Hur Avanza behandlar personuppgifter

För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter och vara transparenta kring vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem.

Få koll på grunderna

Vi behandlar dina personuppgifter av flera olika skäl. I de flesta fall behöver vi göra det för att uppfylla avtalet med dig som kund eller följa lagstiftningen. Det kan även röra sig om marknadsföring och kommunikation.

För att du enkelt ska kunna se hur vi jobbar med behandling av personuppgifter så har vi samlat allt du kan behöva veta här på sajten. Informationen är uppdelad på hur vi samlar in dina uppgifter, vilka som får tillgång till dem och hur länge de lagras hos oss. Du kan även läsa om hur vi använder profilering eller automatiserade beslut i våra olika behandlingar.

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva dina rättigheter så kan du kontakta vår kundservice när som helst!

Personuppgiftsansvarig för behandlingarna:

Avanza Bank AB, organisationsnummer 556573–5668

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension, organisationsnummer 516401–6775

Adress: Regeringsgatan 103, 111 39 Stockholm

 

Vems personuppgifter behandlar vi?

Kategorierna av registrerade hos Avanza är kunder, tidigare kunder, besökare, vårdnadshavare, förmyndare, förvaltare, fullmaktshavare, gode män, verkliga huvudmän, förmånstagare, administratör, prenumerant, samarbetspartner och leverantör.

Kontakta dataskyddsombudet

Kundservice
Har du frågor om hur vi behandlar dina uppgifter eller vill veta mer så kan du kontakta vår kundservice. Det kan du göra via telefon eller meddelande i inloggat läge.

Vill du ha en PDF med all information om hur vi behandlar dina personuppgifter? Här kan du kontakta kundservice så hjälper de dig!

Klagomål till Avanza
Om du tycker att vi hanterat dina personuppgifter felaktigt så kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud genom att maila till dataskyddsombud@avanza.se eller via post till Dataskyddsombud, Avanza Bank AB, Box 1399, 111 39 Stockholm.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan även framföra ett klagomål direkt till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi hanterat dina personuppgifter felaktigt, besök imy.se för vidare vägledning hur du ska gå till väga.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20