Kontakt med Avanzas kundservice

När du som privatperson är i kontakt med kundservice via telefon

Vi gör regelbundna mätningar för att ta reda på hur kunderna upplever vår kundservice och vad vi kan göra för att bli ännu bättre. Vi hanterar bara dina uppgifter om du är i kontakt med oss via telefon.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att vi ska kunna förbättra och utveckla användarupplevelsen på våra plattformar.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Telefonnummer, ljudupptagning och transkriberad text efter kundens inlästa kommentar.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har ett berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 6 månader.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När du som privatperson kontaktar kundservice

Vi sparar samtal, elektronisk kommunikation och chatthistorik för att kunna ta reda på vad som har kommit överens mellan parterna i efterhand. Vi behöver även spara det för att uppfylla legala förpliktelser gällande investeringstjänster och genomförda transaktioner.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att administrera och hantera kundförhållandet.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Personnummer, depånummer, organisationsnummer, samtalet, namn, e-postadress och telefonnummer.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Genom avtal med dig som kund och eftersom vi behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Inspelning och elektronisk kommunikation raderas efter 10 år för att kunna försvara rättsliga anspråk och för att efterleva gällande lagstiftning.

Chatthistoriken raderas efter 90 dagar.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När företagskunder eller försäkrade kontaktar kundservice

Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna hjälpa företagskunder och försäkrade med olika typer av ärenden som kommer in direkt till Avanza Pension.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att administrera och hantera kundförhållandet.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Beroende på vad samtalet handlar om så kan följande komma att behandlas:
Lön, personnummer, organisationsnummer, spar- och/eller riskpremie, värde och försäkringsnummer/depånummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Om företaget väljer att teckna riskförsäkring via Avanza kommer personuppgifterna skickas till Euro Accident Livförsäkring AB.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20