Avanza Markets - Handla börshandlade produkter courtagefritt*

I samarbete med emittenten Morgan Stanley & Co. International PLC kan du via
Avanza Markets handla med Bull & Bear-certifikat, Trackers, Mini futures och Turbos courtagefritt*. 
Produkterna gör det möjligt att investera med hävstång X1 till X15 i annars svåråtkomliga marknader så som guld, olja och många av världens index.

Lär dig mer om Avanza Markets

Avanza
Markets

Courtagefritt
vid order över
1 000 kr*

Bull & Bear-certifikat, Trackers, Mini futures
och Turbos

Investera med hävstång
från X1 till X15

Observera att Bull & Bear-certifikat, Trackers, Mini futures och Turbos är komplicerade instrument varför du som investerare måste ta del av produktens specifika villkor och egenskaper samt granska samtliga riskfaktorer med produkten, vilka
framgår i grundprospekt och/eller slutliga villkor.
Klicka för att läsa mer.

 

Saknar du en underliggande tillgång eller har frågor om Avanza Markets?
Skicka ett meddelande i inloggat läge eller kontakta oss på 08-566 363 02, du når oss även via twitterkanalen @avanzamarkets.

 

Mest handlade idag - Avanza Markets

Nr. Värdepapper +/- % Omsättn. SEK
1. BULL OMX X15 AVA 4 10,76
31 704 051
2. MINI S OMX AVA 147 -5,85
18 477 036
3. BEAR OMX X15 AVA 4 -11,20
16 767 174
4. BULL OLJA X12 AVA 4 31,46
11 382 087
5. TURBO S OLJA AVA 66 -31,23
7 960 263
6. TURBO L OLJA AVA 16 56,14
7 509 895
7. BEAR OMX X15 AVA 3 -11,45
5 736 149
8. BEAR OMX X15 AVA 5 -11,70
4 971 847
9. BEAR OLJA X12 AVA 3 -18,84
4 366 492
10. BULL OMX X5 AVA 2,92
3 785 848

Mest ägda - Avanza Markets

Nr. Värdepapper Ägare Idag % Köp/Sälj
1. BULL GULD X10 AVA 261 0,96
2. BEAR OMX X15 AVA 3 228 -11,45
3. BEAR OMX X15 AVA 4 220 -11,20
4. BULL OLJA X12 AVA 3 192 29,17
5. BULL OMX X15 AVA 4 181 10,76
6. BULL GULD X12 AVA 175 2,66
7. BULL SILVER X10 AVA 134 0,00
8. BULL HM X5 AVA 122 1,21
9. TRACK GULD AVA 117 0,18
10. BEAR OMX X15 AVA 2 112 0,00

Investeringsmöjligheter

Index

Produkter med olika
index som underliggan-
de tillgång.

Handla

Råvaror

Produkter med olika
råvaror som underliggan-
de tillgång.

Handla

Aktier

Produkter med olika
aktier som underliggan-
de tillgång.

Handla

Valutor

Produkter med olika
valutor som underliggan-
de tillgång.

Handla

Vill du veta mer om dessa produkter?

Lär dig mer

Jämför och lär dig mer om Bull & Bear-certifikat, Trackers, Mini futures och Turbos.
Lär dig mer här!

Fördjupa dig

Så funkar det

Bra att veta om
 produkten. 

Risker

Känn till de olika riskerna
 innan du investerar!

Avgifter

Få koll på ränta, spread, utdelning m.m.

Ordlista

Viktiga ord att kunna
och förstå

De produkter som beskrivs på denna sida inte är lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Du som investerare måste vara införstådd med att du riskerar att förlora dina investerade pengar helt genom att investera i dessa produkter.

Vid en investering i dessa produkter tar du en kreditrisk mot Morgan Stanley International PLC, som innebär att om Morgan Stanley skulle hamna på obestånd är det inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital.  Vidare är det viktigt att du sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Från tid till annan kan det även vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa produkter, exempelvis när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid eller vid tekniska avbrott som kan störa handeln.

Denna information upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutgiltiga villkor.
Läs mer om risker med att investera i komplexa produkter.

Varken Morgan Stanley eller något av dess dotterbolag är ansvariga för innehållet på denna och/eller andra av Avanzas webbsidor. Inget av det som skrivs ska heller betraktas som en rekommendation från Morgan Stanley att investera i de emitterade produkterna. Produkterna med tillhörande dokumentation och utbildning är endast framtagen för investerare med hemvist/säte i Sverige. Produkterna är inte registrerade under US Securities Act 1933 vilket innebär att "U.S. persons" inte har rätt att handla i dessa produkter.

Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor.

På samma sätt är inte Avanza eller något av dess dotterbolag ansvarig för den information som Morgan Stanley tillhandahåller som emittent.

Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.

* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten eller via Online Trader och SIX Edge, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat. Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK. Se prislista (om inte särskild överenskommelse sker om annat).