta på sparkonto: 1,70 %
Ränta på ISK: 0,25 %
Schablonskatt ISK: 1,086 %

Formeln för att räkna ut hur många dagar man behöver ha pengarna på sparkontot för att det ska löna sig att flytta pengar från ett ISK till ett sparkonto är:
(Schablonskattesats / 4) / ((Sparkontoränta-ränta på ISK)/ 360)

I exemplet ovan ser alltså formeln ut så här:
(1,086/4) / ((1,7-0,25)/360) = cirka 68 dagar

I ett fall då procentsatserna är enligt ovan är det bara en bra idé att flytta pengarna från ett ISK till sparkontot om du tänkt ha pengarna på sparkontot i minst 68 dagar.

Se detta som en tumregel - givetvis ändras förutsättningarna om det är andra procentsatser. Det finns också ett undantag, och det är om du tar ut pengarna till ett sparkonto och låter dem ligga där över ett kvartalsskifte. Då är det alltid fördelaktigt att genomföra flytten och få ränta på pengarna.

Hur fungerar skatten vid flytt av värdepapper till ett ISK?

Om du överför värdepapper från en depå, ett VP-konto eller ett aktie- och fondkonto till ett ISK betalar du skatt på eventuella vinster som uppstår vid flyttillfället. I praktiken blir det som att dina värdepapper säljs på ditt aktie- & fondkonto och affären räknas därför som realiserad, vilket du behöver ta upp i nästa deklaration. Värdet av de inflyttade värdepapperna räknas även som en insättning till ditt investeringssparkonto och kommer att ingå i ditt kapitalunderlag.

Överföringar mellan dina egna ISK-konton är skattefria, både när du överför värdepapper och pengar. Detta gäller dessutom både inom den egna banken, till exempel om du har flera investeringssparkonton på samma bank, eller om du överför mellan olika banker.

Tips

Det är viktigt att göra överföringar av pengar och värdepapper mellan olika banker på rätt sätt för att inte utlösa skatteeffekter. Om du är kund hos oss kan du logga in och flytta värdepapper digitalt på den här sidan.

Du kan även använda dessa blanketter:
Skatteuträkningarna på denna sida gäller för 2021 års affärer, det vill säga de som du kommer att deklarera för år 2022. 

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.