Skatt och Deklaration

Vilka skatteregler gäller egentligen för en vanlig aktiedepå och betalar man någon skatt för förlusterna? Lär dig detta och mycket mer här. 

Lär dig hur man deklarerar för en aktiedepå och vad omkostnadsbelopp är. Läs även hur du kan kvitta vinster mot förluster och när du kan göra förlustavdrag.

Läs om hur skatten fungerar på ett ISK och hur du gör avräkning för utländsk källskatt. Få även svar på om uttag eller flytt av värdepapper till ett ISK beskattas. 

Lär dig vad avkastningsskatt är och hur skatten fungerar på en kapitalförsäkring. Läs om även om hur utdelningar beskattas i en kapitalförsäkring. 

Deklarerar man för sitt ISK eller en kapitalförsäkring egentligen? Var i deklarationen hittar man uppgifterna?