Avanza Markets


Handla börshandlade produkter courtagefritt*
I samarbete med emittenten Morgan Stanley & Co. International PLC kan du via Avanza Markets handla med bull & bear-certifikat, trackers, mini futures och turbos courtagefritt*. Investera i långa & korta produkter med hävstång X1 upp till X20 i annars svåråtkomliga marknader så som guld, olja och många av världens index.
  • Courtagefritt vid order över 1 000 kr*

    Courtagefritt vid order över 1 000 kr*

  • Brett utbud av underliggande tillgångar

    Brett utbud av underliggande tillgångar

  • Spekulera i både uppgång och nedgång

    Spekulera i både uppgång och nedgång

Psst! Nu är det längre öppettider för Avanza Markets

Nu kan du handla utvalda globala index, råvaror, valutor och amerikanska aktier som underliggande 08:15 – 21:55. Övriga värdepapper handlas mellan 09:00-17:25, men det kan finnas vissa undantag beroende på den underliggande tillgången. Du kan kontakta vår kundsupport på 08-566 363 02 om du är osäker på vad som gäller eller har önskemål.

Observera att bull & bear-certifikat, trackers, mini futures och turbos är komplicerade instrument varför du som investerare måste ta del av produktens specifika villkor och egenskaper samt granska samtliga riskfaktorer med produkten. Dessa framgår i grundprospekt och/eller slutliga villkor.

Läs mer om riskerna

Läs mer om börshandlade produkter

Saknar du en underliggande tillgång eller har frågor om Avanza Markets?

Skicka ett meddelande i inloggat läge eller kontakta oss på 08-566 363 02, du når oss även via vår twitterkanal @avanzamarkets

Du kan investera i

Index

Produkter som följer olika index

Råvaror

Produkter med olika typer av råvaror som underliggande

Aktier

Produkter som följer utvecklingen av olika aktier

Valutor

Produkter med olika valutor som underliggande tillgång

Risker med börshandlade produkter

De produkter som beskrivs på denna sida inte är lämpade för alla investerare. Samtliga produkter är komplicerade och kräver god förståelse för den underliggande marknaden och produkternas egenskaper. Värdet på produkten kan gå ned såväl som upp och kan vara föremål för volatilitet till följd av flera faktorer, inklusive prisförändringar i underliggande instrument och räntenivåer. Du som investerare måste vara införstådd med att du riskerar att förlora dina investerade pengar helt genom att investera i dessa produkter.
Mer om riskerna

Vid en investering i dessa produkter tar du en kreditrisk mot Morgan Stanley International PLC, som innebär att om Morgan Stanley skulle hamna på obestånd är det inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Vidare är det viktigt att du sätter dig in i hur emittenten finansierar produkten. Från tid till annan kan det även vara svårt eller omöjligt att köpa eller sälja dessa produkter, exempelvis när den underliggande tillgången kan vara svår att prissätta, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs under viss tid eller vid tekniska avbrott som kan störa handeln.

Denna information upplyser inte om samtliga risker och väsentliga aspekter hänförliga till börshandlade produkter. Du som investerare är ansvarig för att granska samtliga riskfaktorer tillhöriga produkterna, vilka upplyses om i grundprospekt och slutgiltiga villkor. Läs mer om risker med att investera i komplexa produkter.

Varken Morgan Stanley eller något av dess dotterbolag är ansvariga för innehållet på denna och/eller andra av Avanzas webbsidor. Inget av det som skrivs ska heller betraktas som en rekommendation från Morgan Stanley att investera i de emitterade produkterna. Produkterna med tillhörande dokumentation och utbildning är endast framtagen för investerare med hemvist/säte i Sverige. Produkterna är inte registrerade under US Securities Act 1933 vilket innebär att "U.S. persons" inte har rätt att handla i dessa produkter.

Innehållet på denna sida riktar sig inte heller till personer bosatta i USA eller andra jurisdiktioner som inte är tillåtna enligt grundprospekt och slutliga villkor.

På samma sätt är inte Avanza eller något av dess dotterbolag ansvarig för den information som Morgan Stanley tillhandahåller som emittent.

Inget på denna sida ska uppfattas som finansiell rådgivning utifrån en enskild investerares individuella förutsättningar.

Utstoppade produkter

Mini futures har en inbyggd Stop Loss i sin konstruktion. Om priset på den underliggande tillgången når eller passarar denna nivå förfaller Mini futuren. Detta kallas för att den knockas. Emittenten (MSIP) kommer då avyttra underliggande tillgångar och ett eventuellt restvärde kommer betalas ut till innehavaren av det stoppade instrumentet.

Observera att restvärdet kan vara 0 kronor. Det dröjer ungefär 10 dagar innan ett eventuellt restvärde betalas ut till ditt konto.

För mer information om vilka instrument som stoppats och vilka som har ett restvärde, vänligen besök Morgan Stanley International Plc’s hemsida.

* Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller via Infront, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK samt för order lagda via Avanzas ORC OHS (Orderhanteringssystem) debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat. Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK. Se prislista (om inte särskild överenskommelse sker om annat).

Avanza Akademin - Lär dig allt om börshandlade produkter

Avanza Akademin

- Lär dig allt om börshandlade produkter