När du blir kund hos Avanza Bank

När du blir kund hos oss

För att du ska kunna bli kund hos oss behöver vi behandla nödvändiga personuppgifter. Personuppgifterna lämnas direkt från dig och hämtas in från ett offentligt register som heter Statens personadressregister (SPAR).
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna bli kund och ta del av våra tjänster.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du är privatkund:
Kontaktuppgifter, personnummer, medborgarskap, skattehemvist och e-postadress.

Om du är minderårig behöver vi även samla in namn och personnummer på vårdnadshavare.

Om du är företagskund:
Organisationsnummer, företagsnamn, adress, e-postadress och mobilnummer.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Om du blir kund sparas dina personuppgifter i 10 år efter att vi avslutat kundrelationen.

Om du inte fullföljer registreringen för att bli kund sparar vi dina uppgifter i 3 månader.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Inom Avanza kommer både Avanza Bank och Avanza Pension ta del av dina personuppgifter.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

När du blir kund hos oss behöver vi behandla personuppgifter för att kunna följa lagen och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifterna lämnas direkt från dig och hämtas in från offentliga register.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna bli kund behöver vi göra en initial riskhantering för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du är privatkund:
Namn, personnummer, sysselsättning, månadsinkomst före skatt, var inkomsten kommer ifrån, andra kontoinnehavare, frågor om politisk utsatt ställning (PEP) och i vilket syfte du kommer använda Avanzas tjänster.

Om du är verklig huvudman:
Namn, personnummer, adress och TIN.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom Avanza behöver efterleva gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När du blir kund sparar vi dina personuppgifter i 5 år efter avslutad kundrelation.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-03-20