Aktier

Vad kostar det att handla aktier?

Vilka avgifter tas ut när man handlar med aktier?

När man handlar med aktier betalar man en handelsavgift, kallad courtage. Det kostar olika beroende på vilken mäklare du handlar hos (till exempel en bank), vilken marknad du handlar på och hur mycket du ska handla för. Hos oss räknas courtaget ut automatiskt och dras först efter börsdagens slut, men detta kan skilja sig beroende på vilken mäklare du handlar dina aktier hos. Om du handlar dina aktier hos oss kommer du alltså att få en inköpskostnad direkt efter att du har handlat aktierna, och sedan en ny, justerad inköpskostnad efterföljande dag eftersom courtaget då har räknats in. När du köper värdepapper läggs det på köpesumman/anskaffningskostnaden och när du säljer värdepapper dras courtaget från försäljningssumman.

Olika mäklare har oftast olika priser, vilket framgår av respektive mäklares prislista. Vår prislista hittar du här.

Olika köpesummor och marknader ger olika mycket courtage

Hur mycket du tänker handla för avgör hur mycket du betalar i courtageavgift. Detta kan självklart avvika från mäklare till mäklare, men den vanligaste modellen ser ut så. Om du lägger en mindre order är det vanligt att du betalar mindre courtage än om du hade lagt en större order.

Courtaget bestäms även av vilken marknad du ska köpa aktier på. Oftast har nordiska aktier billigare courtage än utländska, så som amerikanska eller tyska aktier. Det är vanligt att courtaget blir högre om mäklaren inte kan erbjuda handeln via internet utan att man behöver kontakta mäklaren som lägger en order åt en. Det brukar ske på lite ovanligare marknader, så som thailändska eller australiensiska börsen.

Så fungerar courtaget hos oss

Varje gång du får avslut på en order kommer en avräkningsnota att skapas. Detta betyder att du debiteras courtage för den enskilda affären.

Innan du har fått avslut kan du ändra en köp- eller säljorder oändligt antal gånger, och därmed få oändligt antal avslut på oändligt antal kursnivåer, under en handelsdag utan att du blir debiterad mer än ett courtage. Detta är dock endast giltigt i ett och samma värdepapper och samma handelsriktning, det vill säga köp eller sälj.

Om du däremot lägger en ny order, byter handelsriktning eller handlar i ett annat värdepapper debiteras du ett nytt courtage och får en ny avräkningsnota.

Vill du ha information om hur det fungerar hos oss i detalj, till exempel med minsta och rörligt courtage kan du läsa mer om courtage och handelsavgifter i våra Frågor & Svar.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.