Dina rättigheter till dina personuppgifter

Du har självklart rättigheter som gäller dina personuppgifter som vi behandlar. Här nedanför kan du se vad det innebär och hur du kan utöva dina rättigheter.

Rätt att styra utskick

Du kan själv välja vilka utskick av marknadsföring och kommunikation som du vill ta del av. Det går enkelt att anpassa dina inställningar under din profil. Under vissa omständigheter kan vi skicka viktig information om dina konton eller händelser så se till att du har angett korrekta kontaktuppgifter.

Rätt att få tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar genom ett så kallat registerutdrag. Det här kan du beställa via vår kundservice. Vill du enbart se vissa personuppgifter kan du enkelt ladda ner dem själv på den här sidan.

Vill du ha en PDF med all information om hur vi behandlar dina personuppgifter? Här kan du kontakta kundservice så hjälper de dig!

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det gäller dock inte om det finns lagstiftning som kräver att vi sparar dina personuppgifter, eller om det finns ett tvingande berättigat intresse. I många fall kan det vara positivt för dig när det gäller uppgifter för deklarationer och historiska händelser på dina konton. Om du vill veta mer om denna rättighet och vad du kan påverka så kan du kontakta kundservice så hjälper de dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig information som vi har om dig. Vi  genomför regelbundna kontroller över adressuppgifter och justerar detta automatiskt när vi får uppdateringar från offentliga register. Vid rättelser har du även rätt till begränsad behandling som vi berättar mer om här nedanför. Du kan även uppdatera vissa uppgifter om dig själv i inloggat läge. Du kan självklart även kontakta kundservice om du vill rätta dina uppgifter.

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att begära en begränsad behandling av personuppgifter om du anser att dina uppgifter inte är korrekta eller om du invänder mot en viss behandling. Begränsningen innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa syften så länge utredningen sker och vi kommer informera dig när begränsningen upphör. Ett exempel skulle kunna vara att du har upptäckt ett felaktigt telefonnummer, då kommer vi inte använda telefonnumret till dess att utredningen är klar.

Rätt att invända mot en behandling

Du har rätt att invända mot behandlingar som baseras på att vi har berättigat intresse. I en sådan avvägning har vi gjort bedömningen att vårt behov att behandla dina personuppgifter gynnar dig som kund. Om du invänder mot behandlingen kan vi inte behandla dina personuppgifter med stöd av avvägningen om vi inte kan påvisa tvingande skäl för behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse.

Ett exempel är marknadsföring, om du inte längre vill ha marknadsföring om våra produkter och tjänster kan du meddela oss via kundservice eller uppdatera vilken information du vill ha från oss under din profil.

Rätt att få ut och överföra dina personuppgifter till annan mottagare (dataportabilitet)

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som är baserade på avtal eller samtycke i ett maskinläsbart format. Dessa uppgifter kan du ladda ner själv på denna sida.

Till skillnad från ett registerutdrag ingår det endast uppgifter som du själv har lämnat till oss. Alltså omfattas endast vissa personuppgifter av rätten till dataportabilitet.

Automatiserade beslut och profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett automatiserat beslut om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller kan påverka dig på liknande sätt. Det finns information om våra olika behandlingar och där framgår det när detta kan bli aktuellt.  Om du vill invända mot ett sådant beslut kontaktar kundservice.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20