Skatt & Deklaration

Hur deklarerar man för ett VP-konto, depå eller aktie- & fondkonto?

Måste jag deklarera mina affärer när jag använder ett VP-konto, depå eller aktie-& fondkonto?

Ja, det behöver du göra. VP-konto, depåer och aktie-och-fondkonton faller under de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital, det vill säga 30% på realiserade vinster. Dessa affärer behöver tas upp manuellt i en bilaga i deklarationen. 
deklaration

När behöver jag deklarera mina värdepappersaffärer?

När du har realiserat en värdepappersaffär, vilket innebär att du har sålt ett värdepapper, under året behöver du ange det i nästa års deklaration. Detta gäller oavsett om du gjorde vinst eller förlust. Du behöver alltså inte deklarera när du har köpt ett värdepapper, bara när du har sålt.

Hur rapporterar jag mina värdepappersaffärer?

Du fyller i alla dina försäljningar under året, både vinster och förluster, på en K4-blankett. Det är en bilaga till din deklaration och kan fyllas i både på nätet och som en fysisk blankett.
Tips
Om du har ett konto hos oss kan du få en automatiskt ifylld K4-blankett som du kan skriva ut och skicka in med din deklaration. Om du deklarerar med e-legitimation kan du skriva av informationen direkt in i bilagan på Skatteverkets hemsida.

Hur fyller jag i min K4-blankett?

På K4-blanketten ska du ange följande för varje affär:

  • Aktiens kortnamn/beteckning 
  • Antalet aktier som du sålde 
  • Försäljningssumman 
  • Omkostnadsbeloppet 
  • Din vinst eller förlust

På den sista raden ska även summan av vinster och förluster inkluderas.
 

Vad är omkostnadsbelopp?

Omkostnadsbelopp är den summa som du har betalat för dina värdepapper, inklusive courtage. Se hur du räknar ut ditt omkostnadsbelopp här.

Kan jag kvitta vinster mot förluster?

Ja, i och med att du fyller i både dina vinster och förluster i K4-bilagan så kommer dina vinster och förluster att kvittas mot varandra.
Exempel
Du har gjort 3 000 i vinst och 2 000 i förlust på dina värdepappersaffärer. Efter att du har fyllt i din K4-blankett kommer du ha en nettovinst på 1 000 kr som du får skatta för.

När får jag göra förlustavdrag?

Om du bara har gjort förluster eller inte har tillräckligt mycket vinst att kvitta mot kan du få göra förlustavdrag, eller kvotering som det också kallas. Den förlust du har får då dras av med 70 %. Du kan endast få full kvittning för dina värdepapper som är marknadsnoterade. För onoterade värdepapper gäller speciella regler som du kan läsa om på Skatteverkets hemsida.
Förlustavdrag på 70%

Behöver jag fylla i mina fondaffärer själv i deklarationen?

Nej, dina fondaffärer kommer förtryckta i deklarationen så du behöver inte inkludera dina fondförsäljningar i en K4-blankett.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.