Sparande och investeringar

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Under tiden som du är kund hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter för att följa lagen och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Monitorering och utredningar kommer ske regelbundet.
Varför samlar vi in personuppgifter?
När du är kund hos oss behöver vi göra återkommande riskutvärderingar för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kontaktuppgifter, personnummer, totalt engagemang, produkter, tjänster, transaktioner, e-postadress, kontouppgifter, förmånsnivå, skattehemvist och medborgarskap.

För att få en bra kundkännedom (KYC) behöver vi även hämta in följande uppgifter om dig:
Sysselsättning, månadsinkomst före skatt, var inkomsten kommer ifrån, andra kontoinnehavare, frågor om politisk utsatt ställning (PEP) och i vilket syfte du kommer använda Avanzas tjänster.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Information som hämtas in från offentliga register sparas i 5 år efter avslutad kundrelation.

Utredningar och uppgifter som lämnats för kundkännedom (KYC) sparas i 10 år efter avslutad kundrelation.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer dela dina personuppgifter till berörda myndigheter vid förfrågan och vid misstänkta aktiviteter och transaktioner.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du loggar in och ser din information

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna visa upp och presentera din ekonomi, din profil, transaktioner, sparmål och värdeutveckling när du loggar in.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna visa dig information när du loggar in på ditt konto.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kontaktuppgifter, kundnummer, kontonummer, personnummer, transaktioner, saldo, innehav, sparmål, historik och värdeutveckling.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

För att kunna ge dig rätt förmånsnivå

Förutom förmånsnivåerna Brons, Silver, Guld och Platina har vi även kundkategorierna Private Banking om man har mer än 3 miljoner hos oss, och Pro för handelsintensiva kunder som gillar trading. För att avgöra vilken förmånsnivå som passar dig behöver vi behandla personuppgifter.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna ge dig rätt förmånsnivå.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personnummer, konto/depånummer, hushåll (flera individer), fiktivt kundID, erlagda courtageavgifter och totala värdet av din depå.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter tills kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

För att kunna ge dig anpassade courtagevillkor

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda anpassade courtagevillkor för just dig. Vi utvärderar courtageklasserna regelbundet.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna ge dig anpassade courtagevillkor.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Erlagda courtageavgifter, transaktioner, namn, depånummer.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter tills kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

För att kunna utföra rapportering inom handel

Vi behöver behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla krav och förpliktelser gällande rapportering inom handel av aktier, börshandlade produkter inklusive derivat, fondhandel och utnyttjande av värdepapperskrediter. Vi har även förpliktelser om att genomföra målgruppsanalyser för att kunna erbjuda finansiella instrument på vår plattform.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna utföra rapportering inom handel.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, transaktioner, positioner, kontonummer, saldo, nationellt ID/ LEI, skattehemvist, medborgarskap, engagemang, orderID, fiktivt kundID, depånummer. Vid målgruppsanalyser behandlar vi endast ålder, transaktioner och beteendemönster.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar rapporteringsunderlag i 5 år och kontrolluppgifter i 7 år efter avslutad kundrelation. Analyser av målgrupper sparas i 5 år.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till berörda myndigheter och handelsmotparter.

När du handlar via vår plattform

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet med dig som kund när du använder våra produkter inom börshandel, fondhandel, teckning av emissioner och användning av värdepapperskrediten.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna handla hos oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, adress, orderID, depånummer, fiktivt kundID, personnummer, nationellt ID/ LEI, skattehemvist, medborgarskap, värde och transaktioner.
Om du använder värdepapperskredit behöver vi behandla kreditlimit och säkerhetskrav också.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar en begränsad mängd personuppgifter till clearinginstitut, handelsmotparter, fondbolag, emittenten och emissionsinstitut

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du gör insättningar, uttag och flyttar

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med insättningar, uttag och flyttar av värdepapper eller fondandelar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera dina insättningar, uttag och flyttar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, transaktioner, positioner, kontonummer, saldo, nationellt ID/ LEI, skattehemvist, medborgarskap, engagemang, orderID, fiktivt kundID, depånummer. Vid målgruppsanalyser behandlar vi endast ålder, transaktioner och beteendemönster.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar rapporteringsunderlag i 5 år och kontrolluppgifter i 7 år efter avslutad kundrelation. Analyser av målgrupper sparas i 5 år.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till berörda myndigheter och handelsmotparter.

För att kunna monitorera handeln

Vi behöver övervaka handeln som sker på våra plattformar för att kunna uppfylla legala förpliktelser.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna monitorera handeln.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, innehav och transaktioner.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi övervakar handeln i realtid och om vi gör en utredning kommer viss information sparas i 5 år.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till de berörda myndigheterna. Vi delar även begränsad mängd personuppgifter till marknadsplatser.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att analysera och utveckla vår affär

För att utveckla vår affär, bygga bättre tjänster och ge dig en bättre kundupplevelse så genomför vi analyser på en aggregerad nivå. Analyserna används även i marknadsföringssyfte och vi ersätter direkt identifierbara personuppgifter med fiktiv information för vissa analyser.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att genomföra affärsanalyser.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Totalt engagemang, transaktioner, beteendemönster, fiktivt kundID och IP-nummer.

Personuppgifter som ersätts med fiktiv information:
Personnummer, adress, namn, telefonnummer och e-postadress.

Vid enkäter samlar vi in ditt fiktiva kundID och fritextsvar.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Vi kan samla in personuppgifter till vår affärsanalys eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att hantera och utveckla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera, utveckla och förbättra våra tjänster. Dessutom behöver vi dem för att kunna hantera eventuella fel, händelser och notifieringar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera och utveckla våra system och tjänster.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att kunna felsöka:
Information om den enhet du använder och kundattribut.

För att kunna analysera och utveckla:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och beteendemönster.

För att kunna hantera notiser:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och notifieringsmeddelandet.

Om du vill ändra notifieringsinställningar kan du göra det i appen och i din mobil.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i upp till 180 dagar.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du loggar in

För att vi ska kunna identifiera dig som kund och ge dig säker åtkomst till vår plattform behöver vi behandla dina personuppgifter.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna logga in och få åtkomst till vår plattform och våra tjänster.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Användarnamn, personnummer, IP-nummer, namn och fiktivt kundID.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du lyssnar och läser kvartalsrapporter

För att göra det möjligt för dig att lyssna på kvartalsrapporter och läsa tillhörande rapporter i våra tjänster behöver vi behandla en begränsad mängd av dina personuppgifter och dela dessa med den leverantör Quartr som vi samarbetar med för att tillhandahålla denna funktionalitet.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att göra det möjligt för dig att lyssna på kvartalsrapporter och läsa tillhörande rapporter i vår tjänst. Leverantören som vi samarbetar med Quartr behandlar dina personuppgifter för egen räkning för att följa upp och utvärdera hur deras tjänst används.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
IP-adress, vilken mediafil som du har begärt att få lyssna på eller läsa och vid vilken tidpunkt, vilken typ av enhet, operativsystem och version av webbläsare.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza och leverantören som vi samarbetar med Quartr har ett berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
För information om hur länge leverantören Quartr sparar dina personuppgifter, se deras information om behandling av personuppgifter på deras webbplats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar de personuppgifter vi nämer ovan till leverantören Quartr som vi samarbetar med. Du kan läsa mer om hur Quartr behandlar dina personuppgifter på deras webbplats.

För att anpassa din upplevelse

För att anpassa din upplevelse och ge dig en bättre och mer relevant kundupplevelse så samlar vi in data från dig.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att göra upplevelsen mer relevant för dig.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Syfte med sparande, tidshorisont, risknivå, intressen, erfarenhet och andra preferenser.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi raderar personuppgifterna i samband med att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2024-04-25