Handla aktier i Norden


Handla nordiska aktier från 0 SEK
Handla nordiska aktier
från 0 SEK
Aktier, aksjer eller osakkeita. Hur du än uttalar ordet så kan du handla, följa och bevaka många av de nordiska aktierna direkt på vår sajt och i appen.
 
 • Handla svenska aktier från 0 SEK

  Handla svenska aktier från 0 SEK

 • Handla norska aktier från 1 NOK

  Handla norska aktier från 1 NOK

 • Handla finska aktier från 1 EUR

  Handla finska aktier från 1 EUR

 • Handla danska aktier från 1 DKK

  Handla danska aktier från 1 DKK

Svenska aktier
från 0 SEK

Norska aktier
från 1 NOK

Finska aktier
från 1 EUR

Danska aktier
från 1 DKK

För att se ditt pris - se prislista

De vanligaste frågorna om handel med nordiska aktier

Vilka avtal behöver jag för att handla nordiska aktier?
För att handla med nordiska aktier behöver du inga speciella avtal för utlandshandel utan det räcker att du har signerat de avtal som krävs för öppna ett konto hos oss.
Vad kostar det att handla med nordiska aktier?

Du kan handla svenska aktier från 0 SEK, norska aktier från 1 NOK, danska aktier från 1 DKK och finska aktier från 1 EUR. Varje nordisk marknad har en sitt eget pris och courtaget varierar beroende på vilken courtageklass du har.

Utöver courtage tillkommer det även en växlingsspread på ungefär 0,5% då vi automatiskt växlar valuta för våra kunders räkning. Spreaden är skillnaden mellan köpkursen och säljkursen, det tas alltså ut 0,25% per riktining om du köper en utländsk aktie och sedan säljer den. Som ett alternativ till detta kan du lägga till manuell valutaväxling till ett aktie- och fondkonto där du själv kan välja när i tiden du vill växla.

Vilken kurs sker valutaväxlingen till?

Växlingen sker efter att den lokala marknaden har stängt, vilket innebär att du inte vet vilken växlingskurs du får när du handlar i en utländsk aktie. Vid orderläggningen ser du dock en preliminär växlingskurs och därmed en ungefärlig summa för ordern exklusive courtage.

Den växlingskurs du sedan fått inklusive spread ser du på din nota för affären under Mina sidor och transaktioner. Liksom vid handel med svenska aktier så dras courtaget först efter börsens stängning.

Vad är utländsk källskatt och hur betalar jag det?

Aktie & fondkonto
På ett aktie-och fondkonto dras som vanligt 30% i skatt, vanligtvis 15% preliminärskatt och 15% utländsk källskatt men detta beror på hur hög den utländska källskatten är. Är till exempel den utländska källskatten 28% så är preliminärskatten 2%.

ISK
På ISK dras bara utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt. Sparar du på ett ISK-konto så kommer den utländska källskatten automatiskt att rapporteras till Skatteverket och vara förtryckt i din deklaration. Den räknas då av mot din schablonintäkt.

Om landet har en högre skattesats på utdelningarna än de 15% som Skatteverket räknar med så kan du själv ansöka om resterande del från respektive lands skatteverk.

Du kan läsa mer om avräkning för utländsk källskatt på ISK-konton på Skatteverkets hemsida.

Kapitalförsäkring
På kapitalförsäkring dras bara utländsk källskatt, alltså ingen preliminärskatt. Du som kund behöver inte göra något utan vi ansöker om att få tillbaka källskatten hos svenska Skatteverket. Efter det så får vi en avräkning från Skatteverket utifrån de dubbelbeskattningsavtal som finns med varje land.

Det kan vara bra att veta att det finns ett tak (spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och vi kan därför inte garantera att vi får tillbaka hela den utländska källskatten som du betalat på din kapitalförsäkring. Om det finns utrymme kvar har vi också möjlighet att begära avräkning från ursprungslandet. För nordiska länder försöker vi begära tillbaka även den överskjutande delen, men det finns ingen garanti för att vi får tillbaka skatten.

Från och med 2023 kommer vi betala tillbaka källskatten varje år. Pengarna betalas ut automatiskt någon gång under februari/mars. Så betalar du källskatt 2023 får du tillbaka pengarna 2024. Här kan du läsa mer om hur utbetalningen av utländsk källskatt går till hos oss.

HANDEL MED VÄRDEPAPPER & FONDER INNEBÄR ALLTID EN RISK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Värdepapper som är noterade i annan valuta än SEK påverkas även av valutakurs och kan därför påverka avkastningen positivt och negativt.

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier