Börsintroduktioner, emissioner och andra företagshändelser

Kan ett företag avnoteras från börsen?

Med avnotering menas att ett bolag, vars aktier tidigare handlats på en reglerad marknad, slutar handlas där. Läs mer om vad det innebär att vara ett börsnoterat bolag här.

Antingen kan bolaget själv ansöka om att dess aktier ska avnoteras, eller så sker det genom beslut från börsen. Anledningen till avnotering kan vara att företaget inte längre uppfyller kraven för att vara noterat eller att styrelsen inte längre anser det vara lönsamt att vara noterade.

Det finns både för- och nackdelar för ett bolag att vara noterat på en marknadsplats. Några av fördelarna är att det är lättare för bolaget att få tillgång till kapital genom aktieägarinvesteringar och att det underlättar handeln av bolagets aktier. Några av nackdelarna, å andra sidan, är att det är dyrt och att det ökar kraven på bolagets informationsgivning och transparens. Läs mer om varför ett bolag kan vilja vara noterat på börsen här.

Varför kan ett bolag tvingas avnoteras från börsen?

Det är ingenting som säger att om ett bolag väl noteras på börsen, behöver eller får det stanna där för alltid. Ett bolag kan antingen ansöka om att avnoteras från börsen, eller faktiskt även bli tvingade till det. Det kan hända om:

Vad blir skillnaden för mig som aktieägare?

För aktieägarna blir den stora skillnaden att aktierna inte längre går att handla på ett reglerat sätt. Till skillnad från att handla aktier över börsen behöver man då hitta en köpare eller säljare på annat sätt. Det kan exempelvis ske genom olika hemsidor som administrerar inofficiell handel, eller genom att själv hitta en köpare respektive säljare och föra över aktierna till dennes depå.

Har du aktierna på ett ISK kommer de att flyttas över till din depå/VP-konto eftersom det inte är tillåtet att ha onoterade aktier på ett ISK.
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.