Fonder

Vilka typer av fonder finns det?

Vad är en fondtyp?

Fonder tillhör olika kategorier beroende på vilka tillgångar som fonden investerar i. Det finns bland annat aktiefonder, räntefonder, blandfonder, hedgefonder, indexfonder och fond-i-fonder. Utöver det finns det även fonder som placerar i speciella branscher, marknader och regioner.

Vilka olika inriktningar på fonder finns det?

Utöver att fonder kategoriseras efter vilka typer av värdepapper som de investerar i, så kategoriseras de också efter vilka marknader som fondförvaltarna investerar i. Exempelvis finns det fonder som enbart placerar i Nordamerika, bara på tillväxtmarknader eller en kombination av flera marknader. Det finns också fonder som enbart placerar i utvalda branscher och de fonderna får då en tydlig inriktning. Det finns många möjliga kombinationer av dessa kategorier vilket gör möjligheterna för en sparare väldigt stora. Det finns till exempel fonder som bara investerar i nordiska IT-bolag, endast i tyska småbolag, eller kanske enbart investerar i affärsmodeller som fondbolaget anser vara etiska.

Nya kombinationer mellan marknad och sektor dyker upp hela tiden och utvecklingen av nya fonder går fort framåt. Hos fondratinginstitutet Morningstar finns det över 3000 fonder spritt över 23 olika huvudkategorier*. Morningstar har även en djupare kategoriseringsnivå där det finns över 300 olika kategorier. Detta visar att det finns stora möjligheter för spararna att investera på många olika marknader.
 

Aktiefonder

Räntefonder

Blandfonder

Indexfonder

Hedgefonder

Fond-i-fonder

fonder har olika inriktningar

Vilka PPM-fonder finns det?

Det finns över 700 fonder att välja mellan för ditt PPM-sparande*. Här hittar du alla valbara fonder. När du väljer dina PPM-fonder är det bra om du tänker på vilken sparhorisont du har, det vill säga hur långt du har kvar till pensionen. Läs mer om sparhorisonter här.*Skrivet maj 2016
Handel med värdepapper innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.