Aktier

Hur handlar man med aktier?

Aktiemarknaden fungerar på så sätt att säljare och köpare kommer överens om ett pris som aktien ska säljas respektive köpas för (aktiekursen). Om du ska köpa aktier behöver det med andra ord alltid finnas någon som vill sälja samma aktier, detta sker inte automatiskt som vid till exempel fondköp. Du behöver dock inte leta upp säljaren och kontakta honom eller henne privat, som till exempel på Blocket, utan börserna och handelsplattformarna fungerar som handelssamordnare. De matchar säljare och köpare med varandra och tillhandahåller en plats att göra aktieaffärer på. Dessa handelsplatser finns numera på internet, eller online som det också kallas, och aktiehandeln har därför underlättats på senare tid.

Vad är en aktieorder?

När du ska köpa eller sälja aktier lägger du en order på marknaden. Normalt sett gäller ordern en dag, detta kallas intradagsorder. Om du inte har fått avslut under handelsdagen (det vill säga att du inte har lyckats köpa eller sälja några aktier) tas ordern bort från marknaden. Du behöver därför lägga en ny order nästa dag om du fortfarande vill köpa eller sälja aktierna. Det går att lägga order som är gällande längre än under en handelsdag, en så kallad flerdagarsorder.

Vad är orderdjupet?

I orderdjupet ser du hur köpare och säljare ligger för tillfället. Där kan du se vad köparna är villiga att betala för aktien samt vad säljarna är villiga att sälja sina aktier för. I orderdjupet får du med andra ord en indikation om vilket pris du kan köpa eller sälja aktien till för att få ett avslut. Orderdjupet visar med andra ord både hur många aktier som finns ute på marknaden bland köpare och säljare samt till vilket pris.
orderdjup - hur handlar man aktier

Hur "fiskar" man i orderdjupet?

Att fiska i orderdjupet innebär att du lägger dig under eller över den kurs som aktien handlas till för tillfället. Anledningen till varför det kallas att fiska är för att du fiskar efter ett bättre pris. Du vill med andra ord betala ett lägre pris för den aktie du vill köpa - och sälja till ett högre pris än aktiens nuvarande kurs. Risken med att fiska i orderdjupet är att du inte får avslut på din order.

Vad är likviddagar och hur fungerar de?

Svenska börser tillämpar två likviddagar. Det innebär att vid aktiehandel övergår äganderätten först efter två handelsdagar. Det betyder att om du köper en aktie blir du inskriven i aktieboken, och därmed registrerad som aktieägare, först efter två dagar. Om du säljer en aktie blir det omvänt scenario, där du blir utskriven ur aktieboken samt får pengarna från försäljningen efter två handelsdagar. Den kurs du har köpt eller sålt dina aktier för kan inte ändras under tiden.

Vi har däremot en service där du får tillgång till preliminärt saldo direkt på affärsdagen för att kunna fortsätta handla med aktier. Detta gör att du slipper vänta på att likviddagen ska infalla och kan fortsätta att köpa och sälja aktier.

Vad är skillnaden mellan affärsdag och likviddag?

Affärsdag är det datum då affären är gjord, det vill säga när köpare och säljare kommit överens om kursen och ordern har gått till avslut. Hos oss innebär det att vid köp dras pengarna från ditt konto preliminärt och aktierna bokas in, eller vid försäljning så bokas pengarna preliminärt in på kontot och aktierna bokas ut. Likviddag är datumet då affären gick till likvid, vilket innebär att det är då du får pengarna eller aktierna i praktiken.

Vad är handel till "bästa pris"?

Handeln sker till bästa möjliga pris, vilket innebär att man alltid får det bästa pris som marknaden kan erbjuda för tillfället. Det betyder att om man vill köpa en aktie för en viss kurs och det redan finns en säljare i orderdjupet som är villig att sälja till ett lägre pris, det vill säga mer fördelaktigt för köparen, kommer avslutet automatiskt att ske på den lägre kursen och inte den högre kurs som köparen angav när han/hon lade ordern.
Exempel
Adam har lagt en säljorder på Altas Copco-aktier för 223 kr/aktie som ligger ute på marknaden. Britta lägger därefter en köporder på Atlas Copco på 224 kr/aktie. Britta kommer då, allt annat lika, att få köpa aktierna för 223 kr/aktie och därmed blir priset lägre än vad Britta var villig att betala från början.

Vad finns det för olika ordervillkor?

Du kan välja att att aktivera några olika typer av villkor till din order, som dold volym, Fill or Kill och Fill and Kill. Hos oss lägger du till villkoren genom att aktivera ”ordervillkor” under inställningar i orderläggningen, då dyker det upp ett fält som heter villkor, precis under kursfältet där du kan välja ditt ordervillkor.

Dold volym

Det finns ett villkor där man kan välja att inte visa hela sin order för marknaden. Det kallas även för en isbergsorder och fungerar så att din order automatiskt delas upp i mindre delar, så att inte hela din order visas för marknaden.

För att lägga en dold order hos oss så väljer du alternativet "ordervillkor" under inställningar i orderläggningen. Under ”Visa antal” så anger du hur många aktier av din totala order som ska visas för marknaden.

Ifall den synliga delen går till avslut så läggs omedelbart en ny order upp med samma antal. Detta upprepar sig fram till dess att det totala antalet aktier i din order gått till avslut.

När ordern är bekräftad så kan du se den längst ner på sidan under rubriken Aktuella order. Ögat vid sidan av antalet aktier visar att det är en dold order och att en viss del visas. Om du klickar upp ordern så ser du hur många aktier du valt att visa.

Observera! Vid dold order måste orderbeloppet motsvara minst 10 000 EUR, och för vissa värdepapper kan gränsen vara högre än så. Detta enligt internationella regelverk.

Fill or Kill (FoK) eller Fill and Kill (FaK)

Ett annat villkor som du kan sätta på din order är FoK eller FaK. Det är en ögonblicksorder, som till skillnad från vanliga order inte ligger kvar på marknaden, utan omedelbart tas bort om inte villkoren blir uppfyllda.

Man kan använda dessa villkor om man är tror att det kan finnas dold volym i orderdjupet eller vill säkerställa att hela den order man lägger blir genomförd. Ordern läggs på en nivå där man ser att man kan få direktavslut.

Ifall man lägger en FoK så kommer ordern endast att genomföras om hela ordern går till avslut, annars får man inte något avslut alls.

FaK lägger man om man vill köpa så mycket som möjligt på en viss nivå, men efter att man fått ett delavslut så makuleras ordern omedelbart. Detta villkor kan vara bra att använda om man tror att det finns dold volym på en viss nivå i orderdjupet, men man vill inte visa hela sitt eget köp/sälj-intresse.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.