Prislista för handel i Sverige - Pro


Här ser du priserna för handel med svenska värdepapper för dig som är Pro-kund. Letar du istället efter priser för utlandshandel? Se prislistan för handel i utlandet.

Aktier

Gäller även rätter, teckningsoptioner, BTA och konvertibler
Stockholmsbörsen & First North
    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt
NGM, Nordic MTF, PepMarket
    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt
Spotlight Stock Market
    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt
Inofficiella (beQuoted)
    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
119 SEK
Övrig aktiehandel
    Telefonorder via mäklare avseende avropsaffär, rörligt courtage
0,034 %
    Telefonorder via mäklare avseende avropsaffär, lägsta courtage
198 SEK
Blankning och aktielån, svenska aktier
Blankning
Courtage enligt ovan
Aktielån (tillkommer vid blankning över natten)
199 SEK samt minst 1,50 % ränta på lånat belopp i OMXS30-aktier och minst 3 % ränta i övriga blankningsbara aktier.

Information om notasammanslagning

Avslut upp till tre olika kursnivåer under en börsdag i ett och samma värdepapper som är av likadan ordertyp d.v.s köp respektive sälj, samlas på en och samma avräkningsnota och ett courtage beräknas. Alla köp respektive sälj på samma kursnivå i ett värdepapper under en börsdag slås ihop till ett avslut på avräkningsnotan.

Fonder

Vanliga fonder*
    Rörligt courtage
0 %
    Lägsta courtage
0 SEK
    Telefonhandel via mäklare
99 SEK
Börshandlade fonder
    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt
* Endast fondbolagens egna avgifter tillkommer (undantag gäller Brummerfonder där 1% köpavgift tas ut som courtage på köpet). Vid köp av fond i utländsk valuta tillkommer växlingsavgift, läs mer under utlandshandel.

Ränte- och valutabevis

Rörligt courtage
0,01%
Lägsta courtage
69 SEK
Telefonorder via mäklare, rörligt courtage
0,045% SEK
Telefonorderl via mäklare, lägsta courtage
59 SEK

Certifikat

    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt

Warranter

    Rörligt courtage
0,034 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt

Avanza Markets

    Rörligt courtage
0 %
    Lägsta courtage
0 SEK

*Produkterna är courtagefria om du lägger en order på sajten, apparna eller Infront, över eller lika med 1 000 SEK. För telefonorder och/eller order under 1 000 SEK debiteras courtage enligt respektive courtageklass om inte särskild överenskommelse sker om annat.

Observera att för dig som Pro-kund med notasammanslagning, debiteras courtage för alla ordrar lagda under 1 000 SEK. Vid beräkning av courtaget räknas inte order under 1 000 SEK samman med order över eller lika med 1 000 SEK. Se prislista (om inte särskild överenskommelse sker om annat).

Läs mer om Avanza Markets

Optioner och terminer

Aktie- och indexoptioner
    Rörligt courtage
0,40 % och nedåt
    Lägsta courtage
49 SEK och nedåt
Aktieterminer
    Rörligt courtage
0,04 %
    Lägsta courtage
49 SEK
Indexterminer/kontrakt
    Rörligt courtage
9 SEK/st
    Lägsta courtage
49 SEK

Information om handel med optioner och terminer

Clearingavgift för derivataffärer tillkommer enligt nedan:

  • Indexoptioner: 3,50 SEK per kontrakt.
  • Aktieoptioner: 0,75 % per kontrakt (min 1 SEK max 14 SEK).
  • Indexterminer: 3,50 SEK per kontrakt.
  • Aktieterminer: 0,02 % per kontrakt.
 
Vid lösen av aktieoptioner utgår clearingavgift på köpeskillingen med 0,075 %, dock minst 99 SEK. Clearingavgiften har ett tak på maximalt 10 000 SEK/affär.

Vid lösen av indexoptioner och indexfutures utgår courtage och clearingavgift enligt ordinarie prislista för optioner.

Premieobligationer & företagsobligationer

Premieobligationer & företagsobligationer
    Rörligt courtage
0,045 %
    Lägsta courtage
59 SEK

Övriga obligationer & kapitalandelsbevis

SOX- och NDX-obligationer & kapitalandelsbevis
    Rörligt courtage
0,01 %
    Lägsta courtage
69 SEK
    Telefonhandel via mäklare, rörligt courtage
0,045 %