Enkäter, undersökningar och event

När du deltar i enkäter eller användartester

Vi hämtar in enkätsvar, både anonymt och icke anonymt, för att säkertsälla kvalitén på de tjänster och produkter som vi utvecklat. De som svarar på enkäterna kan även komma att bjudas in till vårt kontor för att göra användartester.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna förbättra och utveckla användarupplevelsen på våra plattformar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Svar på enkäter, kön, ålder, transaktioner, innehav, namn, e-postadress, svar på frågor sparande och engagemang.

Vid användartester hanterar vi även kontoöversikt, engagemang på konto och allt som kunden visar på skärmen.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.

Enkätsvar hämtas genom ditt samtycke.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna från enkäterna i 12 månader.

Om du deltar i användartester behandlas personuppgifterna enbart under mötet, vi sparar inga uppgifter.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När vi gör oberoende undersökningar av kundnöjdheten

Varje år deltar vi i undersökningar som genomförs av ett oberoende marknadsundersökningsföretag för att ta reda på vad våra kunder tycker om oss och för att kunna jämföra oss med andra företag i branschen.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att delta i oberoende undersökningar av kundnöjdhet.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Förnamn, efternamn, adress, postnummer, stad, telefonnummer, mobilnummer och e-postadress.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Mottagare ansvarig för personuppgifter och dess lagringstid.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar ett slumpmässigt urval av kunder till marknadsundersökningsföretaget.

Om du deltar våra event

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att du ska kunna delta på seminarium eller event som vi anordnar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att administrera seminarium och event.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, mailadress och specialkost.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna att fullfölja avtalet om att tillhandahålla seminariumet eller eventet.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 3 månader.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20