Aktier

Hur skattar man för aktiehandel?

Hur beskattas aktiehandel?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

Hur deklarerar man aktiehandel?

Hur dina aktier deklareras beror på vilket konto du har dina aktier i. Kort förklarat så sköter du deklarationen själv när du har aktierna i ett aktie- & fondkonto, medan du slipper det i ett ISK eller en kapitalförsäkring.

Läs om deklaration för respektive konto i följande avsnitt:

hur deklarerar man aktiehandel

Vad är inköpskostnad för aktier?

Inköpskostnad är det pris plus det courtage som du betalar för dina aktier.
Exempel

Du köper 120 st Hennes & Mauritz för 335 kr/st och betalar ett courtage på 100 kr. Det innebär att din inköpskostnad per aktie för just dessa 120 aktier blir 336 kr.

Uträkning:
120 x 335 = 40 200 kr
40 200 + 100 = 40 300 kr
40 300 kr / 120 = 336 kr

Vad är anskaffningsvärde och hur räknar jag ut det?

Anskaffningsvärde är det genomsnittliga pris du har betalat för dina aktier. Om du har köpt samma aktie vid flera tillfällen är det genomsnittet av samtliga inköpskostnader (se ovan) som utgör ditt anskaffningsvärde. Du tar alltså den totala summan du har betalat för dina aktier, inklusive courtage, och delar det med det totala antalet aktier du har.

Ditt anskaffningsvärde använder du när du ska räkna ut om du har gjort en förlust eller en vinst på dina aktier. Du får ange ditt anskaffningsvärde i deklarationen när du har gjort en försäljning av dina värdepapper om du deklarerar manuellt, t.ex. på en aktiedepå.

Exempel

Du köper 40 st Ericsson B för 100 kr styck där du betalar 39 kr i courtage. Det blir totalt (40 * 100) + 39 = 4039 kr

Du köper sedan 50 st Ericsson B för 95 kr styck och betalar 39 kr i courtage. Det blir totalt (50 * 95) + 39 = 4789 kr

Du lägger sedan ihop båda inköpskostnaderna och delar med det totala antalet aktier, vilket blir 4039 + 4789 = 8828 kr / 90 = 98 kr per aktie

Ditt anskaffningsvärde för en Ericsson B aktie är således 98 kr.

Tips
Anskaffningsvärde kallas även för omkostnadsbelopp.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.