Sparstrategi

Vad är ränta på ränta?

Vad är ränta på ränta-effekten?

När du sparar pengar på ett sparkonto eller investerar dem i fonder eller aktier kan pengarna växa, och det gör de genom att du får ränta eller avkastning. På ett sparkonto kan du få ränta, och när du investerar pengar i fonder eller aktier kan du få avkastning genom att kursen går upp eller genom utdelningar. Normalt sett utgörs din totala avkastning av både kurstillväxt och utdelning över tid. Ränta-på-ränta-effekten gör att pengarna växer snabbare eftersom du helt enkelt tjänar ränta på redan intjänad ränta.

Hur fungerar ränta på ränta-effekten?

Ränta på ränta-effekten innebär att du får avkastning på ditt sparade belopp plus intjänad ränta – och på det sättet växer pengarna exponentiellt. Det brukar ofta kallas snöbollseffekt och gör att även små belopp på sikt kan växa till stora summor.
Exempel

Föreställ dig att du sätter in 10 000 kr på ett sparkonto 1 januari och att det är 1% ränta på sparkontot. Räntan räknas årsvis, så när året är slut har du 10 100 kr på ditt sparkonto. Du har kvar pengarna på sparkontot under hela år två också, och räntan är fortfarande 1%. Men år två tjänar du ju 1% ränta på hela summan på ditt sparkonto, alltså 10 100 kr. Så i slutet av år två kommer du att ha 10 201 kr på ditt sparkonto. Gör du på samma sätt under år tre kommer du i slutet av det året att ha 10 303 kr på kontot.

Uträkning:

År 1: 10 000 x 1,01 = 10 100

År 2: 10 100 x 1,01 = 10 201

År 3: 10 201 x 1,01 = 10 303

Ett klassiskt exempel över ränta-på-ränta effekten är enkronan som fördubblas varje dag under en månad. Anta att du har 1 krona dag ett som fördubblas till 2 kronor och sedan till 4 kronor och så vidare, under en månad. Dag 30 kommer siffran att uppgå till över 1 miljard kronor. Tänkvärt är att hälften av summan genererats mellan dag 29 och dag 30. Det är ett kraftfullt exempel på den exponentiella tillväxten, alltså ränta-på-ränta effekten.

Fungerar ränta på ränta på aktier och fonder också?

Ja, ränta-på-ränta-effekten fungerar precis likadant, oavsett om du har pengarna på sparkonto eller investerar dem i fonder eller aktier. Går fonderna eller aktierna upp i värde så kommer värdeökningen att ske exponentiellt genom ränta-på-ränta-effekten.
Exempel

Om du exempelvis har investerat 10 000 kr i en fond som gått upp 7% under år ett så kommer du i slutet av året att ha 10 700 kr. Och om fonden går upp 7% under år två också så kommer ju avkastningen att beräknas på 10 700 kr, så att du i slutet av år två har 11 449 kr.

Uträkning:

År 1: 10 000 x 1,07 = 10 700

År 2: 10 700 x 1,07 = 11 449

Tips
Testa hur mycket ett ränta-på-ränta-sparande kan ge dig med vår sparkalkylator.Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.