Om du är leverantör eller samarbetspartner

När vi ska göra en upphandling eller inleda ett nytt samarbete

När vi ska göra en upphandling av en ny leverantör eller inleda ett samarbe med en ny partner behöver vi behandla kontaktuppgifter. Det gör vi för att kunna hantera och administrera upphandlingen.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna inleda en upphandling av en ny leverantör eller starta ett nytt samarbete.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om vi ingår ett avtal kommer personuppgifterna sparas i 10 år efter avslutad samarbets- och leverantörsrelation.

Om vi inte ingår i ett avtal sparas personuppgifterna i 1 år.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

När vi ska hantera och administrera leverantörer och samarbetspartners

Vi registrerar och sparar personuppgifter och leverantörsfakturor i vårt leverantörsregister för att hantera och arkivera leverantörsavtal.

Personuppgifterna sparar vi även för att kunna utvärdera och följa upp leverantörsförhållandet och samarbeten.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera och administrera förhållandet med leverantörer och samarbetspartners.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att samarbets- och leverantörsrelationen har avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-07-21