Få hjälp att välja fonder

Få hjälp att välja fonder

Portföljgeneratorn hjälper dig att skapa ett femstjärnigt fondsparande på bara några klick. Och självklart betalar du inget för verktyget, utan bara de fonder du väljer.

Få en femstjärnig fondportfölj

Du får högsta Morningstar fondbetyg till lägsta möjliga avgift.

Bra riskspridning

Sprid riskerna enkelt över olika marknader och branscher.

Anpassa – om du vill

Ta portföljen som den är, eller anpassa efter egna önskemål.

Få en femstjärnig fondportfölj

Du får högsta Morningstar fondbetyg till lägsta möjliga avgift.

Bra riskspridning

Sprid riskerna enkelt över olika marknader och branscher.

Anpassa – om du vill

Ta portföljen som den är, eller anpassa efter egna önskemål.

Portföljgeneratorn är ett beslutsstöd som är framtaget av, och på initiativ av, Avanza Bank AB (Avanza). Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. I Portföljgeneratorn får användaren själv välja allokering av marknader och därefter genereras fondförslag rangordnat efter högst rating av Morningstar. Portföljgeneratorn är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet i beslutstödet är inte framtaget av analytiker och är därmed inte resultatet av en oberoende investeringsanalys.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig, objektiv information från Morningstar och fondförslagen som genereras i de olika portföljerna rangordnas efter de fonder som fått högst rating av Morningstar och därefter de som har lägst förvaltningsavgift. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid.

Avanza distribuerar fonderna som presenteras i Portföljgeneratorn. Avanza har ingått avtal om distribution av fonderna och för denna distribution får Avanza en procentsats från fondernas förvaltningsavgift. Procentsatsen varierar beroende på fondtyp och dras löpande från respektive fonds förvaltningsavgift samt följer vid var tid gällande prislista. Distributionsersättningen dras från den förvaltningsavgift kunden redan betalat och innebär ingen ytterligare kostnad för Avanzas kunder.

Innehållet i Portföljgeneratorn kan förändras över tid men allokeringen för portföljförslagen spreds den 23/3 2023 kl 08.30. Här kan du läsa mer om investeringsrekommendationer.


Information om risk

Portföljgeneratorn är ett beslutsstöd som är framtaget av, och på initiativ av, Avanza Bank AB (Avanza). Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. I Portföljgeneratorn får användaren själv välja allokering av marknader och därefter genereras fondförslag rangordnat efter högst rating av Morningstar. Portföljgeneratorn är inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Innehållet i beslutstödet är inte framtaget av analytiker och är därmed inte resultatet av en oberoende investeringsanalys.

Den information som visas om fonderna baseras på allmänt tillgänglig, objektiv information från Morningstar och fondförslagen som genereras i de olika portföljerna rangordnas efter de fonder som fått högst rating av Morningstar och därefter de som har lägst förvaltningsavgift. Källorna bedöms som tillförlitliga men leverantören ansvarar för innehållet och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Informationen kan även ändras över tid.

Avanza distribuerar fonderna som presenteras i Portföljgeneratorn. Avanza har ingått avtal om distribution av fonderna och för denna distribution får Avanza en procentsats från fondernas förvaltningsavgift. Procentsatsen varierar beroende på fondtyp och dras löpande från respektive fonds förvaltningsavgift samt följer vid var tid gällande prislista. Distributionsersättningen dras från den förvaltningsavgift kunden redan betalat och innebär ingen ytterligare kostnad för Avanzas kunder.

Innehållet i Portföljgeneratorn kan förändras över tid men allokeringen för portföljförslagen spreds den 23/3 2023 kl 08.30. Här kan du läsa mer om investeringsrekommendationer.