Avanza K4

Om du har sålt värdepapper på ett aktie- & fondkonto under året måste det redovisas till Skatteverket på en K4-blankett i antingen pappersform eller via webben.
Vi hjälper dig att automatiskt skapa en K4-blankett så du slipper sammanställa uppgifterna för hand. Mer om Avanza K4

Om du har överfört värdepapper till oss från en annan bank kan inköpskostnaden, eller anskaffningsvärdet, saknas. I så fall måste du ändra inköpskostnaden innan du skapar blanketterna. Ändra inköpskostnad här

Priset för att skapa en K4-blankett är 0-99 kr och beror på din förmånsnivå.
Se ditt pris för K4 här

Den här sidan kräver inloggning

För att se detta innehåll behöver du logga in.

Observera att det ibland kan ta en stund att skapa deklarationsunderlaget. När det är klart kommer det läggas till i listan under Mina skapade K4-blanketter.

Om det inte har genomförts några försäljningar under det aktuella året skapas ingen K4-blankett.

Kontrollera uppgifterna

Det är viktigt att du kontrollerar och eventuellt justerar uppgifterna mot faktiska transaktioner, årssammandrag och deklarationsunderlag innan du skickar in din deklaration till Skatteverket. Tänk på att Avanza K4 inte redovisar avyttringar som inte resulterar i vinst eller förlust.

Speciellt viktigt är det att du kontrollerar följande händelser:

 • Tilläggsköp av rätter
 • Sakutdelningar och aktiebyten
 • Handel med långa optioner
 • Viss derivathandel
 • Vid samägda konton

Till min kontoöversikt

Detaljerad information K4

Du kan skapa en Avanza K4 för alla kontotyper som du handlat värdepapper på för att se eventuell vinst eller förlust. Dock är det endast affärer som du gjort på ett aktie-och fondkonto som du behöver deklarera för.

Avanza deklarationstjänst K4 hanterar följande transaktionstyper:

 • aktieaffärer
 • warrantaffärer
 • optionsaffärer
 • terminsaffärer
 • fondaffärer

Tjänsten hanterar följande företagshändelser beräkningsmässigt under förutsättning att du gjort transaktionen hos Avanza:

 • nyemissioner
 • fondemissioner
 • splittar

Det är mycket viktigt att du kontrollerar och eventuellt justerar genererade uppgifter mot faktiska transaktioner, årssammandrag och deklarationsunderlag innan du skickar in din deklaration till skattemyndigheten.

Observera att Avanza K4 inte redovisar avyttringar som inte resulterar i vinst eller förlust. Speciellt viktigt är det att du kontrollerar och justerar följande händelser:

Tilläggsköp av rätter

Om du vid en utdelning av värdepapper har tilldelats rätter som ger dig möjlighet att delta i ett erbjudande av utdelning av värdepapper (ex. Bure UR) och du sedan kompletterar med att köpa ännu fler rätter på börsen, följt av att du slutligen utnyttjat dina rätter för att teckna i erbjudandet.

Sakutdelningar och aktiebyten

Vid företagshändelser där skattepliktiga aktievärden uppkommer, exempelvis vid byten och utdelningar av värdepapper, fastställs oftast värdet långt senare med följd att Avanza inte kan lägga in dem för dina värdepapper förrän de är kända. I fall där värdet är inlagt bör du kontrollera dessa speciellt.

Handel med långa optioner

Vid handel med långa optioner, med löptid längre än ett år, har dessa blivit redovisade på samma sätt som korta optioner. Har du exempelvis ställt ut en position i december 2013 som du stängt i januari 2014 så har nettoresultatet redovisats per 2014, istället för att intäkten togs upp per 2013 och förlusten per 2014.c

Vid samägda konton

Vid samägda konton kan du behöva justera värden efter antalet kontoägare om andelen inte står på K4-blanketten.

Kostnad och debitering för Avanza K4

Debiteringen sker för det år du skapat din K4. Om du t.ex har skapat en K4 för 2014 så kan du skapa en ny K4 för samma år hur många gånger som helst utan att det sker en ny debitering.

På samma sätt kan du skapa en K4 även för dina andra konton för samma år (2014), utan att det kostar dig något.

För att en ytterligare debitering ska ske krävs alltså att du skapar en ny K4 för ett annat år, t.ex 2015.

Det pris du betalar för tjänsten är kundkategoribaserat och du finner just ditt pris i prislistan.

Deklarerar du med Skatteverkets e-tjänst?

K4-blanketten är skapad i filformatet PDF. Dessvärre godkänner inte Skatteverket filformatet PDF för uppladdning av filer, därför behöver du själv skriva över uppgifterna i din deklaration.

Deklarerar du via post behöver du bara kontrollera att uppgifterna stämmer och skicka in den skapade K4:an tillsammans med din deklaration till Skatteverket.

Teckningsrätter som förfallit syns inte i k4:an
Om du har haft teckningsrätter som har förfallit under 2015 så syns dessa i din deklaration. Teckningsrätterna syns däremot inte i den K4 du skapar hos oss.

Om du har fått teckningsrätterna tilldelade ska du ange 0 kr som omkostnadsbelopp i din deklaration.