Tjänster genom Avanzas samarbetspartners

När du ska öppna Sparkonto+ genom en samarbetspartner

Om du vill öppna ett sparkonto hos våra samarbetspartners via Avanzas plattform behöver vi behandla dina personuppgifter och dela uppgifter med ansvarig bank.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna öppna sparkonton hos våra samarbetspartners.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, adress, e-postadress, telefon, skattehemvist, kontonummer, saldo, transaktion, mottagande kontonummer och svar från kundkännedom (KYC).
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i 10 år efter att kundrelationen avslutats.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till banken som du vill öppna ett sparkonto+ genom. Här kan du se bankerna vi samarbetar med.

När du använder tjänster från våra samarbetspartners

Vi samarbetar med andra aktörer för att du ska kunna flytta värdepapper eller pensioner, jämföra och flytta bolån, ansluta autogiro eller visa saldo eller innehav hos andra anslutna banker. När du använder de här tjänsterna behöver vi behandla dina personuppgifter.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att du ska kunna använda de tjänsterna som vi erbjuder tillsammans med våra samarbetspartners.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Namn, personnummer, kontonummer, kontotyp, saldo/totalt värde, namn på värdepapper, typ av värdepapper, andelar/antal, likvida medel på kontot, bolånenummer, lånebelopp, amortering per månad och försäkringskonton.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Genom avtal med dig som kund beroende på vilka tjänster du använder.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter medan du använder tjänsten. När du avslutat tjänsten raderas dina uppgifter hos oss.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Avanza delar dina personuppgifter till de banker och/eller försäkringsbolag som tillhandahåller tjänsten.

Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

För att hantera och utveckla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att analysera, utveckla och förbättra våra tjänster. Dessutom behöver vi dem för att kunna hantera eventuella fel, händelser och notifieringar.
Varför samlar vi in personuppgifter?
För att kunna hantera och utveckla våra system och tjänster.
Vilka personuppgifter behandlar vi?
För att kunna felsöka:
Information om den enhet du använder och kundattribut.

För att kunna analysera och utveckla:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och beteendemönster.

För att kunna hantera notiser:
Information om den enhet du använder, fiktivt kundID och notifieringsmeddelandet.

Om du vill ändra notifieringsinställningar kan du göra det i appen och i din mobil.
På vilken laglig grund har vi rätt att behandla dina uppgifter?
Eftersom att Avanza har berättigat intresse.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna i upp till 180 dagar.
Vilka delar vi dina personuppgifter med?
Företag som samarbetar med eller jobbar på uppdrag åt Avanza kommer också ta del av dina personuppgifter. När vi behöver få tillgång till tjänster och funktionalitet som vi själva inte kan erbjuda så tar vi hjälp av andra företag och därför används leverantörer till Avanza för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Se och ändra dina cookieinställningar

Ändra dina cookieinställningar

Här kan du välja vilka cookies du vill acceptera. Se även hur vi använder cookies och pixlar.

Ladda ner informationen

Vill du hellre få informationen som PDF? Kontakta kundservice så hjälper de dig!

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter

Behandling av personuppgifter
Kategorier av registrerade
Dina rättigheter
Kontakta dataskyddsombudet
Informationen på denna sida uppdaterades 2023-04-20