ETF:er

ETF:er

Investera i världsindex, aktieindex valutor och råvaror - enkelt och till låga avgifter

Investera i världsindex, aktieindex valutor och råvaror - enkelt och till låga avgifter.
Börshandlade fonder, eller ETF:er som de också kallas, är fonder som handlas direkt på börsen precis som vanliga aktier. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en råvara eller en valuta.

Vad vill du investera i?

Nordamerika

Nordamerika

Asien

Asien

Europa

Europa

Global

Global

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. För mer information, prospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för ETF:er är informerade investerare. För information om intressekonflikter se avanza.se/intressekonflikter.

Vanliga frågor om ETF:er

Vad är ETF:er?
Det är fonder som handlas direkt på börsen, precis som vanliga aktier. ETF:en följer utvecklingen på en underliggande tillgång, som exempelvis kan vara ett index, råvara eller valuta. ETF:er kan också kallas börshandlade fonder. Lär dig mer
Varför investera i ETF:er?
Du kan investera i specifika index, råvaror, räntor eller valutor och du handlar enkelt direkt på börsen. Förvaltningsavgiften på ETF:er är oftast låg och du slipper kreditrisken mot emittenten som andra börshandlade produkter har.
Hur fungerar det?
Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så. En fördel med ETF:er är att förvaltningsavgiften är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från certifikat, warranter och mini futures. Lär dig mer hur ETF:er fungerar
Vad behöver jag för att börja handla?
Du behöver inget speciellt avtal för att börja handla. Däremot behöver vi ställa några frågor till dig om produkten för att säkerställa att du har den kunskap som krävs innan du sätter igång.
Kunskapsprövningen hittar du här!
Vad kostar det att köpa ETF:er?

Du betalar courtage, precis som med aktier. Se Prislista för handel i Sverige för ETF:er som handlas på den svenska marknaden och Prislista för utlandshandel för utländska.

Det tas även ut en årlig förvaltningsavgift. Den delas upp över året och räknas av från kursen med en liten del varje dag på samma sätt som en förvaltningsavgift räknas av från en vanlig fond.

Handlar du med utländska ETF:er tillkommer det en växlingsspread på ungefär 0,5%, eftersom vi växlar valutan åt dig. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen. Det tas alltså ut 0,25% per riktning om du köper en utländsk ETF och sedan säljer den.

Vad finns det för risker?

Som alltid när man investerar i värdepapper finns det risker som är bra att känna till innan man börjar handla. När du handlar ETF:er tar du en marknadsrisk, vilket helt enkelt innebär att du kan ha fel i din marknadstro. Köper du ETF:er där den underliggande tillgången handlas i en annan valuta än SEK tar du även en valutarisk - trots att prissättningen på produkten sker i svenska kronor. Handlar du ETF:er som handlas i en annan valuta tar du såklart också en valutarisk.

Det finns också någonting som kallas likviditetsrisk, som har att göra med att det ibland kan vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja produkten. Det kan till exempel vara när den underliggande tillgången är svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser, när handeln på någon betydande marknadsplats stängs under en viss tid eller tekniska avbrott. 

Till skillnad mot andra typer av börshandlade produkter finns det ingen kreditrisk vid ETF:handel. Det betyder att dina pengar är säkra om fondbolaget skulle gå i konkurs.

Läs gärna mer om riskerna med börshandlade produkter i Avanza Akademin.

Avanza Akademin - Lär dig allt om ETF:er och börshandlade produkter

Vad är och hur
fungerar ETF:er?

Vad är börshandlade
produkter?

Hur handlar jag börs-
handlade produkter?

För mer information, prospekt samt slutgiltiga villkor se respektive produktsida. Målgrupp för ETF:er är informerade investerare. För information om intressekonflikter se avanza.se/intressekonflikter.