Sparstrategi

Att bygga en utdelningsportfölj

Att bygga en utdelnings-
portfölj

Vad är aktieutdelning och varför vill man ha det?

Ett av de vanligaste sätten att tjäna pengar på aktier är genom att ta del av så kallad aktieutdelning.

Den vinst som bolagen gör och som inte behöver återinvesteras i verksamheten kan delas ut till aktieägarna i form av utdelning. Historiskt sett har det varit så kallade ”mogna” bolag som har delat ut pengar. Sådana bolag har oftast varit lönsamma över flera år och antingen är så stora att de inte längre kan växa så mycket eller för att de helt enkelt inte behöver investera lika mycket pengar för att växa, och kan därför dela ut återstående kapital till aktieägarna.

Ta del av utdelningar eller sälja av aktier?

Anledningen till varför det är populärt att skapa sig en portfölj med utdelande företag är på grund av att man då får inkomster löpande utan att behöva sälja sina aktier.

Om man skulle sälja av aktier innan utdelningstillfället innebär det att man har färre aktier nästa gång utdelningen kommer, och eftersom utdelningen sätts i ett belopp per aktie får man då mindre pengar som löpande inkomst. Om man tänker långsiktigt kan det därför vara en bra idé att behålla sina aktier och ta del av utdelningen istället för att sälja av aktier.

Det är en stor fördel att ha löpande inkomster om man vill försöka sig på att leva på sina utdelningar eftersom man inte aktivt behöver sälja av sina tillgångar, utan det rullar på av sig själv.

ta del av utdelningar eller sälja av aktier?

Var kommer utdelningen ifrån?

För att ett bolag ska kunna höja sin aktieutdelning över tid så krävs det att bolaget också höjer sin vinst. Om bolaget till exempel skulle dela ut pengar men inte gå med vinst, då skulle kassan snart bli tom och bolaget skulle då tvingas att antingen sänka eller helt sluta ge utdelning.

Det är viktigt att komma ihåg att den långsiktiga utdelningskapaciteten är beroende av bolagets lönsamhet. Om bolaget inte tjänar några pengar så finns det inga pengar att dela ut, därför är det viktigt att bolaget går bra och gör vinst även i framtiden. Som alltid när man köper aktier bör man läsa på innan för att veta vad man köper. Vill man ta reda på mer om bolagets utdelningshistorik så kan man kolla detta på bland annat Börsdata*.

När kommer utdelningen?

De bolag som ger aktieutdelning i Sverige delar nästan alltid ut i samband med årsstämman. För de allra flesta bolag inträffar detta någon gång under våren. Om man har tänkt att leva på utdelningar kan det vara en idé att försöka sprida ut sina inkommande utdelningar över året. I USA så är det mer vanligt att bolag lämnar sin utdelning spridd över hela året. Ett vanligt scenario är till exempel att ge utdelning varje kvartal, men det finns även bolag som ger utdelning varje månad.

Om man blandar svenska och utländska bolag kan man därför ta del av fler utdelningar över året och det kan således underlätta när man ska leva på sina utdelningar.

när kommer utdelningen?
Exempel

Utdelning räknas som ”inkomst av kapital” och därför betalar man skatt på utdelningar på ett aktie- & fondkonto. Skatten fungerar dock olika på olika konton, på ISK och kapitalförsäkring betalar man ingen specifik utdelningsskatt.

Varför kallas det utdelningsaktier?

Utdelningsaktier brukar vara populära eftersom de ger en stadig intäkt för aktieägarna. Om du dessutom återinvesterar utdelningen i nya aktier så kan det innebära ännu större utdelningar nästa år, och så vidare. Att medvetet köpa aktier som ger regelbunden utdelning är en välanvänd strategi bland många sparare.

Vad är direktavkastning och varför ska man bry sig om det?

När man talar om utdelningar och utdelningsaktier nämns ofta ordet direktavkastning. Direktavkastning är ett mått på hur stor utdelningen är i förhållande till aktiekursen. Man får fram en akties direktavkastning genom att dividera utdelningen per aktie med aktiekursen. Dessa uppgifter hittar du i informationen för en aktie, eller på aktieöversikten hos din bank eller värdepappersmäklare.
direktavkastning = utdelning per aktie/aktiekurs
Ofta används direktavkastning som ett mått för att snabbt jämföra olika aktiers utdelningar mot varandra, där en hög direktavkastning oftast anses vara positivt.

Är högst direktavkastning bäst?

Det kan vara lockande att köpa en portfölj beståendes av de aktier som har högst direktavkastning, men hög direktavkastning är inte allt. Om ett bolag har mycket högre direktavkastning än andra så behöver detta inte vara någonting positivt.

Eftersom direktavkastningen påverkas av aktiens pris kommer aktier med lågt pris och hög utdelning få en hög direktavkastning. En akties pris styrs utifrån förväntningar om hur bolaget kommer att gå i framtiden. Läs mer om vad som påverkar en akties pris.

Exempel
Ett bolag tillverkade diskettstationer på 90-talet. Försäljningen gick bra men de flesta förstod att tekniken skulle ersättas av CD-skivor inom kort. Detta betydde att bolaget kunde tjäna mycket pengar och således ha hög utdelning, men att priset på bolaget var lågt eftersom marknaden förväntade sig att diskettstationer skulle ersättas av CD. Det skulle betytt en hög direktavkastning då, men som med stor sannolikhet skulle gå ner i framtiden.
Direktavkastning är helt enkelt bara ett mått för att se hur stor utdelningen är i förhållande till kursen. När man tittar på bolag med hög direktavkastning är det viktigt att man tittar noga på företagets verksamhet så att bolaget kommer att fortsätta tjäna och dela ut pengar även i framtiden.

Aktierna med högst direktavkastning

Vad för typ av bolag passar i en utdelningsportfölj?

När man pratar om en utdelningsportfölj menar man generellt sett en portfölj med bolag med stabila intäkter och stadigt växande utdelningar. I USA är det populärt att prata om så kallade ”dividend champions”. Dividend champions kallas bolag som har höjt utdelningen varje år minst i 25 år i rad.*Börsdata är en extern tjänst och vi kan därför inte ansvara för att siffrorna som uppges är korrekta.

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.