Bolån och värdepapperskredit

När du har eller ansöker om bolån eller värdepapperskredit

Om du ansöker om, eller har, ditt bolån eller värdepapperskrediter hos oss behöver vi behandla dina personuppgifter. Det gör vi för att kunna hantera ansökningsprocessen, administrera dina krediter/bolån, övervaka krediterna, hantera kredit-överträdelser och för att kunna hantera externa krav kring utlåning.

När du ansöker om krediter eller bolån presenterar vi ett automatiserat beslut baserat på dina personuppgifter i kreditprövningsprocessen.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna hantera ditt bolån eller din värdepapperskredit.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Kontaktuppgifter, personnummer, inkomst, skuldbild, finansiella tillgångar, kreditupplysning (inkl. betalningsanmärkningar, anställningsform, låneobjekt, fastighetsinfo, övriga lån, civilstatus och säkerheter.

För att kunna övervaka dina krediter behöver vi även behandla uppgifter om din kreditlimit, belåningsgrad, betalningsskötsel och säkerheternas kvalitét och marginaler.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Genom avtal med dig som kund och eftersom vi behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats. Om vi inte ingår ett avtal sparas dina uppgifter i 6 månader.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
När du ansöker om bolån delar Avanza dina personuppgifter till den relevanta samarbetspartnern för bolån.

Avanza kan även dela dina personuppgifter till myndigheter som berörs vid indrivningsärenden.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du använder tjänster från våra samarbetspartners

Vi samarbetar med andra aktörer för att du ska kunna flytta värdepapper eller pensioner, jämföra och flytta bolån, ansluta autogiro eller visa saldo eller innehav hos andra anslutna banker. När du använder de här tjänsterna behöver vi behandla dina personuppgifter.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna använda de tjänsterna som vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, kontonummer, kontotyp, saldo/totalt värde, namn på värdepapper, typ av värdepapper, andelar/antal, likvida medel på kontot, bolånenummer, lånebelopp, amortering per månad och försäkringskonton.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Genom avtal med dig som kund beroende på vilka tjänster du använder.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter medan du använder tjänsten. När du avslutat tjänsten raderas dina uppgifter hos oss.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till de banker och/eller försäkringsbolag som tillhandahåller tjänsten.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du handlar via vår plattform

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet med dig som kund när du använder våra produkter inom börshandel, fondhandel, teckning av emissioner och användning av värdepapperskrediten.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna handla hos oss.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, adress, orderID, depånummer, fiktivt kundID, personnummer, nationellt ID/ LEI, skattehemvist, medborgarskap, värde och transaktioner.
Om du använder värdepapperskredit behöver vi behandla kreditlimit och säkerhetskrav också.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar en begränsad mängd personuppgifter till clearinginstitut, handelsmotparter, fondbolag, emittenten och emissionsinstitut

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att analysera och utveckla vår affär

För att utveckla vår affär, bygga bättre tjänster och ge dig en bättre kundupplevelse så genomför vi analyser på en aggregerad nivå. Analyserna används även i marknadsföringssyfte och vi ersätter direkt identifierbara personuppgifter med fiktiv information för vissa analyser.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att genomföra affärsanalyser.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Totalt engagemang, transaktioner, beteendemönster, fiktivt kundID och IP-nummer.

Personuppgifter som ersätts med fiktiv information:
Personnummer, adress, namn, telefonnummer och e-postadress.

Vid enkäter samlar vi in ditt fiktiva kundID och fritextsvar.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Vi kan samla in personuppgifter till vår affärsanalys eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att hantera och utveckla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera, utveckla och förbättra våra tjänster. Dessutom behöver vi dem för att kunna hantera eventuella fel, händelser och notifieringar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera och utveckla våra system och tjänster.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att kunna felsöka:
Information om den enhet du använder och kundattribut.

För att kunna analysera och utveckla:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och beteendemönster.

För att kunna hantera notiser:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och notifieringsmeddelandet.

Om du vill ändra notifieringsinställningar kan du göra det i appen och i din mobil.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i upp till 180 dagar.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20