Sparstrategi

Bygg en framgångsrik fondportfölj

Ta hjälp av fyra enkla tips

Att bygga en bra fondportfölj behöver inte vara svårt. Är du inte en av de som inte vill lägga ned flera timmar på ditt sparande kan du med hjälp av några enkla regler skapa en bra fondportfölj. Det finns fyra parametrar som har stor effekt på din avkastning och som därför är lite extra viktiga att hänsyn till.

1. Sprid risken

Att diversifiera är A och O när man investerar. Fonder har regler som säger att de inte får investera alla pengar i en enda tillgång, så därför har fonder en större riskspridning än till exempel enskilda aktier. Fonder har dessutom olika inriktningar och specialiseringar, så om man vill ha en bra riskspridning så bör man därför äga flera olika fonder, gärna med olika inriktningar. Läs mer om varför det är smart att diversifiera.
sprid risken i din fondportfölj

2. Minska avgifterna

Det som tas ut i avgifter går du miste om i avkastning, det vill säga att varje krona du betalar i avgifter skulle istället ha kunna öka din avkastning. Och ju längre sparhorisont du har, desto större påverkan får avgifterna på din avkastning. Att minska avgifterna i ditt sparande är därför en viktig del i att bygga en framgångsrik fondportfölj.

Här ser du hur stor skillnaden blir i avkastning vid olika förvaltningsavgifter. Exemplet utgår ifrån att man startar med 10 000 kronor och inte gör några insättningar*.

minska avgifterna i din fondportfölj

3. Spara regelbundet

Att försöka hitta det optimala tillfället att köpa är svårt, många skulle till och med hävda att det är omöjligt. Istället för att försöka spekulera i vad som är rätt läge att köpa så kan man månadsspara. Att spara regelbundet har visat sig vara ett av de mest effektiva sätten att uppnå en hög avkastning, justerat efter vilken risk man har tagit. Kunder som månadssparar (12 gånger/år) har i snitt fått 38 % högre riskjusterad avkastning än de som sparar 1-6 gånger per år**. Läs mer om månadssparande här.
spara regelbundet

4. Skatta effektivt

Valet av konto har en väldigt stor påverkan på hur mycket pengar som blir över efter det att skatten är betald. Sedan investeringssparkontot (ISK) infördes i januari 2012 så har det blivit den mest populära kontotypen hos våra kunder. Anledningen till att det blivit så populärt är på grund av att man betalar en schablonskatt varje år istället för en vinstskatt när man säljer, vilket har visat sig vara väldigt lönsamt de senaste åren.

Läs mer om när det lönar sig att ha ett ISK ur skattesynpunkt.

Hur ska jag bygga upp mitt fondsparande?

Genom att ta hänsyn till dessa enkla regler så har man historiskt sett fått en bra avkastning, både i absoluta tal och i relation till den risk man har tagit, d.v.s. riskjusterad avkastning.

Checklista för en framgångsrik fondportfölj:

Tips

Vill du ha hjälp att välja rätt fonder för ditt sparande? Ta hjälp av Avanza Auto eller Portföljgeneratorn.

Avanza Auto 1-6 är sex stycken specialfonder som förvaltas helt automatiskt utifrån modern portföljteori av vårt fondbolag. Riktigt billigt dessutom!

Med Portföljgeneratorn kan du skapa en femstjärnig fondportfölj där fonderna rankas utifrån högsta möjliga Morningstar-rating till lägsta möjliga avgift.
* I beräkningen används 6 % som årsavkastning och inga insättningar utöver startbeloppet är medräknade. 6 % årsavkastning är vad jämförelsebolaget Morningstar använder när de beräknar Norman-beloppet för aktiefonder. Beräkningen är förenklad och vi har inte tagit hänsyn till skatteeffekter beroende av vilken sparform man har valt.
** Siffor per 150603 från blogg.avanza.se

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.