Portföljgeneratorn

Portfölj-
generatorn

Skapa en femstjärnig fondportfölj med bara några klick

Femstjärnig fondportfölj

Skapa en fondportfölj med högsta möjliga Morningstar-rating till lägsta möjliga avgift.

Sprider dina risker

Få en bra riskspridning genom en fördelning på olika marknader och branscher.

Anpassa och håll koll

Välj en färdig portfölj eller skräddarsy din egen. Perfekt för dig som vill ha hjälp att komma igång men sen själv dra i trådarna.

Vad kostar det?

Det enda som kostar är fondernas avgifter och de blir bara aktuella om du väljer att gå vidare och köpa en portfölj. Olika fonder har olika avgifter och du kan enkelt se vilka avgifter just dina fondförslag har i kolumnen "avgifter". För fonder som handlas i annan valuta betalar du en växlingsavgift - läs mer om hur det fungerar i Avanza Akademin.

Hur fungerar det?

Välj det portföljförslag som stämmer bäst in på dina sparbehov. Alla fem portföljer har en färdig allokering av marknader och fondkategorier med en bra riskspridning.
Fondförslagen som genereras i den portfölj du har valt rangordnas efter de fonder som fått högst rating av Morningstar och därefter de som har lägst förvaltningsavgift. 
Vill du sätta din egen prägel på portföljen är det fritt fram! Reallokering av portföljerna görs en gång per kvartal och gäller dina kommande köp i portföljen.

Fondportföljer för olika behov

Välj bland fem olika portföljförslag utifrån ditt sparbehov

Möjlighet att ändra i portföljerna precis som du vill

Månadsspara eller investera en större summa direkt

Det svåra blir enkelt

Färdig allokering och riskspridning i samtliga portföljer

Fonder med högsta möjliga rating från Morningstar

Fonder med lägst förvaltningsavgift

Enkelt, smart och snabbt

Skapa ett färdigt fondsparande med bara tre klick

Ändra enkelt allokering eller fondval

Ett alternativ till dyr rådgivning

Mer till dig, mindre till banken

Beslutsstöd och sparhjälp som det borde vara

Få objektiv och gratis allokeringshjälp

Ger dig en fondportfölj som slår din rådgivare på några minuter

Få en bra riskspridning i ditt sparande

Med Portföljgeneratorn sprider du dina placeringar över flera marknader och branscher. Det sänker din risk markant jämfört med om du enbart skulle investera i exempelvis en Sverigefond eller placera alla dina pengar i svenska aktier.

Våra kunder som har sju eller fler fonder i sin portfölj har en högre riskjusterad avkastning än de kunder som har ett färre antal fonder i sin portfölj.

Använd Portföljgeneratorn för din tjänstepension

Nu kan du snabbt och enkelt fördela dina framtida insättningar till tjänstepensionen. 
Med tre klick kan du skapa dig ett femstjärnigt sparande för din tjänstepension.
  Har du några frågor? Läs mer i våra Frågor & Svar
  Har du några frågor? Läs mer i våra
Frågor & Svar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Portföljgeneratorn är ett beslutsstöd som är framtaget av, och på initiativ av, Avanza Bank AB (Avanza). Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. I Portföljgeneratorn får användaren själv välja allokering av marknader och därefter genereras fondförslag rangordnat efter högst rating av Morningstar. Portföljgeneratorn är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet i beslutstödet är inte framtaget av analytiker och är därmed inte resultatet av en oberoende investeringsanalys.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig, objektiv information från Morningstar och fondförslagen som genereras i de olika portföljerna rangordnas efter de fonder som fått högst rating av Morningstar och därefter de som har lägst förvaltningsavgift. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid.

Avanza distribuerar fonderna som presenteras i Portföljgeneratorn. Avanza har ingått avtal om distribution av fonderna och för denna distribution får Avanza en procentsats från fondernas förvaltningsavgift. Procentsatsen varierar beroende på fondtyp och dras löpande från respektive fonds förvaltningsavgift samt följer vid var tid gällande prislista. Distributionsersättningen dras från den förvaltningsavgift kunden redan betalat och innebär ingen ytterligare kostnad för Avanzas kunder.

Innehållet i Portföljgeneratorn kan förändras över tid men strategin för portföljförslagen spreds den 24/6 2015 kl 08.30. Här kan du läsa mer om investeringsrekommendationer.