Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Hur kan jag vara med i en börsnotering?

Hur vet jag när en börsnotering ska genomföras?

Det brukar förekomma mycket skriverier om kommande börsnoteringar i tidningar och pressmeddelanden. Oavsett vilket så kallat emissionsinstitut som håller i noteringen kan du kontakta den bank där du har ditt konto för hjälp med att anmäla intresse.
Tips

På nyemissioner.se kan du hålla koll på vilka börsnoteringar som kommer att ske.

Avanza tar inget ansvar för att informationen på nyemissioner.se är uppdaterad eller korrekt. Vänligen kontakta nyemissioner.se för frågor.

Hur och var kan jag anmäla mig till en börsnotering?

Det finns två sätt att anmäla intresse för att teckna aktier i en börsnotering. Det finns en speciellt utformad anmälningssedel för introduktionen som du kan skicka in till det emissionsinstitut som håller i noteringen. Om du får tilldelning, det vill säga får alla eller en del av de aktier du begärt, kommer du att få en avräkningsnota hemskickad som du behöver betala. På anmälningssedeln kan du dock bara anmäla ett Aktie- och fondkonto/VP-konto/depå.
börsnotering

Det brukar även gå att skicka sin anmälan elektroniskt via den bank där man har sitt konto. Oftast måste man göra på det sättet om man vill teckna aktierna på ett ISK (investeringssparkonto) eller en Kapitalförsäkring. Hos oss kan du anmäla köp till samtliga kontotyper som är tillåtna i just den börsnoteringen under Erbjudanden från bolag. Om du anmäler intresse på vår sajt behöver du se till att ha tillräckligt med pengar på det eller de konton du anmäler dig för, så att pengarna för dina aktier kan dras från det kontot. Läs mer om hur du kan teckna dig för nyintroduktioner hos oss här.

Anmälningsperioden brukar pågå i ungefär två veckor, sedan stängs det för anmälan. Om man missar att anmäla sig får man köpa aktierna på börsen istället. Men om man har tecknat sig i tid, betalat för sina aktier och fått tilldelning (det vill säga fått de eller en del av de aktier man har begärt) så bör man ha sina aktier på kontot vid första handelsdagen. Detta så att man ska kunna börja handla med sina nya aktier direkt när det öppnar upp för allmänheten.

På vilka konton kan jag teckna aktier i en börsnotering?

Om du vill delta i en börsnotering går det alltid att teckna aktier på ditt VP-konto/depå/aktie- och fondkonto. För att det ska gå att teckna på en kapitalförsäkring behöver det vara bestämt när handeln ska påbörjas, och det måste vara inom rimlig tid. ISK går bra att teckna på så länge erbjudandet endast består av nyemitterade aktier. Består det av både nya och gamla aktier, eller endast gamla aktier, kan man av legala skäl inte teckna på ISK. Dubbelkolla dock alltid med din bank på vilka konton du kan teckna i den aktuella transaktionen om du är osäker, eftersom det kan skilja sig från gång till gång.

Får jag alltid så många aktier jag anmält intresse för?

Nja, det är inte säkert att du får så många aktier som du anmält intresse för. Det finns ingen tumregel för hur tilldelningen av alla aktier går till vid börsnoteringar, utan det beror på vilken tilldelningsprocess bolaget har beslutat om tillsammans med deras finansiella rådgivare, hur stort intresset för introduktionen har varit och vilka som anmält intresse. Om allmänheten och institutioner så som försäkringsbolag, banker och fondbolag anser att bolaget är intressant är det vanligt att erbjudandet blir övertecknat. Det betyder att det inte finns tillräckligt med aktier för att alla ska få det antal man tecknat sig för. Därför behöver tilldelningen lottas fram ibland. Det kan även vara så att varje intressent får en viss procentuell del av det antal man anmält intresse för, eller så får alla exakt lika stor andel, oavsett hur mycket man har anmält sig för. Mer information om vilken tilldelningsprocess som används ska finnas i det prospekt som upprättas inför noteringen.

Kan man tjäna pengar på börsnoteringar?

En investering i ett företag som ska börsnoteras är egentligen precis som vilken investering som helst. Kursen kan gå upp såväl som ned efter själva noteringen, beroende på hur företaget har värderats vid den allra första prissättningen och hur resten av marknaden värderar företaget när handeln väl har påbörjats. Om man kommer att tjäna pengar eller inte på sin investering beror alltså på flera olika saker och det är i princip omöjligt att på förhand säga om man kan kommer att göra en vinst eller inte.

Vad bör man tänka på inför en investering i ett bolag som ska börsnoteras?

Som alltid när man ska göra en investering bör man skapa sig en uppfattning om vissa faktorer innan man bestämmer sig. När det gäller företag som ska noteras på börsen kan det vara bra att kontrollera följande:
Om du kan svara på de här frågorna har du fått rätt bra koll på bolaget och bör därför kunna ta ett bra beslut om du vill investera i företaget eller inte. Lycka till!Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.