När du blir kund hos Avanza Pension

För att ge en prisuppskattning till arbetsgivare

När ett företag ska ge sina anställda tjänstepension genom oss behöver vi behandla personuppgifter för att beräkna vilken kostnad det kommer att innebära för företaget.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna besvara offertförfrågningar från företag som ska ge sina anställda tjänstepension genom Avanza.
Vilka personuppgifter behandlar vi?

Om du är anställd på företaget:
Kön, löneuppgifter och födelseår.

Vi samlar även in kontaktuppgifterna till företagets kontaktperson.

På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har ett berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om företaget ingår ett avtal med oss kommer personuppgifterna sparas i 3 år efter avslutad förhandling.

Om vi inte ingår ett avtal med företaget sparas personuppgifterna i 1 månad efter avslutad förhandling.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Om företaget väljer att teckna riskförsäkring via Avanza kommer personuppgifterna skickas till Euro Accident Livförsäkring AB.

När du blir tjänstepensionskund

För att du ska kunna få tjänstepension från din arbetsgivare behöver vi behandla nödvändiga personuppgifter för att verifiera dig som kund. Personuppgifterna lämnas av din arbetsgivare och kontrolleras mot ett offentligt register som heter Statens personadressregister (SPAR).
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna bli kund och ta del av tjänstepensionen du får utbetald från din arbetsgivare.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du är anställd på företaget:
Kontaktuppgifter, lön, personnummer, medborgarskap, skattehemvist och ID-handling.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När du blir tjänstepensionskund sparar vi dina personuppgifter i 10 år efter avslutad kundrelation.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Om din arbetsgivare väljer att teckna riskförsäkring via Avanza kommer dina personuppgifter skickas till Euro Accident Livförsäkring AB.

När du blir kund hos oss

För att du ska kunna bli kund hos oss behöver vi behandla nödvändiga personuppgifter. Personuppgifterna lämnas direkt från dig och hämtas in från ett offentligt register som heter Statens personadressregister (SPAR).
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna bli kund och ta del av de tjänster som finns hos Avanza.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du är privatkund:
Kontaktuppgifter, personnummer, medborgarskap, skattehemvist och e-postadress.

Om du är minderårig samlas även namn och personnummer in på vårdnadshavare.

Om du är företagskund:
Organisationsnummer, företagsnamn, adress, e-post och mobilnummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När du blir kund sparar vi dina personuppgifter i 10 år efter avslutad kundrelation.

Om du inte fullföljer registreringen för att bli kund sparar vi dina uppgifter i 3 månader.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Inom Avanza kommer både Avanza Bank och Avanza Pension ta del av dina personuppgifter.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

När du blir kund hos oss behöver vi behandla personuppgifter för att kunna följa lagen och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna lämnas direkt från dig och hämtas in från offentliga register.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna bli kund behöver vi göra en initial riskhantering för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du är privatkund:
Namn, personnummer, sysselsättning, månadsinkomst före skatt, var inkomsten kommer ifrån, andra kontoinnehavare, frågor om politisk utsatt ställning (PEP) och i vilket syfte du kommer använda Avanzas tjänster.

Om du är verklig huvudman:
Namn, personnummer, adress och TIN.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När du blir kund sparar vi dina personuppgifter i 5 år efter avslutad kundrelation.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Inom Avanza kommer både Avanza Bank och Avanza Pension ta del av dina personuppgifter.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att marknadsföra och sälja våra produkter

Vi kan komma att kontakta dig proaktivt med syftet att presentera och sälja in våra produkter och tjänster.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna kontakta representanter på olika företag för att presentera och sälja in våra produkter tjänstepension och kapitalförsäkringar. Vi samlar in personuppgifter via tips från vår organisation, företag som aktivt vill att vi ska ringa upp eller att vi själva kontaktar olika företag.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, roll, telefonnummer och e-postadress.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har ett berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter så länge som de är relevanta under införsäljningsprocessen.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza kommer inte dela dina personuppgifter till någon för den här behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20