Fördjupad information Aktie- och fondkonto

Regler & priser

Fast avgift
0 kr
Insättningsavgift
0 kr
Uttagsavgift
0 kr

Prislista

Vid aktiehandel betalar du courtage och vid fondhandel betalar du fondbolagens egna avgifter. För aktuella priser se vår prislista.

Handelsregler

Du kan handla med alla typer av värdepapper på ett Aktie- och fondkonto: aktier, fonder, obligationer, certifikat, warranter, med flera. Det är också möjligt att handla med optioner och terminer, men för att göra det krävs det att du fyller i vissa kompletterande avtal.

Skatteregler

På ett Aktie- och fondkonto kan du kvitta vinster mot förluster, det är inte möjligt om du har en kapitalförsäkring eller ett investeringssparkonto. Du kan kvitta aktievinster mot aktieförluster, men också aktievinster mot fondförluster eller tvärtom. De går att kvitta fullt ut mot varandra. Om du har en vinst kvar efter din kvittning, får du skatta 30 procent på den.

Insättningsgarantin

Aktie- och fondkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om vi skulle gå i konkurs träder insättningsgarantin in, och ersätter icke-investerade pengar på ditt Aktie- och fondkonto upp till ett värde av  1 050 000 SEK. 

Självklart är även dina investerade pengar skyddade. Vi är nämligen skyldiga att hålla dina värdepapper avskilda från bankens tillgångar, och på det sättet kan aldrig dina tillgångar blandas ihop med bankens tillgångar. Om vi skulle gå i konkurs har du rätt att få ut dina värdepapper från konkursboet och flytta dem till en annan bank.

Det finns även ytterligare säkerhet via det så kallade investerarskyddet. Det ersätter värdepapper upp till 250 000 kr, och träder i kraft om det exempelvis inte går att avgöra vem som ägde värdepappret om en konkurs inträffar.

Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att insättningsgarantin ska träda in.

Belåning

Generell information om handel med belåning

Särskilda placeringsregler för värdepapperskredit

Särskilt viktigt att uppmärksamma är att om du lånar mer än det angivna kreditutrymmet för ränterabatt, eller om innehavet inte längre följer placeringsreglerna för ränterabatt, så börjar hela lånet istället att följa Avanzas ordinarie kreditvillkor. För de allra flesta utgör detta i realiteten inget problem, men de kunder som föredrar att utnyttja rabatten maximalt, bör noggrant följa kursrörelserna i de värdepapper som fungerar som säkerhet för lånet. Detta för att undvika att låneräntan plötsligt höjs i samband med att en given aktiekurs rör sig hastigt upp eller ner.

Du kan se ditt kreditutrymme för ränterabatt på din kontoöversikt.

Viktigt att tänka på vid värdepappershandel med belåning

För dig som tänker använda de lånade pengarna till värdepappershandel kan det vara värt att tänka på följande punkter:

Villkor & Blanketter

Allmänna villkor
Flytta hit dina värdepapper
Överföring av värdepapper eller fonder från annan bank till oss. Du kan även begära flytt via vår sajt under Flytta värdepapper.
Andra överföringsuppdrag
Överföring av aktier till annan person
För att överföra aktier från ditt konto hos Avanza till en annan persons konto kan du skicka in ett meddelande i inloggat läge där du anger vad som ska flyttas samt namn, personnummer, kontonummer och bank till den det ska flyttas till. Välj "Överföring av aktier" som ämne meddelandet handlar om.
Överföring av fonder till annan person
För att överföra fonder från ditt konto hos Avanza till en annan persons konto hos Avanza kan du skicka in ett meddelande i inloggat läge där du anger vad som ska flyttas samt namn, personnummer och kontonummer till den det ska flyttas till. Välj "Fonder" som ämne meddelandet handlar om. Observera alltså att det inte är möjligt att överföra fonder till en annan persons konto om den personen har sin depå hos en annan bank.
Vid överföring av aktier/fonder för företag, organisation samt konton med fullmakt behöver du skicka blanketten nedan. Det gäller även överföring från samägt konto om aktierna/fonderna ska överföras till en person som inte är delägare av det samägda kontot.
För överföring av innehav inom Avanza eller till ditt konto hos annan bank:
Ska du ta ut pengar från minderårigs konto till den minderåriges konto använder du uttagsfunktionen på sajten
Belåning

Du ansöker om kredit direkt på sajten.

Om du saknar BankID, om det gäller ett företag eller samägt konto behöver du skicka ett meddelande till oss så hjälper vi dig.

Blankett för juridiska personer/företag
Blankning

Det går bara att blanka på ett aktie- och fondkonto och du behöver först ha en godkänd värdepapperskredit på det aktie- och fondkontot du vill blanka på. Här kan du ansöka om kredit direkt.

Har du redan värdepapperskredit upplagt är det bara att skicka ett meddelande till oss och välj kategorin "Belåning, kredit och räntor" och välj i droplistan vilket aktie- och fondkonto du vill kunna blanka på.

I meddelandet kan du skriva att du vill ha avtal för blankning, så kommer vi sedan svara med en länk till avtalet som du enkelt signerar med BankID.

Optioner

Har du redan värdepapperskredit upplagt är det bara att skicka ett meddelande till oss och välj kategorin "Belåning, kredit och räntor".

Välj i droplistan vilken konto du vill handla optioner på.

I meddelandet kan du skriva att du vill ha avtal för optionshandel, så kommer vi sedan svara med en länk till avtalet som du enkelt signerar med BankID.

Övrigt

Använd fullmakten nedan för att ansöka om fullmakt på aktie- och fondkonto, ISK, IPS och sparkonto (ej sparkonto+).

OBS! Fullmakt för kapitalförsäkring, tjänstepension, pensionsförsäkring och kapitalpension finns här.

Övriga blanketter och villkor