Fördjupad information Aktie- och fondkonto

Regler & priser

Fast avgift
0 kr
Insättningsavgift
0 kr
Uttagsavgift
0 kr

Prislista

Vid aktiehandel betalar du courtage och vid fondhandel betalar du fondbolagens egna avgifter. För aktuella priser se vår prislista.

Handelsregler

Du kan handla med alla typer av värdepapper på ett Aktie- och fondkonto: aktier, fonder, obligationer, certifikat, warranter, med flera. Det är också möjligt att handla med optioner och terminer, men för att göra det krävs det att du fyller i vissa kompletterande avtal.

Skatteregler

På ett Aktie- och fondkonto kan du kvitta vinster mot förluster, det är inte möjligt om du har en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Du kan kvitta aktievinster mot aktieförluster, men också aktievinster mot fondförluster eller tvärtom. De går att kvitta fullt ut mot varandra. Om du har en vinst kvar efter din kvittning, får du skatta 30 procent på den.

Insättningsgarantin

Investeringssparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om vi skulle gå i konkurs träder insättningsgarantin in, och ersätter icke-investerade pengar på ditt ISK upp till ett värde av 950 000 SEK. 

Självklart är även dina investerade pengar skyddade. Vi är nämligen skyldiga att hålla dina värdepapper avskilda från bankens tillgångar, och på det sättet kan aldrig dina tillgångar blandas ihop med bankens tillgångar. Om vi skulle gå i konkurs har du rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet och flytta dem till en annan bank.

Det finns även ytterligare säkerhet via det så kallade investerarskyddet. Det ersätter värdepapper upp till 250 000 kr, och träder i kraft om det exempelvis inte går att avgöra vem som ägde värdepappret om en konkurs inträffar.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att insättningsgarantin ska träda in.

Belåning

Generell information om handel med belåning

Särskilda placeringsregler för Superlånet

Särskilt viktigt att uppmärksamma är att om du lånar mer än det angivna kreditutrymmet för Superränta, eller om innehavet inte längre följer placeringsreglerna för Superränta, så börjar hela lånet istället att följa Avanzas ordinarie kreditvillkor. För de allra flesta utgör detta i realiteten inget problem, men de kunder som föredrar att utnyttja Superräntamaximalt, bör noggrant följa kursrörelserna i de värdepapper som fungerar som säkerhet för lånet. Detta för att undvika att låneräntan plötsligt höjs i samband med att en given aktiekurs rör sig hastigt upp eller ner.

Du kan se ditt kreditutrymme för Superränta på din kontoöversikt.

Viktigt att tänka på vid värdepappershandel med belåning

För dig som tänker använda de lånade pengarna till värdepappershandel kan det vara värt att tänka på följande punkter:

Villkor & Blanketter

Allmänna villkor
Flytta hit dina värdepapper
Överföring av värdepapper eller fonder från annan bank till oss. Du kan även begära flytt via vår sajt under Flytta värdepapper.
Andra överföringsuppdrag
För överföring av innehav från ditt konto hos oss till annan person, företag eller organisation:
För överföring av innehav inom Avanza eller till ditt konto hos annan bank:
Ska du ta ut pengar från minderårigs konto till den minderåriges konto använder du uttagsfunktionen på sajten
Belåning

Du ansöker om kredit direkt på sajten.

Om du saknar BankID eller om det gäller ett samägt konto behöver du skicka ett meddelande till oss så hjälper vi dig.

Blankett för juridiska personer/företag
Blankning
Om du sedan tidigare har ett godkänt kreditavtal och förfogandeavtal räcker det med att du skickar in blanketten Ramavtal för värdepapperslån. Om du inte har det behöver du först ansöka om kredit. Du ansöker om kredit direkt på sajten, till Superlånet. Om du saknar BankID kan du ansöka om kredit via blankett och behöver då skicka ett meddelande till oss.
Innan du godkänner ramavtal för värdepapperslån bör du läsa:
Juridiska personer/företag som äger kontot ska även skicka in:
Optioner
Om du sedan tidigare har ett godkänt Kredit- och förfogandeavtal räcker det att du skickar in blanketten Optionsavtal och ramavtal för värdepapperslån. Om du inte har det behöver du först ansöka om kredit. Du ansöker om kredit direkt på sajten, till Superlånet. Om du saknar BankID kan du ansöka om kredit via blankett och behöver då skicka ett meddelande till oss.
Innan du godkänner optionsavtalet bör du läsa:
Juridiska personer/företag som äger kontot ska även skicka in:
Övrigt

Använd fullmakten nedan för att ansöka om fullmakt på aktie- och fondkonto, ISK, IPS och sparkonto (ej sparkonto+).

OBS! Fullmakt för kapitalförsäkring, tjänstepension, pensionsförsäkring och kapitalpension finns här.

Övriga blanketter och villkor