Om du hanterar Avanzas tjänster åt någon annan

När du ska hantera ett kundförhållande åt någon annan

Om du till exempel är förmånstagare (Pension), förvaltare, god man, förmyndare eller företrädare vid dödsbohantering så behöver vi behandla dina personuppgifer i syfte att bistå vid hantering av ett kundförhållande.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna hantera ett kundförhållande åt någon annan.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Beroende på vilken typ av ärende som ska göras så behöver vi behandla de uppgifter som krävs för att hantera kundförhållandet.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
10 år efter avslutat ärende.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Vi kommer inte dela dina personuppgifter till någon för denna behandling.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20