Skatt & Deklaration

Hur deklarerar man för ett ISK och en kapitalförsäkring?

Hur deklarerar jag för mitt ISK?

Eftersom att ett ISK är schablonbeskattat så behöver du som endast är skatteskyldig i Sverige inte deklarera manuellt för dina vinster och förluster i deklarationen. Istället kommer din schablonintäkt förtryckt i din deklaration.

Var i deklarationen hittar jag min schablonintäkt?

Under avsnitt 7. Inkomst – Kapital kommer det finnas en post som är benämnd ”Investeringssparkonto”. Den hittas under den bank som du har investeringssparkontot på och i den högra kolumnen ser du själva schablonintäkten.

Om du har fler ISK anges dessa på varsin rad.

schablonintäkt ISK
schablonintäkt ISK

Hur deklarerar jag för min kapitalförsäkring?

Du behöver inte själv deklarera för din kapitalförsäkring. Det är på grund av att försäkringsbolaget som du har din kapitalförsäkring hos är skatteskyldiga gentemot Skatteverket, inte du som privatperson. Olika institut kan ha olika rutiner för hur de debiterar skatten från ditt konto. Hos oss drar vi avkastningsskatten från kontots likvida medel fyra gånger per år.
deklaration på kapitalförsäkring

Var i deklarationen hittar jag min avkastningsskatt?

Det gör du inte eftersom det inte är du som privatperson som är skatteskyldig för kontot.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.