Sparstrategi

Varför ska man månadsspara?

Att använda dollar cost averaging

Att förutspå hur aktier och fonder kommer att röra sig i pris är väldigt svårt. Istället för att försöka gissa hur priserna kommer att röra sig kan man spara över tid - det vill säga månadsspara. Det innebär att man köper aktier eller fonder löpande varje månad och på så sätt får man en jämnare utveckling i portföljen. Detta kallas populärt för ”dollar cost averaging”, vilket betyder att man sprider ut sina inköp över flera tillfällen och därigenom får ett genomsnittspris som i sin tur ger en jämnare portföljutveckling.

En jämnare utveckling är att föredra eftersom man minskar risken att få ut mindre pengar vid ett eventuellt uttag, i motsats till om man hade köpt på en topp och sedan tagit ut pengarna efter en nedgång.

varför ska man månadsspara?

Få högre avkastning med ett månadssparande

Riskjusterad avkastning är ett sätt att sätta avkastningen i relation till vilken risk man har tagit. Om man tittar på resultatet från ett månadssparande och mäter avkastningen i förhållande till den risk man tagit talar siffrorna sitt tydliga språk: ett regelbundet sparande är att föredra.

De som har gjort insättningar till sina konton varje månad (tolv gånger per år) med regelbundna köp har i snitt 38 % högre riskjusterad avkastning än de som endast har gjort 1-6 insättningar*. Genom att öka antalet insättningar så kan man öka sin riskjusterade avkastning och därmed öka avkastningen på sitt långsiktiga sparande.

månadsspara: 1-6 insättningar/år vs 12 insättningar/år

Ska jag köpa nu eller vänta?

Om man gör en stor insättning och sedan köper fonder eller aktier på ett och samma tillfälle gäller det att hitta rätt läge att göra sitt köp. Det bästa är förstås att ”träffa botten” och att köpa vid bästa möjliga tillfälle. Detta är dock en dröm som är väldigt svår att få till i praktiken. Risken finns att man istället köper på ”toppen” för att se sin utveckling bli negativ den närmsta tiden efter inköpet. Om man har en kort sparhorisont och har tänkt använda sparpengarna inom en snar framtid så kan det tyvärr betyda att man får ut mindre pengar än man har satt in.
Exempel
Här ser du utvecklingen för kunder som köpte 102 000 kr i en svensk indexfond utan avgifter i januari 2007 och behöll innehavet fram till juli 2015. Dessa kunder månadsparar med andra ord inte.
månadssparande vs engångssparande

Det vi kan se är att utvecklingen är betydligt mer ojämn för de kunder som gjorde en engångsköp och sedan behöll pengarna i åtta år.

Fonden följer index SIX30RX

Att köpa på toppen och botten

Om man istället för att göra en stor insättning bestämmer sig för att månadsspara, har detta flera fördelar. Istället för att spekulera ifall nuvarande pris är en topp eller botten så väljer man att löpande köpa varje månad. Detta innebär att man kommer att köpa på både topp och botten och på så vis få en utspridd köpkurs vilket leder till en jämnare utveckling.
Exempel
Här ser du istället utvecklingen för personer som började med 0 kr och sedan månadssparade 1 000 kr i samma svenska indexfond utan avgifter mellan januari 2007 och juli 2015.
månadssparande vs engångssparande

Vi ser att de som månadssparar har en jämnare utveckling i portföljen, vilket är att föredra eftersom risken att ens värdepapper har sjunkit i värde vid ett eventuellt uttag inte är lika stor som vid ett engångsköp. 

Fonden följer index SIX30RX

Månadsspara i fonder

Statistiken är tydlig, ett regelbundet sparande med regelbundna köp är förknippat med en högre riskjusterad avkastning än ett oregelbundet sparande. Ett av de bästa sätten att uppnå detta är genom att sätta upp ett automatiskt månadssparande i fonder, på så vis glömmer man inte att göra insättningar och regelbundna köp sker automatiskt. Att starta ett automatiskt sparande är enkelt, och om förutsättningarna att spara skulle förändras så är det inga problem att pausa månadssparandet.* Siffror från blogg.avanza.se

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.