Kapitalförsäkring

Kapitalförsäkring


Inget krångel med deklarationen
Kapitalförsäkring tillhandahålls av Avanza Pension 
  • Inga onödiga avgifter

    Inga onödiga avgifter

  • Välj förmånstagare

    Välj förmånstagare

  • Slipp deklarera dina affärer

    Slipp deklarera dina affärer

Kapitalförsäkring tillhandahålls av Avanza Pension 
 
Letar du efter våra blanketter? Här hittar du dem!

Snabba fakta om kapitalförsäkring

För privatpersoner och företag

En Kapitalförsäkring passar dig som vill ha ett förmånligt sparande som privatperson eller företag. Kontot kan även öppnas för minderåriga personer och är populärt bland kunder som sparar till en annan person, till exempel barn eller barnbarn.

En kapitalförsäkring kan inte samägas av flera personer.

Inga onödiga avgifter

Alla våra konton är gratis och ger dig möjlighet att spara helt utan årliga avgifter. Det enda du betalar för en Kapitalförsäkring är en riskpremie och den låga lagstadgade schablonskatten.

Riskpremien dras från kontot en gång i månaden för att täcka det återbetalningsskydd som alltid ingår i Kapitalförsäkringen. Skyddet innebär att 101% av försäkringens värde betalas ut till förmånstagaren om du går bort. Riskpremien dras alltså för att täcka den extra procenten.

Läs mer om riskpremien.

Ingen vinstskatt
Eftersom Kapitalförsäkringen är ett schablonbeskattat konto slipper du betala 30% i skatt på dina vinster och utdelningar. Istället betalar du en viss procentsats per år som baseras på kontots värde och insättningar som gjorts till kontot. Skatten dras kvartalsvis från ditt konto hos oss, och betalas oavsett om ditt innehav har ökat eller minskat i värde.
Slipp deklarera dina affärer
Med en Kapitalförsäkring slipper du deklarera dina värdepappersaffärer. Skatten dras nämligen direkt från ditt konto. Hos oss dras den kvartalsvis i april, juli, oktober och januari året därpå.
Välj förmånstagare

Sparar du till en annan person och vill öronmärka pengarna? Med en Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare som får pengarna när du går bort. Det kan vara vem som helst, till exempel barn eller ett barnbarn. Du bestämmer själv. Väljer du ingen specifik person gäller standardförordnandet och pengarna betalas då i första hand ut till maka/make/registrerad partner/sambo, i andra hand till barn och i tredje hand arvingar.

För att ändra standardförordnandet skickar du in blanketten Ändring av förmånstagarförordnande.

Belåna ditt innehav

Vill du handla med belåning och få en hävstång på dina investeringar kan du ansöka om kredit till Kapitalförsäkringen. Innehaven på kontot fungerar då som säkerhet och ger dig ett kreditutrymme som baseras på belåningsvärdet för dina värdepappersinnehav.

Läs mer om hur belåning på Kapitalförsäkring fungerar.

Säkerhet för dina pengar och värdepapper

Tillgångar som finns på en Kapitalförsäkring är registrerade i ett så kallat förmånsrättsregister. Om Avanza Pension går i konkurs har du som försäkringstagare därmed förmånsrätt, vilket innebär att du har rätt att få ut det fulla värdet av din försäkring före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar.

Avanza Pension är skyldigt att se till att värdet av tillgångarna i förmånsrättsregistret alltid motsvarar försäkringskapitalet i alla försäkringar. Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att vi följer de regler som gäller för förmånsrättsregistret. Det betyder att du kan känna sig trygg när du sparar på en Kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkring tillhandahålls av Avanza Pension 

Det här betalar du hos storbankerna. Hos oss betalar du inga avgifter alls.

Årlig försäkringsavgift
0,35%
0%
0,65%
0,1 – 0,4%
0,65%
0,75%
0%
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
0 kr
316 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Återköpsavgift
0%
0%
0 – 600 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
Uttag tillåtet år ett
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Antal fonder
ca 950
ca 600
ca 150
ca 400
ca 150
ca 200
ca 1300
Handel med värdepapper
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Det här är namnen på de försäkringar som vi har jämfört oss med: Handelsbanken "Kapitalspar depå", Nordea "Framtidskapital", SEB ”Kapitalspar”, Swedbank "Kapitalspar depå", Länsförsäkringar "Reflex FondKapital" samt Skandia "Depåförvaltad kapitalförsäkring". Uppgifter hämtade maj 2022.
Det här betalar du hos storbankerna.
Hos oss betalar du inga avgifter alls.
Årlig försäkringsavgift
0,35%
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
Återköpsavgift
0%
Uttag tillåtet år ett
Ja
Antal fonder
ca 935
Handel med värdepapper
Ja
Årlig försäkringsavgift
0%
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
Återköpsavgift
0%
Uttag tillåtet år ett
Ja
Antal fonder
ca 600
Handel med värdepapper
Ja
Årlig försäkringsavgift
0,65 %
Fast årlig avgift (SEK)
311 kr
Återköpsavgift
2 – 4%
Uttag tillåtet år ett
Ja
Antal fonder
ca 120
Handel med värdepapper
Nej
Årlig försäkringsavgift
0,1 – 0,4%
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
Återköpsavgift
0 kr
Uttag tillåtet år ett
Nej
Antal fonder
ca 450
Handel med värdepapper
Ja
Årlig försäkringsavgift
0,65%
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
Återköpsavgift
250 kr
Uttag tillåtet år ett
Ja
Antal fonder
ca 160
Handel med värdepapper
Nej
Årlig försäkringsavgift
0,75 %
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
Återköpsavgift
0 kr
Uttag tillåtet år ett
Ja
Antal fonder
ca 160
Handel med värdepapper
Ja
Årlig försäkringsavgift
0%
Fast årlig avgift (SEK)
0 kr
Återköpsavgift
0 kr
Uttag tillåtet år ett
Ja
Antal fonder
ca 1345
Handel med värdepapper
Ja
Det här är namnen på de försäkringar som vi har jämfört oss med: Handelsbanken "Kapitalspar depå", Nordea "Framtidskapital", SEB ”Kapitalspar”, Swedbank "Kapitalspar depå", Länsförsäkringar "Reflex FondKapital" samt Skandia "Depåförvaltad kapitalförsäkring Internet". Uppgifter hämtade februari 2018.

De vanligaste frågorna om kapitalförsäkring

Vad är det för skillnad mellan en kapitalförsäkring och ett ISK?

En Kapitalförsäkring och ett ISK har många likheter: de är schablonbeskattade, du slipper att själv deklarera dina affärer, du kan belåna ditt innehav och du sparar på dessa konton helt gratis.

Något som skiljer dessa konton åt är att du har rösträtt på bolagsstämmor för aktier som du har på ett ISK, medan du inte har rösträtt för aktier på en Kapitalförsäkring. En annan skillnad är vad som händer med pengarna när du går bort. Med en Kapitalförsäkring kan du välja en förmånstagare, dvs en speciell person som får värdet av försäkringen när du går bort. Pengar på ett ISK tillfaller ditt dödsbo.

På en Kapitalförsäkring kan du begära att få löpande utbetalning, vilket inte går att få på en ISK.

Värdepapper som du har på ett aktie- och fondkonto kan du flytta till ett ISK. Du kan dessutom flytta hela ditt ISK mellan olika banker. På en Kapitalförsäkring kan du endast sätta in och ta ut pengar, du kan alltså inte flytta värdepapper till eller från kontot och inte heller flytta en Kapitalförsäkring mellan olika institut.

Vilket konto passar mig - kapitalförsäkring, ISK eller aktie- och fondkonto?
Här kan du jämföra kapitalförsäkring med ISK och aktie- och fondkonto.

Aktie- och fondkonto
ISK
Kapitalförsäkring
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten

Aktie- och fondkonto
ISK
Kapital-
försäkring
För privatpersoner
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
För företag
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Rösträtt vid årsstämman
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Valfri förmånstagare
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Avgiftsfritt
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan jag belåna mitt innehav
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Överföra värdepapper
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Är det schablonbeskattat
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Slipper jag redovisa värdepappersaffärerna i min deklaration
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
Kan samägas
Kom igång snabbt - öppna konto direkt på sajten
När ska jag välja en kapitalförsäkring?

Du ska välja en kapitalförsäkring (eller ISK) om du tror att din avkastning under 2021 kommer att bli högre än brytgränsen vilket är 1,27% år 2022.

Generellt sett ska du välja en kapitalförsäkring om du tror att din förväntade avkastning under det aktuella året kommer att slå statslåneräntan året innan (-0,10% för 2020) plus 1 procentenhet.

Brytgränsen blir dock något högre när det är värt att välja kapitalförsäkring före aktie & fondkontot, 2022 gäller 1,27%. Det finns även en lägre gräns på 1,25% som man behöver ta hänsyn till. Om statslåneräntan plus de 1 procentenheterna blir lägre än 1,25 kommer schablonintäkten automatiskt att höjas till just 1,25%.

Skatten är sedan 30% på statslåneräntan, och om du har högre avkastning än statslåneräntan skattar du därför mindre än om du hade haft värdepapperna på ett aktie- & fondkonto där du betalar 30% i reavinstskatt.

Hur räknar jag fram skatten?

För att räkna ut skatten tar du kapitalförsäkringens värde i början av året plus insättningar* multiplicerat med statslåneräntan den 30 november året före + 1,0 procent (det finns dock ett golv som säger att denna siffra inte får bli lägre än 1,25%). Det beloppet beskattas sedan med 30% vilket blir avkastningsskatten.

År 2021 är statslåneräntan 0,23%. Detta skulle ge en schablonintäkt på 0,23 + 1,0 = 1,23% om det inte fanns ett golv att schablonintäkten inte får vara lägre än 1,25%. Schablonintäkten år 2021 blir därmed 1,25%.

1,25% x 30% = 0,375% i schablonskatt år 2022.

*OBS! Insättningar gjorda efter 30 juni tas bara upp till 50%.

Exempel:

1. Det totala värdet på kapitalförsäkringen den 1:a januari 2022 är 200 000 kr.

2. Du betalar in 50 000 kr till kapitalförsäkringen under första, och 50 000 kr under andra, halvåret av 2022.

3. Schablonintäkt år 2021 är 1,25%.

4. Skattesatsen är 30%.

5. Det totala kontovärdet och insättningarna uppgår till: (200 000 + 50 000 + 1⁄2(50 000)= 275 000 kr.

Avkastningsskatten blir då: 275 000 x 1,25% x 30% = 1031 kr.

Klara! Skatten blev 1031 kr, det vill säga 0,375% av 275 000 kr.

Går det att flytta värdepapper till min kapitalförsäkring?
Nej, det är inte tillåtet att flytta värdepapper varken till eller från en Kapitalförsäkring. Enbart pengar (likvider) kan sättas in på eller tas ut från kontot. Vill du flytta värdepapper från en Kapitalförsäkring till ett annat konto behöver de först säljas. Pengarna efter försäljningen kan sedan föras över och användas för att köpa tillbaka innehavet på det nya kontot till den rådande marknadskursen.

Fördjupad information om kapitalförsäkring

Avanza Akademin - Lär dig allt om aktier och fonder

Avanza Akademin

- Lär dig allt om aktier