Skatt och Deklaration Skatt och Deklaration

1. Hur beskattas ett VP-konto/depå/aktie- och fondkonto?

Vilka skatteregler gäller egentligen för en vanlig aktiedepå och betalar man någon skatt för förlusterna? Lär dig detta och mycket mer här.

2. Hur deklarerar man för ett VP-konto/depå/aktie- och fondkonto?

Lär dig hur man deklarerar för en aktiedepå och vad ett omkostnadsbelopp är. Läs även om hur du kan kvitta vinster mot förluster och när du kan göra förlustavdrag.

3. Hur beskattas ett ISK?

Hur fungerar skatten på ett ISK och hur gör man avräkning för utländsk källskatt? Få även svar på om uttag eller flytt av värdepapper till ett ISK beskattas.

4. Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Lär dig vad avkastningsskatt är och hur skatten fungerar på en kapitalförsäkring. Få även reda på hur utdelningar beskattas i en kapitalförsäkring.

5. Hur deklarerar man för ett ISK och en kapitalförsäkring?

Deklarerar man för sitt ISK och sin kapitalförsäkring? Var i deklarationen hittar man uppgifterna?