Skatt & Deklaration

Hur beskattas ett VP-konto, depå eller aktie- & fondkonto?

Vilka skatteregler gäller?

Eftersom ett VP-konto, en depå eller ett aktie- & fondkonto är traditionella handelskonton så gäller även de vanliga beskattningsreglerna för inkomst av kapital. När du realiserar en vinst, det vill säga när du säljer ett värdepapper för mer än vad du köpte det för, betalar du 30 % i skatt på din vinst.

Du betalar också en årlig schablonskatt på fonderna som du äger på aktie- och fondkonto, så kallad fondskatt. Skatten uppgår totalt till 0,12% av fondandelarnas värde vid ingången av året.

30 % skatt på aktie- och fondkonto/depå/vp-konto
Exempel
Du köper 100 st Ericsson B för 99 kr styck, vilket blir totalt 9 900 kr. Tre månader senare säljer du dessa för 113 kr styck, vilket ger dig 11 300 kr. Du har med andra ord gjort en vinst på 1 400 kr och betalar då en skatt på 420 kr.

Uträkning
100 x 99 = 9 900 kr
100 x 113 = 11 300 kr
11 300 – 9 900 = 1 400 kr
0,3 * 1 400 = 420 kr

Exemplet exkluderar eventuella courtagekostnader i vinstberäkningen. Aktiekurserna är fiktiva.

Betalar jag skatt för de förluster jag gör?

Nej, du betalar bara kapitalvinstskatt på dina vinster. Du kan däremot kvitta dina vinster som du har gjort under året mot eventuella förluster. Läs mer om att kvitta vinster mot förluster.

Beskattas mina utdelningar på mitt VP-konto/depå/aktie- & fondkonto?

Ja, utdelningar beskattas på samma sätt som realiserade vinster, det vill säga 30 % skatt på utdelningssumman. Skatten dras direkt vid utdelningstillfället.
Exempel
Du får utdelning på 400 kr i dina Telia Company-aktier. När du får utdelningssumman inbokad på kontot dras det 120 kr i skatt direkt. Du har alltså 280 kvar att disponera.

Hur fungerar skatten för utländska utdelningar?

Du betalar totalt 30% i skatt på utdelningssumman även för utländska bolag. Det som ingår i de 30 procenten är svensk skatt och utländsk källskatt. Hur många procent som varje land får ta del av beror på vilket skatteavtal länderna har med varandra. Till exempel kan avtalet se ut så att båda länderna får 15 % var.

Om det saknas ett sådant dubbelbeskattningsavtal mellan länderna kan den totala procentsatsen vara annan än 30 procent.

30 % skatt på utdelningar på aktie- och fondkonto

Betalar jag skatt på mina fondförsäljningar?

Ja, när du säljer dina fonder med vinst beskattas dessa precis på samma sätt som för aktier, det vill säga 30 % på realiserade vinster.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.