ETF-torget

Så fungerar en Börshandlad fond

Börshandlad fond heter på engelska Exchange Traded Fund (ETF). Som namnet antyder sker handeln med Börshandlade fonder på en börs varför du snabbt och enkelt kan köpa och sälja fonder i realtid. En Börshandlad fond kan ha en exponering mot ett specifikt land eller sektor, men även mot råvaror eller valutor. Enligt samma princip som med Bull & Bear-certifikat finns det även ETF:er med hävstång och omvänd avkastning om man tror på en nedåtgående börs.

Till skillnad från Bull & Bear-certifikat, Warranter och Mini futures tar du med Börshandlade fonder ingen kreditrisk mot emittenten.

Hävstång:    Med och utan.

Kostnader:   Courtage, förvaltningsavgift och spread.

Våra kunders innehav

Pilarna visar vad kunderna som handlar med börsnoterade fonder – ETF – just nu tror om utvecklingen på börsen i Sverige.  

Sverige