Skatt & Deklaration

Hur beskattas en kapitalförsäkring?

Hur beskattas en KF?

Hur fungerar skatten på en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett så kallat schablonbeskattat konto, vilket betyder att du betalar en viss procentsats i skatt per år. Skatten baseras på kontots värde istället för på dina vinster, som för ett aktie- & fondkonto. Läs mer om hur ett aktie- & fondkonto, en depå eller ett VP-konto beskattas.

Vad är avkastningsskatt och hur räknas den ut?

På en kapitalförsäkring betalar du avkastningsskatt. Den beräknas på kontots värde per den 1/1 samt de insättningar som man gör till kontot under året. Insättningar under första halvåret räknas med till 100 % medan insättningar under andra halvåret endast räknas till 50 %. Summan man får fram multipliceras i sin tur med summan av statslåneräntan per den 30 november året innan plus 1 procentenhet. Dessutom finns en lägre gräns, ett skattegolv, på 1,25 % som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 tillsammans kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25 %. Det sammanlagda beloppet beskattas sedan med 30 %.
Exempel
  • Ingående värde på försäkringen den 1 januari 2023: 200 000 kr
  • Insättning under första halvåret: 50 000 kr 
  • Insättning under andra halvåret: 50 000 kr 
  • Schablonintäkten år 2023 är 2,94%, skattesatsen är 30%.

(200 000 + 50 000 + (50 % * 50 000)) = 275 000 kr
275 000 * 2,94 % = 8 085 kr
8 085 * 30% = 2 425,50 kr

Avkastningsskatten blev alltså 2 425,50 kr.

Räknas utdelningar som en insättning som kommer med i skatteunderlaget?

Nej, utdelningar från värdepapper som du har på en kapitalförsäkring räknas inte som en insättning.

Hur beskattas utdelningar på en kapitalförsäkring?

De utdelningar som du får på din kapitalförsäkring beskattas inte med 30 % som de annars gör på till exempel ett aktie-och fondkonto eftersom kapitalförsäkringen schablonbeskattas. De ingår istället i kontots värde.

Om du har utländska aktier som ger utdelning kommer utländsk källskatt att dras direkt vid utdelningstillfället. Vanligtvis är den utländska källskatten 15 %, men procentsatsen är beroende på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder.

Ska jag flytta mina oplacerade pengar från min kapitalförsäkring till ett sparkonto?

Ibland har man pengar som ligger oplacerade, som ett saldo, på sin kapitalförsäkring. På dessa pengar får man vanligtvis ingen ränta. Är det då inte bättre att flytta pengarna till ett sparkonto och på så sätt få ränta? Jo det kan vara en bra idé, men bara om du inte tänkt använda pengarna på ett tag. Eftersom varje insättning till en kapitalförsäkring ligger till grund för skatten som ska betalas är det inte gynnsamt att flytta pengar ut och in till en kapitalförsäkring. Eftersom insättningar till kapitalförsäkringar bara beskattas med 50 % under det andra halvåret är det också beroende på när du gör insättningen.
Exempel

Här ser du ett exempel på när det lönar sig att flytta ut pengarna från en kapitalförsäkring:

Ränta på sparkonto: 1,70 %
Ränta på kapitalförsäkring: 0,25 %
Schablonskatt kapitalförsäkring: 1,086 %

Formeln för att räkna ut hur många dagar man behöver ha pengarna på sparkontot för att det ska löna sig att flytta pengar från en kapitalförsäkring till ett sparkonto, och därefter tillbaka till kapitalförsäkringen, är:

Om insättningen sker under det första halvåret:
(Schablonskattesats) / (Sparkontoränta-ränta på kapitalförsäkring/360)

Om insättningen sker under det andra halvåret:
(Schablonskattesats*0,5) / (Sparkontoränta-ränta på kapitalförsäkring/360)

I exemplet ovan skulle siffrorna se ut så här:
(1,086)/(1,7-0,25/360) = cirka 270 dagar samt (1,086*0,5) / (1,7-0,25/360) = cirka 135 dagar.

Om du tar ut pengar från kapitalförsäkringen och därefter sätter in pengarna igen under det första halvåret behöver du alltså ha pengarna på sparkontot i 270 dagar för att det ska vara lönsamt. Om du tar ut pengar från kapitalförsäkringen och därefter sätter in pengarna igen under det andra halvåret är det 135 dagar som gäller.

Se detta som en tumregel - givetvis ändras förutsättningarna om det är andra procentsatser. Det finns också ett undantag, och det är om du tar ut pengarna till ett sparkonto och låter dem ligga där över årsskiftet. Då är det alltid fördelaktigt att genomföra flytten och få ränta på pengarna.

Hur gör man avräkning för utländsk källskatt på kapitalförsäkring?

Du kan själv inte söka avräkning för utländsk källskatt eftersom du inte står som direkt ägare av en kapitalförsäkring. Hos oss så äger Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension alla kapitalförsäkringar och därför söker vi avräkning åt våra kunder. Från och med 2023 så kommer vi betala tillbaka källskatten varje år. Pengarna betalas ut automatiskt någon gång under februari/mars. Så betalar du källskatt 2023 får du tillbaka pengarna 2024. Däremot finns det ett tak (ett så kallat spärrbelopp) för hur mycket som kan avräknas och därför kan vi inte garantera att man får tillbaka hela den utländska källskatten som betalats. Kom ihåg att du behöver ha kvar samma konto som källskatten drogs ifrån och det kommer inte påverka din avkastningsskatt. Här kan du läsa mer om hur utbetalningen av utländsk källskatt går till hos oss.Skatteuträkningarna på denna sida gäller för 2020 års affärer, det vill säga de som du kommer att beskatta år 2021. 

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.