Sparstrategi

Vilken risk passar mig och mitt sparande?

Varför vill man ta risk i sitt sparande?

När man investerar sina pengar i aktier eller andra värdepapper tar man en risk, och för den risken kan man förvänta sig att få avkastning. Enkelt förklarat kan man se det som att den avkastning man får är en ”ersättning” för den risk man har tagit. Den risk man tar är att värdepappernas värde kan gå upp eller ned och generellt kan man säga att ju högre risk, desto större chans till hög avkastning. Läs mer om risk och vad det är.
varför vill man ta risk i sitt sparande?

Vilken typ av sparande passar mig?

Det kan vara en bra idé att dela upp sitt sparande beroende på när man vill använda sina pengar eftersom det blir lättare att välja vilka värdepapperstyper man ska spara i. Man brukar säga att ju längre tid man vill spara, desto högre risk kan man ta. Skulle man däremot vilja spara på en kortare tidsperiod kan det därför vara en god idé ta lägre risk i sitt sparande.
Tips
Om du sparar i olika syften med olika sparhorisonter kan du använda dig av flera olika konton för att särskilja dina placeringar. Om du exempelvis sparar i ett ISK kan du ha flera konton till olika syften och skulle du behöva flytta pengar mellan de olika investeringssparkontona är det skattefritt. Det finns med andra ord ingen begränsning i att ha flera investeringssparkonton för olika sparsyften och flytta pengar mellan dessa.

Vilka värdepapper passar på kort respektive lång sikt?

Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 9,99% per år mellan 2006-2020*. På kort sikt brukar det istället svänga lite mer. Man kan därför tänka på hur snabbt man kan behöva ha sina pengar och investera därefter.

Här kan du se en fingervisning på vilka sparformer som kan passa beroende på hur länge du ska spara.

vilka värdepapper passar på kort/lång sikt?

Sparhorisont: under 1 år - Buffert

Det är alltid en bra idé att ha någon form av ekonomisk buffert. Detta kan vara pengar som är till för att kunna laga bilen, köpa ny tvättmaskin eller någon annan oförutsedd utgift. Eftersom man kan behöva pengarna omgående bör man ta en låg risk. Av den anledningen är ett sparkonto det vanligaste alternativet för buffertsparandet. En generell rekommendation är att ha två till tre månadslöner som buffert. Se vilka sparkonton som finns hos oss och vad de har för ränta.
sparhorisont under 1 år: buffert

Sparhorisont: 1-5 år - Bil, semesterresa, bröllop

Till kortare sparmål har det historiskt visat sig vara en god idé att ta relativt låg risk. Den lägsta risken bland fonder hittar man i korta räntefonder, även kallade penningmarknadsfonder. I ett kortare sparmål vill man oftast använda pengarna något år efter insättning, och det kan då vara bra att undvika en hög risk eftersom man inte vill riskera att ens värdepapper har låga värden när det är dags att sälja dem och ta ut pengarna.

De värdepapper som har högst risk är aktier och aktiefonder och därför passar de normalt sett inte till kortsiktiga sparanden, utan man bör istället välja fonder med lägre risk som till exempel korträntefonder eller sparkonto. Läs mer om olika fondtyper och vilken risk de har.

sparhorisont 1-5 år: bil, semesterresa, bröllop

Sparhorisont: 5-10 år - Handpenning till lägenhet

Till medellånga sparmål har det historiskt sett varit motiverat att ta lite högre risk, till fördel för en högre avkastning. Här kan det vara en bra idé att blanda både aktiefonder eller aktier med långa räntefonder för att få en lite högre förväntad avkastning men ändå inte till den högsta risken. Genom att blanda fondtyper sprider du dessutom risken i ditt sparande.
sparhorisont 5-10 år: handpenning till lägenhet
Tips
Det är viktigt att sprida risken över till exempel flera marknader. Läs mer om hur sprider risken i ditt sparande här.

Sparhorisont: över 10 år - Pensionen

I längre sparanden visar historiken att det har varit en gynnsamt att ta högre risk, och det är på grund av att man har råd att låta pengarna gå upp och ned i värde – mot att man, förhoppningsvis, får högre avkastning i slutändan. En vanlig rekommendation till det riktigt långsiktiga sparandet är att portföljen består av helt av aktier eller aktiefonder.
sparhorisont över 10 år: pensionen
Tips

Med Avanza Auto kan du filtrera fram fonder som passar din sparhorisont och risk. Avanza Auto 1-6 är sex stycken specialfonder där risk och förväntad avkastning ökar för varje Auto, och som sedan förvaltas helt automatiskt utifrån modern portföljteori av vårt fondbolag. 

Till Avanza Auto
*Källa: OMXSGI (OMX Stockholm GI)

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.